ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Sierpień 2019

SAFEGE Polska nadzoruje prace nad kolejnym nowoczesnym Centrum Komunikacyjnym

Na portalu Rynek Infrastruktury pojawił się artykuł o jednej z naszych inwestycji, polegającej na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu Dworca Autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12)”.

Eksperci z SAFEGE od wielu lat specjalizują się zarówno w realizacjach z zakresu infrastruktury transportowej, jak również budownictwa kubaturowego w naszym kraju. Przygotowujemy, projektujemy oraz nadzorujemy także wszelkiego typu inwestycje związane z poprawą dostępności do transportu publicznego, tworzące ważne węzły komunikacyjne i usprawniające życie lokalnych społeczności.

Możemy poszczycić się tutaj realizacją 27 dworców kolejowych (modernizacja / przebudowa i rozbudowa), a także  zlokalizowanym w Łodzi Fabrycznej Dworcem Multimodalnym, czy Zajezdnią trolejbusową w Lublinie i Zajezdnią Tramwajową Franowo w Poznaniu. Również i charakterystyczny „kielecki spodek” po modernizacji będzie pełnił ważne funkcje – nie tylko w zakresie zapewnienia przez gminę funkcji komunikacyjnych, lecz także i społecznych, stając się miejscem otwartym dla lokalnych społeczności czy świadczonych usług i handlu - więcej o projekcie.