PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Czerwiec 2018

11.06.2018 podpisaliśmy kontrakt z Województwem Lubelskim, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie na pełnienie nadzoru inwestorskiego i rozliczenia finansowego i rzeczowego – funkcji inżyniera przy realizacji zamówienia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów”. Inwestycja obejmie rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km; więcej informacji.