ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drogi gminnej ul. Św. Jerzego na dz. ew. nr 6/30 i...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drogi gminnej ul. Św. Jerzego na dz. ew. nr 6/30 i 6/37 w Parzniewie, gm. Brwinów / 2018 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa drogi gminnej ul. Św. Jerzego na dz. ew. nr 6/30 i 6/37 w Parzniewie, gm. Brwinów / 2018 - 2022

18.04.2018 podpisaliśmy kontrakt z firmą Hupac Terminal Brwinów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Św. Jerzego na dz. ew. nr 6/30 i 6/37 w Parzniewie, gm. Brwinów”.

Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Parzniew, gmina Brwinów w powiecie pruszkowskim. Nadzór i zarządzanie kontraktem obejmują wsparcie w procedurze wykonawcy kontraktu, nadzór nad jego realizacją oraz nadzór nad realizacją kontraktu w Okresie Zgłaszania Wad.