PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Kwiecień 2017

03.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Lubartowie Sp. z o.o. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad robotami budowlanymi projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie"; więcej o projekcie.

05.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla projektu: „BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO Z WIATA, PLACEM DOSTAWCZYM, PARKINGIEM NAZIEMNYM Z DROGAMI WEWNĘTRZNYMI, NAZIEMNYM ZBIORNIKIEM P.POŻ., PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ FRAGMENTEM DROGI 2KDD W WOŁOMINIE NA DZIAŁKACH EW. NR 10/8, 10/5 I 18/7 Z OBRĘBU 11, POŁOŻONYCH W REJONIE UL. GEODETÓW”; więcej o projekcie.

Zachęcamy do obejrzenia najnowszych zdjęć z działającego już od ponad kwartału wspaniałego Dworca Łódź Fabryczna, którego budowę mieliśmy okazję nadzorować przez ostatnie pięć lat: więcej o projekcie.