ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Nadmorskie strefy przybrzeżne

Kolektor głębokowodny Gdynia - SUEZ Consulting - SAFEGE

Nasze opracowania inżynieryjne przeprowadzane przed budową wylotów oczyszczonych ścieków do morza wykorzystują trójwymiarowe modele strefy przybrzeżnej. Ochrona plaż i jakości wody kąpielisk morskich jest tu priorytetem. SUEZ Consulting - SAFEGE posiada wszelkie możliwości dla każdego etapu takiej inwestycji – wstępne koncepcje, modele, projekt i nadzór budowy. SAFEGE opracowała autorskie oprogramowanie SEAMER 3D, które szacuje skutki zrzutu ścieków uwzględniając falowanie, wiatry, prądy, pływy, etc. 

Kolektor głębokowodny

Przykładem w Polsce jest budowa kolektora głębokowodnego. Unikalny w skali nie tylko kraju, ale i Europy, odprowadza on podwodną instalacją zbudowaną na głębokości ok. 8 metrów oczyszczone ścieki z oczyszczalni Dębogórze (Gdynia) do Zatoki Puckiej w miejscu oddalonym od brzegu o ok. 2,5 km. Rury polietylenowe o średnicy 1 300 mm o łącznej długości ok. 2 480 m wykonano w Norwegii, w położonej nad brzegiem morza wytwórni w Stathelle. Rurociąg wykonano na lądzie w czterech odcinkach o długości ok. 600 m każdy. Inwestycja wieńczy działania, mające na celu m.in. ochronę wód Zatoki Gdańskiej przed zanieczyszczeniami. Budowa kolektora, szczególnie w powiązaniu z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków, przyczyniła się do poprawy stanu środowiska Zatoki Puckiej i otaczających plaż oraz zapewniła spełnienie wymogów prawa polskiego i unijnego.