PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

O nas » Certyfikaty

Certyfikaty

Współpracujemy z różnymi instytutami badawczymi (np. Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego), jak i Izbami zawodowymi zrzeszającymi inżynierów.

Mamy własny System Zarządzania Jakością i kierujemy się zasadami społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Posiadamy certyfikaty zarządzania jakością ISO 9001, 14001, 18001 i 27001 przyznany przez AFAQ (Association Francaise pour l’Assurance de la Qualité — Francuskie Stowarzyszenie Zapewnienia Jakości) i uznany przez IQNet (Międzynarodowa Sieć Certyfikacji Systemu Jakości).

AFAQ

AFAQ ISO 9001

IQNet

IQNet Certified Management System

AFAQ

AFAQ ISO 9001