PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Grudzień 2017

11.12.2017 mieliśmy przyjemność pomagać przy 21. Świątecznej Zbiórce Żywności dla Banku Żywności SOS w Warszawie. W tym roku zebrano 35 ton żywności, która została m.in. przez naszych pracowników posortowana i jeszcze przed świętami trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców Mazowsza; zdjęcia.

01.12.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz firmą MAKSIMUM Sp. z o.o. HOLDING Sp. K-A Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na sprawowanie usług Bankowego Inspektora Nadzoru dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Katowicach przy ulicy Bażantów - więcej informacji.

28.12.2017 podpisaliśmy (w konsorcjum z firmą PILAMIS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi) kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach Projektu POIiŚ 5.1-15 pn. „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”. Więcej o tym wyjątkowym kontrakcie.