PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Most na rz. Bug w Małkini

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Sektory » Energia

Energia

Zajmujemy się projektami związanymi z:

 • produkcją energii odnawialnej
 • wiatrakami
 • biogazowniami
 • solarami
 • biomasą.
Wiatraki Glińsk

Od kilku lat obsługujemy także inwestycje w sektorze energetycznym. Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie stawia przed nami Ziemia. Angażujemy się w poszukiwanie nowych źródeł energii i pozyskiwanie jej z odpadów („zielona energia”) oraz o lepsze wykorzystanie - ograniczonych przecież - zasobów w myśl gospodarki cyrkularnej.  Dotychczas zrealizowaliśmy projekty „energetyczne” zorientowane głównie na energię odnawialną. 

Wiatraki Glińsk

Kilka przykładowych przedsięwzięć z tego zakresu to m.in.:

 • „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego",
 • „Inżynier Nadzoru Inwestorskiego w ramach Projektu Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardów”,
 • „Budowa oczyszczalni ścieków i urządzeń do produkcji biogazu oraz gospodarki osadowej w Brzegu",
 • „Zaprojektowanie i budowa instalacji solarnej do podgrzewu wody dla budynku krytej Pływalni przy ul. Grotta w Busku - Zdroju",
 • „Pełnienie nadzoru w branży drogowej, budowlanej i elektroenergetycznej Budowy farmy wiatrowej „Glińsk 6 MW" - „Budowa zespołu trzech siłowni wiatrowych „ENERCON" typ E-82 o mocy 2,0 MW każda w obrębie m. Glińsk gm. Świebodzin”,
 • „Przeprowadzenie badania dotyczącego oceny możliwości rozwoju energetyki wiatrowej oraz określenia obszarów pod przyszłe inwestycje z zakresu energetyki wiatrowej w województwie świętokrzyskim realizowanego w ramach Projektu "Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny" (CONSEKO-SAFEGE),
 • „Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków z systemem kogeneracji dla spółdzielni MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem” (ciepło wytworzone w tym procesie jest wykorzystane do suszenia osadów, a wygenerowana elektryczność jest użytkowana jako odnawialne źródło energii [zielony certyfikat]),
 • „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Sędziszów” w ramach zamówienia pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec – Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije”,
 • „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie oraz Fundacji Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera w Klimontowie”,
 • „Wymiana oświetlenia ulicznego (opraw rtęciowych i sodowych ) na LED-owe na terenie Gminy Sędziszów”.
Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ciepłowni miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa / 2018
 2. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most" / 2018 - 2021
 3. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i budowa nowej dla Volkswagen Poznań Sp. z o.o. / 2018
 4. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kotłowni szczytowej w Ec Żerań – realizacja w formule EPC kotłowni wodnej o mocy ok. 390 MWt / 2017 - 2020
 5. INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I / 2017
 6. PROJEKTOWANIE: Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji linii zasilaczy trakcyjnych 3kV DC przy PT Piotrków Trybunalski / 2017 - 2018
 7. PROJEKTOWANIE: Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej w Gołaczewie i Lesznie / 2017 - 2018
 8. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Batowice – Podłęże / 2017 - 2021
 9. PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii SN z P1 do P8 w Przemyślu / 2017
 10. PROJEKTOWANIE: Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej w Puszczykowie i Nowych Skalmierzycach / 2017 - 2018
 11. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierz / 2017 - 2018
 12. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy i powrotnych - PT Piła / 2017
 13. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy od KS Białośliwie do odłącznika kabla zasilacza 510, 520, 530, 540 / 2017
 14. PROJEKTOWANIE: Podstacja trakcyjna Miasteczko / 2017
 15. INŻYNIER KONTRAKTU: Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii - PPP / 2017 - 2024
 16. PROJEKTOWANIE: Budowa Linii Potrzeb Nietrakcyjnych Żurawica – Munina oraz budowa stacji trafo ze zmianą zasilania dla Żurawicy Osobowej / 2017 - 2019
 17. PROJEKTOWANIE: Modernizacja stacji transformatorowej Jasło Hańkówka / 2017 - 2019
 18. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej / 2009 - 2012
 19. INŻYNIER KONTRAKTU: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (3 zadania) / 2015 - 2017
 20. POMOC TECHNICZNA: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego / 2013
 21. INŻYNIER KONTRAKTU: Nadzór w branży drogowej, budowlanej i elektroenergetycznej budowy farmy wiatrowej „Glińsk 6 MW” w m. Glińsk gm. Świebodzin / 2012
 22. PROJEKTOWANIE: Wymiana rozdzielni w kompleksie logistycznym w Tychach / 2016
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opalenica / 2017 - 2017
Zobacz zdjęcia
Farma wiatrowa Glińsk Solary Busko Zdrój Solary Busko Zdrój Solary Pinczów Żyrardów sieć cieplna