ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

O nas » Historia

Historia

Siedziba centrali firmy w Nanterre pod Paryżem

SUEZ Consulting (SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce) jest częścią międzynarodowego koncernu SUEZ. Zachęcamy do zapoznania się z se stroną WWW powstałej w 1858 r. firmy SUEZ: KLIKNIJ TU.

SUEZ Consulting posiada oddziały i biura na całym świecie i zatrudnia łącznie ponad 1500 pracowników. Jest też jednym z liderów na światowej scenie konsultingowej już od roku 1920.

Projektujemy, zarządzamy, wdrażamy i nadzorujemy inwestycje we wszystkich sektorach.

Siedziba centrali firmy w Nanterre pod Paryżem

SUEZ Consulting zapewnia usługi pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, zarządzania inwestycją, nadzoru inwestorskiego i inne usługi niezbędne dla prawidłowego i pełnego wdrożenia projektu. Działamy w ponad stu krajach na całym świecie. Z obrotem ponad 103 000 000 € rocznie i +1500 pracownikami etatowymi zapewniamy istotną stabilność finansową, umiejętności techniczne, doświadczenie interdyscyplinarne oraz know-how niezbędny do zarządzania projektami każdego typu.

SUEZ Consulting to pierwsza zagraniczna firma konsultingowa, która zdecydowała się wejść na polski rynek w roku 1991. Wówczas otwarto Przedstawicielstwo SAFEGE w Warszawie, następnie w 2004 roku przekształcono je w Oddział w Polsce, a wkrótce powstało wiele nowych Biur Regionalnych rozsianych w całym kraju (obecnie jest ich 41). Od czasu zaistnienia na rynku polskim uczestniczymy aktywnie w gospodarczym rozwoju naszego kraju. 

Druga siedziba centrali w Polsce - ul. Solec 22 w Warszawie (w latach 2003 - 2015)

Początkowo firma SUEZ Consulting (SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce) zatrudniała 5 osób, a biuro mieściło się w warszawskiej kamienicy przy ulicy Żelaznej. Następnie – po przekształceniu w oddział przedsiębiorcy zagranicznego w 2004 r. - było to ponad 250 osób.

Przez ponad 10 lat spółka miała swoją centralę przy ul. Solec w Warszawie. Obecnie liczba zatrudnionych to +500 wykwalifikowanych pracowników, którzy pracują w centrali przy Al. Jerozolimskich w Warszawie oraz 41 biurach terenowych rozsianych po całej Polsce.

Już w pierwszych latach swojego istnienia SUEZ Consulting (SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce) realizowała wiele istotnych dla Polski przedsięwzięć, począwszy od wykonania masterplanu dla wodociągów i kanalizacji miasta Warszawy, czy też opracowania i wydania poszukiwanej dzisiaj serii siedmiu podręczników pt. ”Metody zapobiegania skutkom powodzi” skierowanych do samorządów.

W roku 2003 spółka SUEZ Consulting (SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce) obecna już była w wielu miastach całej Polski, a liczba pracowników wzrosła niemal dziesięciokrotnie. Zaczął się okres pełnienia profesjonalnego nadzoru inwestycji, czyli pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu. Liczba wygrywanych kontraktów rosła z miesiąca na miesiąc. Obecnie możemy pochwalić się wieloma wybitnymi osiągnięciami, których potwierdzeniem są liczne referencje, podziękowania oraz nagrody i tytuły.

Jubileusz 15-lecia istnienia SAFEGE w Polsce (rok 2006, Teatr Buffo w Warszawie)

Wielka szansa dla rozwoju SUEZ Consulting (SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce) w naszym kraju nadeszła w 2004 roku, kiedy to wejście do Unii Europejskiej dało Polsce możliwość rozwoju społeczno - gospodarczego i pozwoliło czerpać wymierne korzyści z istnienia jednolitego europejskiego rynku. Duży nacisk położono właśnie na konieczność budowy infrastruktury, m.in. w sektorze ochrony środowiska i sektorze transportu - kolejowego, drogowego, transportu miejskiego i odpadów. Od tego czasu nasza firma pozostaje liderem wśród firm konsultingowych w Polsce.

Na początku nowego millenium SUEZ Consulting (SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce) znała już doskonale środowisko lokalnych rynków oraz zidentyfikowała problemy pojawiające się w sektorach wody, ścieków i odpadów.

W roku 2011 świętowaliśmy jubileusz XX rocznicy działalności w Polsce, natomiast pod koniec 2016 roku w warszawskim Pałacu Zamoyskich odbyła się uroczysta Gala z okazji Jubileuszu XXV lecia istnienia firmy, nad którą patronat objął Ambasador Francji (więcej informacji).

