ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Sektory » Transport drogowy

Transport drogowy

Transport drogowy

Dziesięć lat temu sieć dróg w Polsce miała łączną długość 381 000 km, w 2011 było to już 412 236 km, a obecnie jest to ponad 415 000 km. Średnia gęstość dróg wynosi zaś 90 km na każde 100 km2 powierzchni kraju. Planowana jest rozbudowa istniejącej sieci autostrad i dróg ekspresowych.

W październiku 2015 sieć autostrad w Polsce miała 1564,75 km (do 2020 roku ma to być 2000 km), a dróg ekspresowych 1826,1 km (do 2020 roku ma być 2800 km); łącznie dróg szybkiego ruchu jest 3390,85 km. W latach 2014-2023 planuje się wybudowanie 3900 km autostrad i dróg ekspresowych. Priorytety w ramach nowej perspektywy finansowej są następujące:

 • rozwój połączeń Warszawy ze wszystkimi miastami wojewódzkimi i siecią europejską,
 • rozwój połączeń transportowych miast wojewódzkich z najważniejszymi ośrodkami miejskimi w kraju i w relacjach europejskich,
 • rozwój i budowa bezkolizyjnych skrzyżowań, obwodnic, transportu publicznego w miastach,
 • poprawa połączeń lokalnych,
 • tworzenie węzłów przesiadkowych,
 • rozwój infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego.

SAFEGE od niemal dekady uczestniczy w rozbudowie sieci drogowej w Polsce zarządzając kontraktami w zakresie budowy dróg krajowych stanowiących obwodnice miast (Mszczonów, Raciąż, Serock, Żyrardów) lub dróg ekspresowych.

Transport drogowy

Nasze projekty z tego zakresu to między innymi:

