PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Aktualności » Wrzesień 2015

Aktualności - Wrzesień 2018

06.09.2018 podpisaliśmy kontrakt z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w części trzeciej – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa ul. Grzybowej”; więcej o projekcie.

06.09.2018 r. podpisaliśmy kontrakt z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w części czwartej – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa ul. Matuszewskiego”; więcej o projekcie.

06.09.2018 podpisaliśmy kontrakt z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w części drugiej – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową – w trybie zaprojektuj i wybuduj”; więcej o projekcie.

10.09.2018 podpisaliśmy kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika” w podziale na 3 części; część 3: odc. realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” – węzeł „Słodków” obecnie „Kraśnik Południe” z węzłami); więcej o projekcie.

11.09.2018 podpisaliśmy kontrakt z KGHM Polska Miedź S.A. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most – Etap 1 (Faza 1, 2, 3)”; więcej o projekcie.