PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Sektory » Kubatura

Kubatura

Stacja uzdatniania wody Sławniowice

SAFEGE działa zarówno w segmencie budownictwa inżynieryjnego (głównie infrastruktura kolejowa, drogowa i inne obiekty inżynierii lądowej czy wodnej), jak i budownictwa ogólnego. W ramach budownictwa najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią w Polsce jest właśnie sektor infrastrukturalny - następnie nieruchomości. 

Osiedle Botaniczna - Poznań

Nasz nadzór „kubaturowy”:

 • Wykonujemy profesjonalne nadzory dotyczące wszelkiego rodzaju inwestycji – „od dokumentacji przetargowej, po oddanie inwestycji do użytku”
 • Mamy na koncie ponad 65 projektów obejmujących budowę wszelkiego rodzaju budynków
 • Aktualnie 1/3 z prowadzonych przez nas projektów dotyczy szeroko pojętej „kubatury” – w tym dla klientów prywatnych
 • Nadzorowaliśmy budowę wielu obiektów kubaturowych i przemysłowych - ich łączna kubatura to 3 600 000 m3.
Strefa poprzemysłowa Nowe Gliwice

Dotychczas zrealizowaliśmy wiele projektów „kubaturowych” – zarówno dla klientów prywatnych, jak i instytucjonalnych. Przykładem dla tych ostatnich może być chociażby „Pełnienie funkcji Managera Projektu przy realizacji budowy zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie” w ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” czy najnowocześniejsza w Polsce i jedna z nowocześniejszych w Europie zajezdni tramwajowych na Franowie w Poznaniu.

Osiedle Botaniczna - Poznań

Dla klientów prywatnych również zrealizowaliśmy szereg inwestycji z zakresu „budynkowego” – np. w Poznaniu Osiedle Botaniczna, terminal kontenerowy CLIP w Jasinie lub fabryka okuć meblowych BLUM koło Swarzędza i fabryka płytek ceramicznych CERRAD Starachowice (patrz sekcja KLIENT PRYWATNY).

Zajezdnia tramwajowa w Poznaniu

Ciekawostki „kubaturowe”

„Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu":

 • Powierzchnia działki: 172422,78 m2
 • Powierzchnia zabudowy projektowanej: 58114,50 m2
 • Hala Główna zajezdni z budynkiem biurowo – socjalnym kubatura: 149.522,42 m3
 • Hala Postojowa zajezdni kubatura: 173996,94 m3
 • Budynek Warsztatu Torowego z częścią biurowo – socjalną kubatura: 40.911,28 m3
 • Hala Magazynowa z garażem pojazdów szynowych, kubatura: ok. 5000,00 m3
 • Garaż T2 pogotowie 8st. - kubatura: 1435,30 m3
 • Garaż T2 pogotowie 4st - kubatura: 1015,81 m3
 • Wiata na bębny z kablami - kubatura: 159,04 m3
 • Wiata stanowisko do gięcia szyn - kubatura: 89,46m3
 • Wiata śmietnikowa - kubatura: 49,41 m3
 • Portiernia - kubatura: 134,44 m3
 • Stacja transformatorowa - kubatura: 1401,33 m3
 • Łączna długość torowisk ok 15.700mpt, w tym 109 rozjazdów, 3 skrzyżowania, 14 smarownic.
 • Powierzchnia torowisk z nawierzchnią utwardzoną: 18353,62 m2
 • Wykonywano roboty: elektroenergetyczne i teletechniczne, sanitarne, drogowe
 • Powierzchnia dróg i dojazdów: 15452,09 m2
 • Powierzchnia chodników: 5562,40 m2
 • Powierzchnia parkingów: 4407,02 m2
 • Powierzchnia placów: 22953,87 m2
 • Wykonano sygnalizację świetlną
 • Powierzchnia zieleni - powierzchnia biologicznie czynna: 47579,28 m2.
Zajezdnia trolejbusowa - Lublin

„Budowa Zajezdni trolejbusowej w Lublinie”. Usługa Managera Projektu przy realizacji budowy zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie w ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”:

