ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Most na rz. Bug w Małkini

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Sierpień 2021

SAFEGE pomoże w zagospodarowaniu wód dla Jeziorka Czerniakowskiego w Warszawie

13.08.2021 podpisaliśmy kontrakt z Miastem Stołecznym Warszawa na opracowanie „Koncepcji zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i sposobu zasilania w wodę akwenu rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”.

Jeziorko Czerniakowskie jest największym naturalnym zbiornikiem wodnym na terenie Warszawy. Stanowi ono fragment Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Od wielu lat problemem jest obniżanie się poziomu wody w jeziorze.

Przygotowane przez specjalistów SAFEGE opracowanie będzie podstawową wytyczną do realizacji sieci urządzeń wodnych, które mają zapewnić retencje wód opadowych i roztopowych oraz zasilanie nimi jeziora. Więcej informacji TUTAJ.