 • „Budowa drogi ekspresowej S7 Elbląg – Olsztynek, na odcinku Miłomłyn – Olsztynek”,
 • „Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie A. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego w Warszawie”,
 • „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej w Poznaniu",
 • „Budowa Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej”,
 • „Wykonywanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław - Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina”,
 • „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej”,
 • „Wykonanie analizy obszaru/zakresu projektowanego pasa drogowego przebudowywanej w ramach projektu Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu Etap I i II”,
 • „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych”,
 • „Budowa obwodnicy Raciąża w ciągu drogi krajowej nr 60”,
 • „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego / łódzkiego – Radziejowice – w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót”,
 • „Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50",
Transport drogowy
 • „Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót",
 • „Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z budową mostu przez rzekę Bug oraz rozbiórka starego mostu w Małkini”,
 • „Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót”,
 • „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie I od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem)" oraz „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem)",
 • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727, relacji Klwów - Przysucha - Szydłowiec - Wierzbica na terenie powiatu przysuskiego (gminy: Potworów, Przysucha) województwa mazowieckiego”,
 • i wiele innych.
Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. INŻYNIER KONTRAKTU: Droga dla rowerów Dolna Wilda oraz Półwiejska w Poznaniu / 2019 - 2020
 2. INŻYNIER KONTRAKTU:Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ul. Korfantego oraz ul. Mickiewicza w Lubomi / 2019 - 2020
 3. PROJEKTOWANIE: Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka w Poznaniu / 2019 - 2020
 4. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa zakładu przemysłu chemicznego w południowej Polsce / 2019 - 2020
 5. PROJEKTOWANIE: Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w projektowanej ulicy 8 Pułku Ułanów w Krakowie / 2019
 6. PROJEKTOWANIE: Ścieżka rowerowa w ciągu drogi woj. nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa / 2019 - 2020
 7. PROJEKTOWANIE: Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Boczów – Pniów / 2019 - 2023
 8. PROJEKTOWANIE: Zmiana układu komunikacyjnego na Rondzie Rataje w Poznaniu / 2019 - 2020
 9. POMOC TECHNICZNA: Weryfikacja konstrukcyjno-budowlana płyty górnej Dworca Autobusowego w Krakowie / 2019
 10. PROJEKTOWANIE: Budowa ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie / 2019 - 2020
 11. PROJEKTOWANIE: Przebudowa fragmentu ulicy Św. Marcin w Poznaniu / 2019
 12. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej w Poznaniu / 2019
 13. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje – granica woj. Wielkopolskiego / 2018
 14. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Kamień” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski” (z węzłęm) / 2018
 15. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi woj. nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą / 2018
 16. INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika” / 2018
 17. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Grzybowej w Bydgoszczy / 2018
 18. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową w Bydgoszczy – w trybie zaprojektuj i wybuduj / 2018
 19. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Matuszewskiego w Bydgoszczy / 2018
 20. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) oraz od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) / 2018
 21. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 874 Zarzecze – Puławy / 2018 - 2020
 22. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Sulechów wraz z zagospodarowaniem terenu / 2018
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu – etap II / 2018 - 2019
 24. POMOC TECHNICZNA: Analiza techniczna trasy tramwajowej do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 w Poznaniu / 2018
 25. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów / 2018 - 2019
 26. INŻYNIER KONTRAKTU: Remont Autostrady A2 na odc. od km 272+00 do km 282+300 dług. 2 x 10,3 km (2 jezdnie) / 2018
 27. INŻYNIER KONTRAKTU: RoweLove Rataje - trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II w Poznaniu / 2018
 28. INŻYNIER KONTRAKTU: Terminal Brwinów, zespół obiektów magazynowo-składowych wraz z niezbędną infrastrukturą, bocznicą i drogą dojazdową / 2018 - 2022
 29. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drogi gminnej ul. Św. Jerzego na dz. ew. nr 6/30 i 6/37 w Parzniewie, gm. Brwinów / 2018 - 2022
 30. INŻYNIER KONTRAKTU: Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych w Poznaniu / 2018
 31. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec / 2018 - 2019
 32. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca’80 oraz ul. Krochmalną / 2017 - 2019
 33. PROJEKTOWANIE: Modernizacja ul. Dworcowej i Głównej w Biskupicach w zakresie ścieżek rowerowych i kanalizacji deszczowej / 2017
 34. PROJEKTOWANIE: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym w Biskupicach, w tym budowa ul. Nowej i ul. Popiela” / 2017
 35. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej / 2017 - 2018
 36. INŻYNIER KONTRAKTU: Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna / 2014 - 2021
 37. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Promienista – Palacza wraz z remontem odcinków ulic w Poznaniu / 2015
 38. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odc. od km 57 do km 60 wraz z budową mostu przez rzekę Bug oraz rozbiórką starego mostu / 2009 - 2016
 39. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 2+920 do km 9+220 / 2009 - 2011
 40. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61 od km 35+888 do około 42+900 / 2009 - 2013
 41. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowy obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 / 2009 - 2012