 • Budowa: hali obsługowo naprawczej: kubatura 17 794 m3
 • Budynku administracyjnego: kubatura 4084 m3
 • Wiaty
 • Hydrofornia
 • Wodociąg
 • Kanalizacja
 • Sieć cieplna
 • Chodniki
 • Tereny zielone.
Bolesławiecki Ośrodek Kultury

Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu – I etap – Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki”:

 • Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki.
 • Wyposażenie Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki.
 • Wyburzenie istniejącej zabudowy Bolesławieckiego Ośrodka Kultury i wybudowanie w miejscu istniejącej zabudowy nowej siedziby Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki wraz z przyległym terenem.
 • Kubatura budynku BOK-MCC: 15 731 m3
 • Powierzchnia użytkowa budynku BOK-MCC: 3 472 m2.   
Strefa poprzemysłowa Nowe Gliwice

Należąca do nas krakowska firma CONSEKO-SAFEGE: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań pn. I i II etap "Kompleksowej konserwacji i przystosowania do zwiedzania gotycko-barokowego ponorbertańskiego założenia klasztornego w Hebdowie". Nadzór inwestorski obejmował specjalności: konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 • Łączna powierzchnia klasztoru - 1633 m2
 • Kubatura - 16 000 m3
 • Pod nadzorem konserwatora zabytków.
Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa pawilonów usługowych w ciągu Promenady w Międzyzdrojach / 2018
 2. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku gastronomicznego na terenie oddziału POSiR Golęcin w Poznaniu / 2018
 3. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą / 2018 - 2022
 4. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa pawilonów usługowych na Promenadzie w Międzyzdrojach / 2018 - 2020
 5. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Mogilnie / 2018 - 2026
 6. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Kołodziejewie / 2018 - 2025
 7. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Kobylnicy / 2018 - 2025
 8. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Złotnikach Kujawskich / 2018 - 2026
 9. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Trzemesznie / 2018 - 2026
 10. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego w Pobiedziskach / 2018 - 2025
 11. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa infrastruktury z funkcją Centrum Demonstracyjnego (fab labs / living labs) w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym / 2018 - 2020
 12. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Sulechów wraz z zagospodarowaniem terenu / 2018
 13. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów w Kielcach / 2018
 14. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa "Galerii Kupieckiej" w Otwocku / 2018 - 2019
 15. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), etap III Rzeszów Główny / 2018 - 2024
 16. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Hali Lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu / 2018 - 2019
 17. INŻYNIER KONTRAKTU: Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze / 2018 - 2020
 18. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu / 2018
 19. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: pięciogwiazdkowego hotelu Platinum Mountain Resort w Szklarskiej Porębie / 2018 - 2019
 20. INŻYNIER KONTRAKTU: Terminal Brwinów, zespół obiektów magazynowo-składowych wraz z niezbędną infrastrukturą, bocznicą i drogą dojazdową / 2018 - 2022
 21. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i budowa nowej dla Volkswagen Poznań Sp. z o.o. / 2018
 22. PROJEKTOWANIE: Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Wiśle przy ul. Bukowej / 2018
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Zgorzelec Ujazd / 2018 - 2024
 24. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa Osiedla „Dzielnica Parkowa” w Rzeszowie / 2018
 25. PROJEKTOWANIE: „Opinia techniczna dla hipermarketu zlokalizowanego przy Al. Wincentego Witosa w Rzeszowie” / 2017 - 2018
 26. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa Osiedla „Park Bażantów” w Katowicach / 2017 - 2019
 27. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa zakładu WITPOL w Gorzowie Wlkp. o nową część magazynowo-produkcyjną wraz z częscią biurowo-socjalno-techniczną / 2017 - 2018
 28. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa dwóch hal z zagospodarowaniem terenu w centrum BIK w Sosnowcu / 2017
 29. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa kompleksu apartamentowego ze SPA i basenem w Ustroniu Morskim - Sianożętach / 2017
