PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Październik 2018

12.10.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka”; więcej informacji.

11.10.2018 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa dworca kolejowego w Pobiedziskach”; więcej informacji.

11.10.2018 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa dworca kolejowego w Trzemesznie”; więcej informacji.

11.10.2018 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa dworca kolejowego w Złotnikach Kujawskich”; więcej informacji.

11.10.2018 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa dworca kolejowego w Kobylnicy”; więcej informacji.

11.10.2018 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa dworca kolejowego w Kołodziejewie”; więcej informacji.

11.10.2018 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa dworca kolejowego w Mogilnie”; więcej informacji.

Dnia 01.10.2018 odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 na Politechnice Warszawskiej. W trakcie uroczystości, która zgromadziła wielu przedstawicieli świata nauki, absolwentów oraz studentów odbyło się odsłonięcie dwóch tablic pamiątkowych, w których powstanie nasza firma SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce jako fundator miała swój wkład. Tablice poświęcone są profesorom Mieczysławowi Rybczyńskiemu oraz Karolowi Pomianowskiemu.

 

19.10.2018 miało miejsce uroczyste otwarcie obwodnicy Radomia, której budowę nadzorowaliśmy. Wśród gości znaleźli się minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz ministrowie: Marek Suski i Wojciech Skurkiewicz, jak również przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, dziennikarze i mieszkańcy oraz oczywiście nadzór – czyli SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce. Umowa na budowę ok. 25-kilometrowego odcinka obwodnicy Radomia została podpisana w 2015r., a wartość kontraktu to ponad 729 mln zł (więcej o projekcie).

31.10.2018 podpisaliśmy Deklarację Odpowiedzialnego Biznesu CCIFP (Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej). Działania z zakresu CSR są dla nas bardzo ważne i poprzez m.in. tę deklarację zobowiązujemy się inwestować w kapitał społeczny i ludzki oraz chronić zasoby naturalne i zapewniać transparentne zarządzanie.