PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Most na rz. Bug w Małkini

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Luty 2018

05.02.2018 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Lubomia na przygotowanie do wdrożenia, zarządzanie, nadzór inwestorski, rozliczenie oraz kontrolę realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia wraz z kolektorem przesyłowym do miasta Racibórz”; więcej informacji.

07.02.2018 podpisaliśmy kontrakt ze spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie na zarządzanie i pełnienie funkcji inżyniera nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dworca kolejowego Zgorzelec Ujazd” - więcej informacji.