PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Kwiecień 2017

03.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Lubartowie Sp. z o.o. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad robotami budowlanymi projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie"; więcej o projekcie.

05.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla projektu: „BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO Z WIATA, PLACEM DOSTAWCZYM, PARKINGIEM NAZIEMNYM Z DROGAMI WEWNĘTRZNYMI, NAZIEMNYM ZBIORNIKIEM P.POŻ., PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ FRAGMENTEM DROGI 2KDD W WOŁOMINIE NA DZIAŁKACH EW. NR 10/8, 10/5 I 18/7 Z OBRĘBU 11, POŁOŻONYCH W REJONIE UL. GEODETÓW”; więcej o projekcie.

Zachęcamy do obejrzenia najnowszych zdjęć z działającego już od ponad kwartału wspaniałego Dworca Łódź Fabryczna, którego budowę mieliśmy okazję nadzorować przez ostatnie pięć lat: więcej o projekcie.

Zachęcamy do obejrzenia nowych wizualizacji dotyczących projektowania przebudowy torowisk tramwajowych w Szczecinie, więcej informacji.

10.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach Projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki – Podłęże wraz z łącznicami”; więcej informacji.

21.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na pełnienie usługi sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi na linii kolejowej nr 7, łączącej Warszawę z przejściem granicznym Dorohusk na Ukrainie. Projektem został objęty jej odcinek między Otwockiem a Lublinem”, więcej informacji.

03.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie oraz FARMINĄ Sp. z o.o. na pełnienie usługi kontroli przedsięwzięcia deweloperskiego, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Lipskiej/Bagrowej, polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego firmy FARMINA z częścią administracyjno-biurową oraz produkcyjno-magazynową o nowy budynek produkcyjno-usługowy, więcej informacji.

13.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Poznań na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa”, więcej informacji.

25.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą Budopol Delta Sp. z o.o. na pełnienie usługi kontroli realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnego, podpiwniczonego budynku „A” z usługami w parterze i garażami podziemnymi, realizowanego w ramach Projektu Deweloperskiego - Inwestycja Wars i Sawa - I etap; więcej o projekcie.

26.04.2017 podpisaliśmy kolejny już kontrakt z firmą Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o. na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu pn.: „Wykonanie zewnętrznego układu drogowego, związanego z budową centrum handlowego przy skrzyżowaniu ulic Tuwima i Sikorskiego w Olsztynie do obiektu Leroy Merlin” w Olsztynie; więcej informacji.