ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Posadowienie instalacji Pilot Plant w istniejącym budynku...

INŻYNIER KONTRAKTU: Posadowienie instalacji Pilot Plant w istniejącym budynku na terenie PCC Rokita w Brzegu Dolnym / 2019 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU: Posadowienie instalacji Pilot Plant w istniejącym budynku na terenie PCC Rokita w Brzegu Dolnym / 2019 - 2020

24.05.2019 podpisaliśmy kontrakt z firmą PCC Rokita S.A. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji „Posadowienie instalacji Pilot Plant w istniejącym budynku G-16 na terenie PCC Rokita” w Brzegu Dolnym.

Instalacja Pilot Plant do produkcji fosforanów i fosforynów, stosowanych gł. w produkcji dodatków do tworzyw sztucznych, pianek poliuretanowych, lubrykantów i trudnopalnych płynów hydraulicznych pozwoli na produkcję w skali większej, niż laboratoryjna. Jest to jeden z 5 naszych kontraktów dla tego Klienta.