PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Marzec 2018

12.03.2018 na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyło się MOSTOWE SEMINARIUM NAUKOWO – TECHNICZNE organizowane przez Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Mieliśmy zaszczyt odebrać dyplom za "Dzieło Mostowe Roku" 2015 przyznany naszej firmie za Most przez Wisłę w Kamieniu, jak również nasz Inspektor Nadzoru Mariusz Prędota odebrał nagrodę w konkursie fotograficznym ZMRP im. Andrzeja Napierki.

Dyplom honorowy za wdrożenie nowych technologii realizacji, nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz nowych rozwiązań w zakresie elementów wyposażenia mostów - mających istotny wpływ na postęp w polskim mostownictwie odebrał p. Michał Palczewski.

SAFEGE na tym wydarzeniu reprezentowali Michał Palczewski, Daniel Kryś, Monika Tałałaj oraz Mariusz Prędota.

02.03.2018 podpisaliśmy kontrakt z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi Sp. z o.o. na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych”; więcej informacji.