ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

O nas » Certyfikaty

Certyfikaty

Współpracujemy z różnymi instytutami badawczymi (np. Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego), uczelniami (np. Politechnika Warszawska), jak i Izbami zawodowymi zrzeszającymi inżynierów.

Mamy własny System Zarządzania Jakością i kierujemy się zasadami społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Posiadamy certyfikaty zarządzania jakością ISO 9001, 18001 i 27001 przyznany przez AFAQ (Association Francaise pour l’Assurance de la Qualité — Francuskie Stowarzyszenie Zapewnienia Jakości) i uznany przez IQNet (Międzynarodowa Sieć Certyfikacji Systemu Jakości).

AFAQ SUEZ Consulting (SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce)

AFAQ ISO 9001

IQNet SUEZ Consulting (SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce)

IQNet Certified Management System

AFAQ SUEZ Consulting (SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce)

AFAQ ISO 9001