PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Wrzesień 2017

01.09.2017 oddano do ruchu 12,5 - kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S-19, łączący węzeł Sokołów Małopolski Północ ze Stobierną i będący częścią szlaku Via Carpatia. Przedsięwzięcie to było częścią nadzorowanego przez nas projektu pełnienia nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna". (więcej o projekcie).

Więcej informacji:

01.09.2017 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. na usługę projektową, wykonanie dokumentacji projektowej, przedprojektowej i okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją następujących zadań inwestycyjnych w ramach Projektu pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Pionki Zachodnie, Pionki, Ruda Wielka, Zajezierze koło Dęblina, Żytkowice, Jastrząb, Mrozy, Łuków” - więcej o projekcie.

08.09.2017 podpisaliśmy kontrakt z Urzędem Miejskim w Grodzisku Mazowieckim na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” - więcej o projekcie.