 30. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa osiedla Dzielnica Parkowa - Wilkowyje Płd. / 2017 - 2018
 31. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie / 2017 - 2018
 32. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa hotelu Green Mountain Resort w Karpaczu / 2017 - 2018
 33. PROJEKTOWANIE: Przebudowa dworca kolejowego Pionki Zachodnie, Pionki, Ruda Wielka, Zajezierze koło Dęblina, Żytkowice, Jastrząb, Mrozy, Łuków / 2017 - 2019
 34. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Jawor / 2017 - 2023
 35. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowoczesnego 13-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego w Krakowie / 2017
 36. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie - Smardzów / 2017 - 2018
 37. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa 8-kondygnacyjnego mieszkalnego budynku wielorodzinnego w Krakowie / 2017
 38. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierz / 2017 - 2018
 39. INŻYNIER KONTRAKTU: Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu / 2017 - 2020
 40. INŻYNIER KONTRAKTU: Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii - PPP / 2017 - 2024
 41. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ekskluzywnego hotelu apartamentowego „APART HOTEL Błonia Park" w Krakowie / 2017 - 2018
 42. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa zakładu produkcyjno – logistyczno – magazynowego w Złotkowie / 2017
 43. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Modernizacja, remont, rozbudowa oraz wyposażenie ośrodka szkolno-przedszkolnego w Wołominie / 2017
 44. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hal 7, 8 w centrum logistycznym firmy RABEN Polska Sp. z o.o. w Robakowie / 2014 - 2015
 45. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II / 2009 - 2013
 46. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obiektu produkcyjno-magazynowego z antresolą i częścią biurowo-socjalną w Jelonku k. Poznania / 2016 - 2017
 47. PROJEKTOWANIE: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN, budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania / 2016 - 2020
 48. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa centrum logistycznego RABEN w Gniewomierzu k. Legnicy / 2015 - 2016
 49. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali magazynu wraz z budową nowej powierzchni biurowej w Swadzimiu / 2015 - 2016
 50. INŻYNIER KONTRAKTU: Wyłonienie Inspektora Nadzoru w związku z rozpoczęciem rozbudowy budynku I na potrzeby CDM ENEA w Poznaniu / 2015 - 2016
 51. PROJEKTOWANIE: Ochrona przeciwpożarowa podziemnej części dworca kolejowego Warszawa Centralna oraz nadzór autorski w czasie realizacji tego zdania - Warszawa / 2015 - 2018
 52. INŻYNIER KONTRAKTU: Galeria Dzierżoniów – etap I / 2015
 53. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe uzbrojenie obszarów inwestycyjnych gminy Grodzisk Mazowiecki / 2015 - 2019
 54. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa budynku wielorodzinnego z usługami towarzyszącymi w Poznaniu przy ul. Rolnej 43 / 2015 - 2016
 55. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa zespołu budynków usługowych i mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi w Krakowie przy ul. Wawrzyńca 21 / 2015 - 2016
 56. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy – kontrakt 1 / 2015
 57. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa hali magazynowej, rozbudowa budynku pompowni oraz wykonanie zasilania istniejącego pierścienia przeciwpożarowego - Robakowo k. Poznania / 2014 - 2015
 58. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa zespołu 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Dąbrówce pod Poznaniem / 2014 - 2015
 59. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych w zakładzie produkcyjnym WYBOROWA w Zielonej Górze / 2014 - 2015
 60. PROJEKTOWANIE: Dokumentacja projektowa i uzyskanie pozwolenia na budowę dla Budowy Budynku Spedycji ABB - Łódź / 2014 - 2015
 61. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Płytek Ceramicznych CERRAD na terenie SSE Starachowice / 2014 - 2015
 62. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa intermodalnego terminala kontenerowego CLIP w Jasinie k. Poznania / 2014 - 2015
 63. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego CLIP w miejscowości Jasin k. Poznania - etap II / 2015 - 2016
 64. PROJEKTOWANIE: Estetyzacja hali głównej, galerii zachodniej oraz niewyremontowanej galerii północnej dworca Warszawa Centralna / 2014
 65. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Centrum Logistycznego RABEN w Rzeszowie / 2014