 42. INŻYNIER KONTRAKTU: Wycinka drzew i krzewów w pasie autostrady A2 na odc. granica woj. łódzkiego - Warszawa (Konotopa) / 2009 - 2010
 43. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej / 2009 - 2012
 44. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i renowacja kanalizacji istniejącej w Mielcu / 2010 - 2011
 45. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drogi ekspresowej S7 Elbląg – Olsztynek na odcinku Miłomłyn – Olsztynek / 2010 - 2015
 46. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego – Radziejowice / 2013
 47. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego / łódzkiego – Radziejowice / 2010 - 2014
 48. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom - Potworów - etap 2 od km 16+375 (istniejący obiekt mostowy) do km 17+775 / 2015 - 2016
 49. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Muzycznej w Lublinie / 2015 - 2017
 50. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ulic Prośnickiej i Żywocickiej w Poznaniu / 2015 - 2022
 51. INŻYNIER KONTRAKTU: Projektowanie i budowa drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka (dwa zadania) / 2015 - 2022
 52. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727, relacji Klwów - Przysucha - Szydłowiec - Wierzbica / 2015 - 2017
 53. PROJEKTOWANIE: Droga rowerowa w Poznaniu / 2015
 54. INŻYNIER KONTRAKTU: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie / 2015
 55. INŻYNIER KONTRAKTU: Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 / 2015 -2022
 56. INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina / 2014 - 2018
 57. PROJEKTOWANIE: Budowa Trasy Średnicowej północnej w Toruniu na odcinku od Trasy Mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej / 2014 - 2015
 58. PROJEKTOWANIE: Projekt koncepcyjny przebudowy ulicy Folwarcznej w Poznaniu / 2014
 59. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie w ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” / 2013 - 2015
 60. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej oraz Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu - etap II / 2012 - 2013
 61. INŻYNIER KONTRAKTU: Nadzór nad modernizacją linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna / 2012 - 2015
 62. PROJEKTOWANIE: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – zamówienie częściowe nr 1 / 2016 - 2017
 63. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych / 2012 - 2020
 64. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I / 2012
 65. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK w Warszawie / 2011 - 2015
 66. POMOC TECHNICZNA: Prace administracyjno-biurowych i pomocnicze związane z wykonywaniem badań laboratoryjnych dla projektów budowy dróg dla GDDKiA Lublin / 2016 - 2019
 67. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ul. Sypniewo w Poznaniu na odc. od ul. Silniki do pętli autobusowej Sypniewo / 2016
 68. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz / 2016 - 2017
 69. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 / 2016 - 2019
 70. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ulic na terenie osiedla Zieliniec dla Volkswagen Polska Sp. z o.o. / 2016 - 2017
 71. PROJEKTOWANIE: Torowiska tramwajowe w Szczecinie / 2016 - 2023
 72. PROJEKTOWANIE: Odwodnienie ul. Koszalińskiej w Poznaniu / 2016 - 2017
 73. PROJEKTOWANIE: Przebudowa ulicy w Gorzowie Wlkp. / 2016 -2017
 74. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Sowia Góra - Międzychód / 2016 - 2018
 75. PROJEKTOWANIE: Projekt i budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa / 2016
 76. INŻYNIER KONTRAKTU: Parking PARK&RIDE w Poznaniu / 2016 - 2017
 77. PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki / 2016 - 2017
 78. INŻYNIER KONTRAKTU: Wartostrada – poznański ciąg pieszo-rowerowy / 2016 - 2017
 79. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 / 2017 - 2018
 80. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa / 2017 - 2018
 81. PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) / 2017 - 2018
 82. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów – Kołobrzeg / 2017 - 2018
 83. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu Cybina Północnego i Południowego / 2017
 84. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi woj. nr 305 na odc. od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego / 2017 - 2018
 85. INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I Lisiny Wschód i Lisiny Zachód przy drodze ekspresowej S3 / 2017 - 2021
 86. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie / 2017 - 2018
 87. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa chodnika w ul. Naramowickiej od ul. Rumiankowej w Poznaniu / 2017
 88. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji deszczowej i rozbudowa parkingu sklepu Leroy Merlin w Wołominie / 2017
 89. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wiaduktu nad linią kolejową, dróg dojazdowych do wiaduktu i przebudowa kanalizacji deszczowej w Elblągu / 2017
 90. INŻYNIER KONTRAKTU: Rewaloryzacja placu Kolegiackiego w Poznaniu / 2017
 91. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ulicy Unii Lubelskiej w Poznaniu / 2017
 92. INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca / 2017 - 2022
 93. INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia / 2017 - 2021
 94. PROJEKTOWANIE: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego przesiadkowego Oborniki-Miasto w systemie <Zaprojektuj i wybuduj> / 2017
 95. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce / 2017 - 2025
 96. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka / 2017
 97. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ścieżek rowerowych w Grodzisku Mazowieckim, Michałowicach, Podkowie Leśnej, Pruszkowie, Milanówku i Żyrardowie / 2017 - 2025
 98. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ścieżek pieszych i rowerowych w Poznaniu - "Wartostrada" / 2017 - 2018
 99. POMOC TECHNICZNA: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy / 2017 - 2020
 100. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozudowa ul. Cześnikowskiej oraz wymiana i budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Poznaniu / 2017 - 2018
 101. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz – Załęcze / 2017 - 2020
 102. PROJEKTOWANIE: Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Szosy Chełmińskiej w Toruniu / 2017 - 2018