PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Sektory » Energia

Energia

Zajmujemy się projektami związanymi z:

 • produkcją energii odnawialnej
 • wiatrakami
 • biogazowniami
 • solarami
 • biomasą.
Wiatraki Glińsk

Od kilku lat uczestniczymy także w sektorze energetycznym. Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie stawia przed nami Ziemia. Angażujemy się w poszukiwanie nowych źródeł energii i pozyskiwanie jej z odpadów („zielona energia”). Dotychczas zrealizowaliśmy projekty „energetyczne” zorientowane głównie na energię odnawialną. 

Wiatraki Glińsk

Kilka przykładowych przedsięwzięć z tego zakresu to m.in.:

 • „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego",
 • „Inżynier Nadzoru Inwestorskiego w ramach Projektu Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardów”,
 • „Budowa oczyszczalni ścieków i urządzeń do produkcji biogazu oraz gospodarki osadowej w Brzegu",
 • „Zaprojektowanie i budowa instalacji solarnej do podgrzewu wody dla budynku krytej Pływalni przy ul. Grotta w Busku - Zdroju",
 • „Pełnienie nadzoru w branży drogowej, budowlanej i elektroenergetycznej Budowy farmy wiatrowej „Glińsk 6 MW" - „Budowa zespołu trzech siłowni wiatrowych „ENERCON" typ E-82 o mocy 2,0 MW każda w obrębie m. Glińsk gm. Świebodzin”,
 • „Przeprowadzenie badania dotyczącego oceny możliwości rozwoju energetyki wiatrowej oraz określenia obszarów pod przyszłe inwestycje z zakresu energetyki wiatrowej w województwie świętokrzyskim realizowanego w ramach Projektu "Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny" (CONSEKO-SAFEGE),
 • „Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków z systemem kogeneracji dla spółdzielni MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem” (ciepło wytworzone w tym procesie jest wykorzystane do suszenia osadów, a wygenerowana elektryczność jest użytkowana jako odnawialne źródło energii [zielony certyfikat]),
 • „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Sędziszów” w ramach zamówienia pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec – Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije”,
 • „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie oraz Fundacji Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera w Klimontowie”,
 • „Wymiana oświetlenia ulicznego (opraw rtęciowych i sodowych ) na LED-owe na terenie Gminy Sędziszów”.
Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. PROJEKTOWANIE: Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej w Puszczykowie i Nowych Skalmierzycach / 2017 - 2018
 2. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierz / 2017 - 2018
 3. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy i powrotnych - PT Piła / 2017
 4. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy od KS Białośliwie do odłącznika kabla zasilacza 510, 520, 530, 540 / 2017
 5. PROJEKTOWANIE: Podstacja trakcyjna Miasteczko / 2017
 6. INŻYNIER KONTRAKTU: Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii - PPP / 2017 - 2024
 7. PROJEKTOWANIE: Budowa Linii Potrzeb Nietrakcyjnych Żurawica – Munina oraz budowa stacji trafo ze zmianą zasilania dla Żurawicy Osobowej / 2017 - 2019
 8. PROJEKTOWANIE: Modernizacja stacji transformatorowej Jasło Hańkówka / 2017 - 2019
 9. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opalenica / 2017 - 2017
 10. PROJEKTOWANIE: Wymiana rozdzielni w kompleksie logistycznym w Tychach / 2016
 11. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej / 2009 - 2012
 12. INŻYNIER KONTRAKTU: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (3 zadania) / 2015 - 2017
 13. POMOC TECHNICZNA: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego / 2013
 14. INŻYNIER KONTRAKTU: Nadzór w branży drogowej, budowlanej i elektroenergetycznej budowy farmy wiatrowej „Glińsk 6 MW” w m. Glińsk gm. Świebodzin / 2012
Zobacz zdjęcia
Farma wiatrowa Glińsk Solary Busko Zdrój Solary Busko Zdrój Solary Pinczów Żyrardów sieć cieplna