PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

O nas » Firma

Firma

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce


SUEZ Consulting - SAFEGE to specjaliści w każdej dziedzinie inżynierii.

SUEZ Consulting - SAFEGE Oddział w Polsce istnieje w Polsce od 1991 roku (powstała zaś we Francji w 1918 roku) i należy do francuskiej grupy SUEZ.

SUEZ to od ponad 160 lat największy dostawca usług komunalnych na świecie (75 krajów). Roczne obroty SUEZ sięgają 15 miliardów Euro.

SAFEGE Oddział w Polsce


Od 28 lat w Polsce współpracujemy z władzami lokalnymi, instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami, zakładami przemysłowymi oraz klientami prywatnymi.

Nasza działalność związana jest z każdym sektorem: woda i infrastruktura ściekowa, ochrona środowiska, odpady, budownictwo, zrównoważony rozwój miast, przemysł, transport, energia, telekomunikacja i wiele innych. Rozwiązania zawsze indywidualnie dopasowujemy do każdego projektu. 

Zespół biura centrali SAFEGE Oddział w Polsce

SAFEGE zrzesza na całym świecie ok. 1400 pracowników, specjalistów, ekspertów i działa w ponad 100 krajach. W Polsce to 28 lat historii i ponad 500 osób zaangażowanych w poprawę jakości życia milionów Polaków.

Jesteśmy w każdym rejonie Polski - mamy 41 biur regionalnych; prowadzimy obecnie ponad 200 projektów. Każdemu z nich poświęcamy wiele uwagi, wykorzystując nasze bogate doświadczenie dla osiągnięcia zamierzonego celu dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego

Film Safege

SAFEGE w Polsce

 • 28 lat doświadczenia w Polsce;
 • ±500 pracowników i współpracowników;
 • obrót w 2016 roku: 11 000 000 EUR;
 • 41 biur w Polsce; projekty prowadzone na terenie całego kraju;
 • organizacja firmy dopasowana do regionów i sektorów;
 • ponad 200 projektów w realizacji;
 • lider na rynku ochrony środowiska, transportu i infrastruktury w Polsce;
 • niemal 90 000 pracowników SUEZ codziennie przyczynia się do polepszenia jakości życia wielu ludzi;
 • obsługujemy klientów prywatnych i publicznych;
 • posiadamy własne Biuro Projektowe.
Aktualne lokalizacje SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce na mapie

SUEZ Consulting - SAFEGE Oddział w Polsce w liczbach

 • +70 budynków: kubatura łącznie 4 386 255 m3
 • kanalizacja i wodociągi: 41 000 km
 • linie kolejowe: 1 770 km
 • drogi: 180 km
 • linie tramwajowe: 28 km
 • oczyszczalnie ścieków i SUW: 67
 • odpady: 50
 • obiekty hydrotechniczne: 11
 • wały przeciwpowodziowe: 50 km
 • obiekty inż.: 100 – mosty, wiadukty, etc.
 • projekty lotniskowe: 2
 • projekty środowiskowe: 75
 • tunele: 8
 • inwestycje "odpadowe": 40

Dane rejestrowe:

 • SAFEGE S.A.S. z siedzibą w Nanterre, Francja, pod adresem: Parc de l’lle 15-27 rue du Port, 92022 Nanterre, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON - nie posiada, kapitał zakładowy 8 500 040 Euro.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego:

 • SAFEGE, Société par Actions Simplifiée (Spółka Akcyjna Uproszczona) Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, X. p., 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000208465, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będący podatnikiem podatku VAT, nr NIP 107-00-00-916, nr REGON 015739713.