 66. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa fabryki okuć meblowych BLUM - Jasin koło Swarzędza / 2014 - 2015
 67. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa osiedla mieszkaniowego Botaniczna / 2014 - 2016
 68. PROJEKTOWANIE: Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej dworca kolejowego Warszawa Centralna / 2014
 69. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie w ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” / 2013 - 2015
 70. INŻYNIER KONTRAKTU: Przygotowanie i kompleksowa realizacja wybranych Zadań Inwestycyjnych wskazanych w planie inwestycyjnym Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. na lata 2007 - 2015 / 2013 - 2023
 71. INŻYNIER KONTRAKTU: Nadzór nad modernizacją linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna / 2012 - 2015
 72. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sklepu Leroy Merlin w centrum handlowym Posnania w Poznaniu / 2016
 73. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa budynku mieszkalnego z garażami - "Cichy zaułek" w Łodzi / 2016
 74. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zakładu przetwórstwa i konserwowania mięsa z drobiu na terenie ŁSSE w Koluszkach / 2016 - 2017
 75. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa hali logistycznej, hali wysyłki oraz budowa i rozbudowa magazynu wysokiego składowania w Swarzędzu / 2016 - 2018
 76. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego wraz z halą garażową na nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Gąsiorowskich 4 wraz infrastrukturą zewnętrzną / 2016 - 2024
 77. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace projektowe i budowlane dla obiektu sportowego (hala widowiskowa i stadion piłkarski) w Radomiu / 2016 - 2018
 78. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Markowskiej w Warszawie / 2016 - 2018
 79. INZYNIER KONTRAKTU: BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Odbudowa i modernizacja niezamieszkałej kamienicy przy ul. Brzeskiej w Warszawie na cele mieszkaniowe i usługowe / 2016
 80. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa galerii Handlowej w Kcyni / 2016
 81. POMOC TECHNICZNA: Ocena projektu Budowy hali magazynowej stanowiącej rozbudowę zakładu produkcyjnego Dalian Talent Poland Sp. z o. o/ 2016 - 2017
 82. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa galerii handlowo - usługowej w Kętach / 2016 - 2017
 83. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Centrum Edukacyjno – Multimedialnego w Piasecznie (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) / 2016 - 2018
 84. INŻYNIER KONTRAKTU + PROJEKTOWANIE: Wykonanie projektów oraz pełnienie obowiązków zastępstwa inwestorskiego nad projektowaniem oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji, modernizacja budynków przy ul. Siedleckiej 25 i Siedleckiej 29 w Warszawie / 2016 - 2018
 85. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Ożarowie Mazowieckim / 2016 - 2019
 86. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą w Ostaszewie k. Łysomic / 2016
 87. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bóżniczej w Poznaniu / 2016 - 2018
 88. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: budynek mieszkalny Rajska 3 w Krakowie / 2017 - 2018
 89. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudową produkującej kryształy i szkło ozdobne poznańskiej firmy IMS Glass Decor / 2017 - 2020
 90. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opalenica / 2017 - 2017
 91. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: budowa dwóch apartamentowców przy ul. Kochanowskiego w Gdańsku / 2017 - 2018
 92. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku handlowo-usługowego dla Leroy Merlin w Wołominie / 2017
 93. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy FARMINA / 2017 - 2018
 94. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa / 2017 - 2019
 95. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku wielorodzinnego "Inewstycja Wars i Sawa" w Radomiu / 2017
 96. INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie zewnętrznego układu drogowego związanego z budową centrum handlowego Leroy Merlin w Olsztynie / 2017
 97. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: "Piwnica Rajców" - przebudowa części podziemnej Dworu Artusa / 2017
Zobacz zdjęcia
Bolesławiecki Ośrodek Kultury Bolesławiecki Ośrodek Kultury Bolesławiecki Ośrodek Kultury Dworzec-Multimodalny--Łódź-Fabryczna Fabryka BLUM Zajezdnia trolejbusowa Lublin Zajezdnia trolejbusowa Lublin Zajezdnia trolejbusowa Lublin