ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Kwiecień 2019

SAFEGE Polska "przywraca życie" starym dworcom kolejowym

To nasze kolejne projekty "dworcowe" - w efekcie ich realizacji polepszymy jakość życia mieszkańców oraz jakość infrastruktury transportowej w naszym kraju.

12.04.2019 podpisaliśmy cztery kolejne kontrakty z PKP S.A. w Warszawie na nadzór nad inwestycjami polegającymi na przebudowie trzech dworców kolejowych w różnych miastach Polski. Dworce te są jednymi z wielu objętych Krajowym Programem Kolejowym - dzięki nadzorowanym przez nas przebudowom, dworce staną się ważnym elementem węzłów przesiadkowych i będą nowoczesne, oszczędne i przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Cztery umowy na nadzory przebudów dworców podpisane w tym dniu to:

SAFEGE termomodernizuje poznańskie szkoły

05.04.2019 podpisaliśmy kolejny kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. - tym razem na nadzór nad termomodernizacją czterech placówek oświatowych na terenie Poznania.

Proces, który będą nadzorować nasi specjaliści z SAFEGE obejmie nie tylko izolację ścian zewnętrznych, podłóg i stropodachów warstwą wełny mineralnej, ale i wymianę stolarki drzwiowej i okiennej (więcej o projekcie).

W efekcie termomodernizacji budynki te staną się bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Więcej naszych projektów z tej tematyki: KLIKNIJ TU.

 

SAFEGE Polska zapewni ciepło i zadba o środowisko w Mińsku Mazowieckim

23.04.2019 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim na nadzór nad budową elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim. Będzie to kolejna budowa elektrociepłowni, w której uczestniczymy (podobne kontrakty tutaj, tutaj, czy też tutaj).

Ważnym jest dla nas, że realnie dbamy o środowisko i ograniczenie szkodliwej emisji - bowiem wybudowana elektrociepłownia zastąpi w dużej części produkcję energii cieplnej wytwarzanej obecnie w 96% z paliwa węglowego (więcej o projekcie).

SAFEGE pozytywnie oceniona za nadzór nad modernizacją linii kolejowej nr 356

W dniu 24.04.2019 otrzymaliśmy kolejne od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poświadczenie należytego wykonania usługi! Tym razem dotyczyło ono usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz – Etap IA(szczegóły projektu).

Cieszymy się, że Zamawiający docenił rzetelną pracę naszych specjalistów oraz że mamy realny wpływ na polepszenie stanu polskiej infrastruktury transportowej, a co za tym idzie jakości życia mieszkańców i użytkowników, ale także poprawy stanu środowiska.

Projektanci z SAFEGE zaprojektują sieć wodociągową i kanalizacyjną w Krakowie

18.04.2019 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krakowie na wykonanie dokumentacji projektowej dla „Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w projektowanej ulicy 8 Pułku Ułanów w Krakowie”, którą to ulicę od stycznia tego roku projektujemy. Więcej o projektowanej sieci tu.

Nowopowstająca ulica 8 Pułku Ułanów usprawni komunikację w Krakowie i cieszymy się, że nasi projektanci będą mieli wkład w polepszenie jakości życia Krakowian.