ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Most na rz. Bug w Małkini

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa laboratorium na terenie zakładu przemysłu...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa laboratorium na terenie zakładu przemysłu chemicznego w południowej Polsce / 2019 - 2020

Podpisany 24.05.2019 kontrakt z firmą PCC Rokita S.A. obejmuje usługę nadzoru inwestorskiego dla „Rozbudowy G57 – Laboratorium LA2" na terenie zakładu przemysłu chemicznego w południowej Polsce.

Celem tej realizacji jest dostosowanie istniejącej infrastruktury do zwiększonej skali działania i jest to już 5 kontrakt dla tego Klienta.