PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Sektory » Energia

Energia

Zajmujemy się projektami związanymi z:

 • produkcją energii odnawialnej
 • wiatrakami
 • biogazowniami
 • solarami
 • biomasą.
Wiatraki Glińsk

Od kilku lat uczestniczymy także w sektorze energetycznym. Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie stawia przed nami Ziemia. Angażujemy się w poszukiwanie nowych źródeł energii i pozyskiwanie jej z odpadów („zielona energia”). Dotychczas zrealizowaliśmy projekty „energetyczne” zorientowane głównie na energię odnawialną. 

Wiatraki Glińsk

Kilka przykładowych przedsięwzięć z tego zakresu to m.in.:

 • „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego",
 • „Inżynier Nadzoru Inwestorskiego w ramach Projektu Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardów”,
 • „Budowa oczyszczalni ścieków i urządzeń do produkcji biogazu oraz gospodarki osadowej w Brzegu",
 • „Zaprojektowanie i budowa instalacji solarnej do podgrzewu wody dla budynku krytej Pływalni przy ul. Grotta w Busku - Zdroju",
 • „Pełnienie nadzoru w branży drogowej, budowlanej i elektroenergetycznej Budowy farmy wiatrowej „Glińsk 6 MW" - „Budowa zespołu trzech siłowni wiatrowych „ENERCON" typ E-82 o mocy 2,0 MW każda w obrębie m. Glińsk gm. Świebodzin”,
 • „Przeprowadzenie badania dotyczącego oceny możliwości rozwoju energetyki wiatrowej oraz określenia obszarów pod przyszłe inwestycje z zakresu energetyki wiatrowej w województwie świętokrzyskim realizowanego w ramach Projektu "Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny" (CONSEKO-SAFEGE),
 • „Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków z systemem kogeneracji dla spółdzielni MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem” (ciepło wytworzone w tym procesie jest wykorzystane do suszenia osadów, a wygenerowana elektryczność jest użytkowana jako odnawialne źródło energii [zielony certyfikat]),
 • „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Sędziszów” w ramach zamówienia pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec – Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije”,
 • „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie oraz Fundacji Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera w Klimontowie”,
 • „Wymiana oświetlenia ulicznego (opraw rtęciowych i sodowych ) na LED-owe na terenie Gminy Sędziszów”.
Zobacz zdjęcia
Farma wiatrowa Glińsk Solary Busko Zdrój Solary Busko Zdrój Solary Pinczów Żyrardów sieć cieplna