PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Maj 2017

08.05.2017 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Chorzele na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”; więcej informacji.

W piątek 26 maja 2017 r. w samo południe uroczyście otwarto Most 700-lecia Lublina w ciągu nowo wybudowanej ul. Muzycznej w Lublinie – inwestycję tę nadzorowała firma SAFEGE.

Pełny tytuł tego wyjątkowego projektu brzmi: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Muzycznej w Lublinie na odcinku od zjazdu na teren stadionu miejskiego do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką / ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą, budową sieci: oświetlenia drogowego, trakcji trolejbusowej, kanału technologicznego, budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych oraz przebudową: sygnalizacji świetlnej, sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej nN i sn, sieci teletechnicznej” (więcej informacji).

Budowa i rozbudowa ul . Muzycznej była bardzo ważnym przedsięwzięciem, ponieważ dopuszczenie do ruchu nowego szlaku było bezwzględnym warunkiem postawionym przez UEFA w związku z mającym odbyć się już w czerwcu 2017 meczem otwarcia młodzieżowych Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro U21® Polska 2017, organizowanym na przyległym do ul. Muzycznej stadionie Arena Lublin. Wymagało to skończenia całości robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie miesiąc przed terminem kontraktowym – jednak dzięki zaangażowaniu wspaniałego zespołu SAFEGE w Lublinie oraz bardzo dobrej współpracy z zespołem Zamawiającego udało się!

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia.