ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Sektory » Transport kolejowy

Transport kolejowy

Modernizacja linii kolejowej E-20 - nadzór: SUEZ Consulting - SAFEGE

Długość sieci kolejowej w Polsce to niemal 21 000 km. Nasz kraj jest w światowej czołówce, jeśli chodzi o średnią gęstość sieci kolejowej – wynosi ona 6,3 km na każde 100 km² kraju i jest wyższa od średniej dla wszystkich krajów UE (4,9 km/100 km²). Dodatkowo posiadamy połączenia szerokotorowe z Rosją (ok. 400 km).

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna - nadzór budowy SUEZ Consulting - SAFEGE

Polska od niemal dwóch dekad stale intensywnie rozwija infrastrukturę kolejową, do czego także firma SUEZ Consulting - SAFEGE Polska mogła się przyczynić i przyczynia się nadal. Łącznie udało nam się zmodernizować/rozbudować ponad 2 360 km sieci kolejowej (nadzór/projektowanie). 

Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa stacji Węgliniec / 2021 - 2022
 2. PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium STEŚ-R wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Dokumentów Przetargowych w podziale na 2 części: CZĘŚĆ 1 - „Budowa obwodnicy Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74” / 2021 - 2025
 3. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej / 2021 - 2023
 4. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Podmiejskiej Kolei aglomeracyjnej – PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej - Rzeszów / 2020 - 2024
 5. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WKD Podkowa Leśna - Grodzisk Maz.) / 2020 - 2028
 6. INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice - granica województwa (mijanka w Barwałdzie Średnim) / 2020 - 2021
 7. PROJEKTOWANIE: Przebudowa infrastruktury torowej wraz z instalacją sanitarną oraz przystosowaniem obiektu maszynowni i sterowni na zaplecze socjalno-magazynowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na bocznicy kolejowej w Zakopanem / 2020 - 2021
 8. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap II b / 2020 - 2021
 9. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice / 2020 - 2026
 10. PROJEKTOWANIE: Wykonanie koncepcji technologii i organizacji centrum obsługi technicznej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią / 2020
 11. PROJEKTOWANIE: Odtworzenie drogi technologicznej z torem nr 312 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów / 2019
 12. PROJEKTOWANIE: Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu / 2019
 13. PROJEKTOWANIE: Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka w Poznaniu / 2019 - 2020
 14. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Rzepin / 2019 - 2021
 15. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Świebodzin / 2019 - 2022
 16. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Palędzie / 2019 - 2021
 17. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Witnica / 2019 - 2021
 18. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Tczew / 2019 - 2021
 19. INŻYNIER KONTRAKTU: Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na liniach kolejowych 570 i 64 na odcinku Psary - Kozłów / 2014 - 2021
 20. PROJEKTOWANIE + POMOC TECHNICZNA: Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol / 2014 - 2015
 21. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku od 131,1 do km 184,8 (obszar LCS Działdowo) / 2009 - 2011
 22. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN w Białej Piskiej / 2010 - 2012
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) / 2010 - 2012
 24. INŻYNIER KONTRAKTU: Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – most na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice w km 110,586 / 2015 - 2016
 25. PROJEKTOWANIE: Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie / 2015 - 2016
 26. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków / 2016 - 2019
 27. PROJEKTOWANIE + POMOC TECHNICZNA: Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego / 2015 - 2017
 28. PROJEKTOWANIE: Ochrona przeciwpożarowa podziemnej części dworca kolejowego Warszawa Centralna oraz nadzór autorski w czasie realizacji tego zdania - Warszawa / 2015 - 2018
 29. POMOC TECHNICZNA: Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 / 2014 - 2015
 30. POMOC TECHNICZNA: Korekta do studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 / 2015 - 2016
 31. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa Wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z Aglomeracją Poznańską na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz – etap IA/ 2014 - 2018
 32. PROJEKTOWANIE: Estetyzacja hali głównej, galerii zachodniej oraz niewyremontowanej galerii północnej dworca Warszawa Centralna / 2014
 33. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I (cały kraj) / 2014 - 2016
 34. PROJEKTOWANIE: Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej dworca kolejowego Warszawa Centralna / 2014
 35. INŻYNIER KONTRAKTU: Nadzór nad modernizacją linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna / 2012 - 2015
 36. INŻYNIER KONTRAKTU: Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany / 2012 - 2015
 37. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych robót torowych w torze nr 2 na szlaku Tunel – Charsznica / 2016
 38. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom / 2016 - 2027
 39. PROJEKTOWANIE: Stacja trafo DC-1 na Dworcu Centralnym w Warszawie / 2016
 40. INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty w zakresie IT dla projektu „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew – Łódż Fabryczna” / 2016 - 2018
 41. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa pochylni ruchomych Dworca Centralnego w Warszawie / 2016 - 2017
 42. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań, odcinek Sochaczew-Swarzędz / 2016 - 2023
 43. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze / 2017 - 2022
 44. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew z robotami na odc. Warszawa Rembertów oraz prace na linii E75 na odcinku Czyżew -Białystok / 2017 - 2023
 45. PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii kablowych SN 15kv / 2017 - 2020
 46. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki – Podłęże / 2017 - 2022
 47. INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty budowlane na linii kolejowej nr 7, łączącej Warszawę z przejściem granicznym Dorohusk na Ukrainie; odc. Otwock - Lublin / 2017 - 2025
 48. PROJEKTOWANIE: Przebudowa wyjścia linii potrzeb nietrakcyjnych Podbory Kalwaria oraz Modernizacja linii średniego napięcia z rozdzielnic siłowych RS 2 Prokocim do stacji transformatorowej ST 10 Płaszów
 49. PROJEKTOWANIE: Podstacja trakcyjna Miasteczko / 2017
 50. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy od KS Białośliwie do odłącznika kabla zasilacza 510, 520, 530, 540 / 2017
 51. PROJEKTOWANIE: Przebudowa i budowa dworców kolejowych Doliny Popradu - 16 lokalizacji / 2017 - 2019
 52. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy i powrotnych - PT Piła / 2017
 53. PROJEKTOWANIE: Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu / 2017 - 2021
 54. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie - Smardzów / 2017 - 2018
 55. PROJEKTOWANIE: Przebudowa części towarowej i osobowej kolejowego przejścia granicznego w Medyce wraz z towarzyszącą infrastrukturą / 2017
 56. PROJEKTOWANIE: Przebudowa dworca kolejowego Pionki Zachodnie, Pionki, Ruda Wielka, Zajezierze koło Dęblina, Żytkowice, Jastrząb, Mrozy, Łuków / 2017 - 2019
 57. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Batowice – Podłęże / 2017 - 2021
 58. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa torowiska na ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim / 2017 - 2022
 59. INŻYNIER KONTRAKTU: Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec / 2017 - 2021
 60. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, 699 (Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka) / 2018 - 2022
 61. PROJEKTOWANIE: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym w Biskupicach, w tym budowa ul. Nowej i ul. Popiela” / 2017
 62. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Zgorzelec Ujazd / 2018 - 2024
 63. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), etap III Rzeszów Główny / 2018 - 2024
 64. POMOC TECHNICZNA: Analiza techniczna trasy tramwajowej do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 w Poznaniu / 2018
 65. ODBIORY: Rozbudowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu / 2018
 66. PROJEKTOWANIE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 / 2018
 67. INŻYNIER KONTRAKTU: Zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii 278 Węgliniec – Zgorzelec / 2018 - 2021
 68. PROJEKTOWANIE: Przebudowa zasilaczy sieci trakcyjnej KS Wrocław Główny z uzyskaniem pozwoleń i zgód / 2017
 69. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna / 2017 - 2022