PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Listopad 2017

07.11.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie / BIUREM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SOSNOWIEC 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na sprawowanie usług Bankowego Inspektora Nadzoru dla inwestycji polegającej na budowie Hali nr 5 i 6 wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach Etapu III budynków magazynowo-biurowych centrum BIK w Sosnowcu - więcej informacji.

16.11.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I” - więcej informacji.

17.11.2017 podpisaliśmy kontrakt zfirmą WITPOL Sp. z o.o. w Radomiu na sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Rozbudowa zakładu w Gorzowie Wlkp. o nową część magazynowo-produkcyjną wraz z częscią biurowo-socjalno-techniczną” - więcej informacji.

23.11.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. na opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn. „Koncepcja modyfikacji oczyszczalni ścieków przy fabryce Opla w Tychach” - więcej informacji.

28.11.2017 podpisaliśmy kontrakt z PGNiG TERMIKA S.A. w Warszawie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn. „Budowa kotłowni szczytowej w Ec Żerań – realizacja w formule EPC (Engineering, Procurement and Construction) kotłowni wodnej o mocy ok. 390 MWt wraz z jej powiązaniem do istniejącej lub przebudowywanej infrastruktury Ec Żerań” - więcej informacji.

W dniu 15.11.2017 Michał Palczewski, Zastępca Dyrektora Generalnego i Dyrektor ds. Rozwoju SAFEGE Oddział w Polsce otrzymał Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu - wyjątkowe wyróżnienie za udział w integracji środowisk transportu kolejowego podczas konferencji "Otwarty Rynek Kolejowy w Polsce - niezawodność działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym podstawą bezpieczeństwa ruchu kolejowego". Wydarzenie miało miejsce w warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej, a patronat nad nim objęła Krajowa Sekcja Kolejowa SITK RP - zdjęcia.