PL EN
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

O nas » Firma

Firma

SUEZ Consulting - SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce


SUEZ Consulting to specjaliści w każdej dziedzinie inżynierii.

SUEZ Consulting (SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce) istnieje w Polsce od 1991 roku (powstała zaś we Francji w 1918 roku) i należy do francuskiej grupy SUEZ.

SUEZ to od ponad 160 lat największy dostawca usług komunalnych na świecie (75 krajów). Roczne obroty SUEZ to ponad 17 miliardów EUR (2018).

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

Od 28 lat w Polsce współpracujemy z władzami lokalnymi, instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami, zakładami przemysłowymi oraz klientami prywatnymi.

Nasza działalność związana jest z każdym sektorem: woda i infrastruktura ściekowa, ochrona środowiska, odpady, budownictwo, zrównoważony rozwój miast, przemysł, transport, energia, telekomunikacja i wiele innych. Rozwiązania zawsze indywidualnie dopasowujemy do każdego projektu. 

Nasza strategia

Bycie najbardziej poż?danym pracodawc? Bycie partnerem biznesowym najbardziej poż?danym przez Klientów Realizacja celów finansowych
Zespół biura centrali SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

SUEZ Consulting zrzesza na całym świecie ok. 1500 pracowników, specjalistów, ekspertów i działa w ponad 100 krajach. W Polsce to 28 lat historii i ponad 500 osób zaangażowanych w poprawę jakości życia milionów Polaków.

Jesteśmy w każdym rejonie Polski - mamy 41 biur regionalnych; prowadzimy obecnie ponad 200 projektów. Każdemu z nich poświęcamy wiele uwagi, wykorzystując nasze bogate doświadczenie by osiągnąć zamierzony cel dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego

Film Safege

SUEZ Consulting (SAFEGE) w Polsce

 • 28 lat doświadczenia w Polsce;
 • ±500 pracowników i współpracowników;
 • obrót w 2016 roku: 11 000 000 EUR;
 • 41 biur w Polsce; projekty prowadzone na terenie całego kraju;
 • organizacja firmy dopasowana do regionów i sektorów;
 • ponad 200 projektów w realizacji;
 • lider na rynku ochrony środowiska, transportu i infrastruktury w Polsce;
 • niemal 90 000 pracowników SUEZ codziennie przyczynia się do polepszenia jakości życia wielu ludzi;
 • obsługujemy klientów prywatnych i publicznych;
 • posiadamy własne Biuro Projektowe.
Aktualne lokalizacje SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce na mapie

SUEZ Consulting - SAFEGE Oddział w Polsce w liczbach

 • +70 budynków: kubatura łącznie 4 386 255 m3
 • kanalizacja i wodociągi: 41 000 km
 • linie kolejowe: 1 770 km
 • drogi: 180 km
 • linie tramwajowe: 28 km
 • oczyszczalnie ścieków i SUW: 67
 • odpady: 50
 • obiekty hydrotechniczne: 11
 • wały przeciwpowodziowe: 50 km
 • obiekty inż.: 100 – mosty, wiadukty, etc.
 • projekty lotniskowe: 2
 • projekty środowiskowe: 75
 • tunele: 8
 • inwestycje "odpadowe": 40

Dane rejestrowe:

 • SAFEGE S.A.S. z siedzibą w Nanterre, Francja, pod adresem: Parc de l’lle 15-27 rue du Port, 92022 Nanterre, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON - nie posiada, kapitał zakładowy 8 500 040 Euro.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego:

 • SAFEGE, Société par Actions Simplifiée (Spółka Akcyjna Uproszczona) Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, X. p., 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000208465, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będący podatnikiem podatku VAT, nr NIP 107-00-00-916, nr REGON 015739713.