Obecna siedziba centrali SUEZ Consulting - Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

Zaczynając od studiów w sektorze wodnym, przez 28 lat spółka SUEZ Consulting (SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce) stała się firmą specjalizującą się także w modernizacji linii kolejowych, publicznym i miejskim transporcie, infrastrukturze, budownictwie, budowie dróg, odpadach i energii. Nasz szeroki zakres usług to także własne Biuro Projektowe.

1991 Powstanie Przedstawicielstwa SAFEGE w Polsce. Zatrudnienie – 5 pracowników.
1992 Pierwszy kontrakt SAFEGE w Polsce: ocena zasadności budowy zbiornika Świnna Poręba.
1993

Pierwszy duży kontrakt SAFEGE: Masterplan gospodarki wodno-ściekowej dla Warszawy (do 1998), a jego wartość wyniosła 2 500 000 $.

1999

Kolejne kontrakty Przedstawicielstwa SAFEGE w Polsce: Studium korozyjności sieci wodociągowej w Bielsku – Białej (do 2000).

2000

Wrocław - Opracowanie metod ograniczania skutków powodzi i wydanie podręczników; kontrakt ten miał wartość 245 000$ (do 2001).

2003

Kontrakt „Doradztwo techniczne przy przygotowaniu fazy II projektu „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” o wartości 135 000 (do 2004) oraz Strategia Rozwoju Systemu Rozsyłu Wody z Wodociągów Układu Centralnego i Pasma Pruszkowskiego przy użyciu nowatorskiego programu do modelowania przepływów w sieci wodociągowej – PICCOLO (za ten program SAFEGE otrzymało Nagrodę Ministra Środowiska na targach POLEKO w roku 2005).

2004

Przekształcenie z przedstawicielstwa w Oddział w Polsce. Wiele nowych kontraktów – porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Szczecinie, Gliwicach, Bolesławcu, Gdyni, Rybniku, Jeleniej Górze, Białymstoku, ale i renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice.

2005

Zatrudnienie osiąga ponad 40 pracowników. Początek realizacji nowatorskiego projektu w ramach projektu „Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” – budowy unikatowego kolektora głębokowodnego. SAFEGE Oddział w Polsce rozpoczyna swoją ekspansję w sektorze transportowym - realizacja projektu nadzoru modernizacji linii kolejowej E-20 na trasie Siedlce – Terespol (121 km). 

2006

Firma wciąż się rozrasta; kolejne miasta, których gospodarki wodno – ściekowe zostały uporządkowane i dostosowane do nowoczesnych standardów, to m.in. Tarnobrzeg, Mysłowice, Świebodzin, Piaseczno.

2007

Kolejne istotne projekty obejmujące sektory wody, ścieków, infrastruktury i transportu w całej Polsce; modernizacja linii kolejowej nr 8 odcinka Warszawa Zachodnia – Okęcie.

2008

Ruszają projekty w Sopocie, Warszawie, Rybniku, Mysłakowicach, Poznaniu i Krakowie.

2010

SAFEGE w Polsce liczy już ponad 200 pracowników, 22 biura terenowe w całej Polsce, a roczny obrót firmy to niemal 22 mln PLN. SAFEGE kupuje inżynierską firmę CONSEKO BBM z Krakowa.

2011

Firma obchodzi Jubileusz XX lecia istnienia w Polsce z 65 kontraktami w portfelu.

2012

Obrót wynosi 26 mln PLN. Rozpoczęcie największego projektu w Polsce - Nadzór i zarządzanie nad modernizacją linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego i Dworca Łódź Fabryczna.

2013

Rozpoczęcie wieloletniego projektu pod nazwą Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla Projektu pn. „Przygotowanie i kompleksowa realizacja wybranych Zadań Inwestycyjnych wskazanych w planie inwestycyjnym Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. na lata 2007-2015”.

2015

Nadzorujemy już 150 projektów. Zatrudnienie wynosi ~400 Pracowników, a ilość biur niemal 30.

Centrala SAFEGE zmienia siedzibę na nowoczesny biurowiec Eurocentrum przy Al. Jerozolimskich w Warszawie.

Rozpoczynamy „Resource revolution” – rewolucję w wykorzystaniu zasobów; zaczynamy także proces zmiany nazwy na SUEZ Consulting.

2016

Obchodzimy Jubileusz 25-lecia istnienia w Polsce, zwiększamy liczbę biur regionalnych i kontraktów w portfolio.

Kontynuujemy "Resource revolution" i dywersyfikujemy usługi z ponad 150 projektami w realizacji i 350 pracownikami.

2017

Rozpoczynamy wiele nowych kontraktów, m. in. realizację ogromnego projektu dotyczącego transportu kolejowego z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. - na pełnienie usługi sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi na linii kolejowej nr 7, łączącej Warszawę z przejściem granicznym Dorohusk na Ukrainie (odc. Otwock - Lublin).