ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Most na rz. Bug w Małkini

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód -...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód - Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście / 2016 - 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód - Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście / 2016 - 2017

01.08.2016 SAFEGE Oddział w Polsce podpisała kontrakt z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na realizację Projektu pn. „Wyłonienie zespołu inżyniera kontraktu na zadaniu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód - Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście”.

Zakres nadzorowanej inwestycji obejmuje m.in.:

  • rozbudowę drogi na odcinku o długości 5 km – od km 86+394 do km 91+700;
  • przebudowę istniejących skrzyżowań;
  • przebudowę chodników;
  • budowę kanalizacji deszczowej.

Niniejszy Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.