ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa laboratorium na terenie PCC Rokita w Brzegu...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa laboratorium na terenie PCC Rokita w Brzegu Dolnym / 2019 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa laboratorium na terenie PCC Rokita w Brzegu Dolnym / 2019 - 2020

Podpisany 24.05.2019 kontrakt z firmą PCC Rokita S.A. obejmuje usługę nadzoru inwestorskiego dla „Rozbudowy G57 – Laboratorium LA2" na terenie PCC Rokita w Brzegu Dolnym.

Celem tej realizacji jest dostosowanie istniejącej infrastruktury do zwiększonej skali działania i jest to już 5 kontrakt dla tego Klienta.