ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Centrum Opieki nad...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Centrum Opieki nad Seniorem w Poznaniu / 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Centrum Opieki nad Seniorem w Poznaniu / 2019

24.06.2019 nawiązaliśmy kontrakt ze spółką ORPEA Polska Sp. z o.o. w Warszawie na pełnienie funkcji inżyniera konsultanta dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków - trzy budynki zamieszkania zbiorowego z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi: Dom Seniora, Apartamenty Senioralne 1, Apartamenty Senioralne 2 wraz z centrum opieki dziennej nad seniorem i lokalem usługowym, a także Szpitalem Rehabilitacyjnym i Garażem Podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości przy ul. Podgórnej – Koziej – Szkolnej w Poznaniu.

Inwestycję tę prowadzimy w Konsorcjum z firmą Portico Project Management, z którą w przeszłości już mieliśmy okazję współpracować, a naszym klientem jest firma Orpea Polska Sp. z o.o., należąca do międzynarodowej Grupy zajmującej się zapewnianiem opieki dla osób starszych oraz w ciężkiej sytuacji zdrowotnej. Orpea Polska posiada największą w Polsce sieć domów opieki i klinik rehabilitacyjnych oraz 20-letnie doświadczenie w stacjonarnej opiece długoterminowej.

Całe to dedykowane seniorom centrum powstaje na terenie zabudowanym nieużytkowanym kompleksem budynków do niedawna funkcjonującym jako Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia. Historycznie znajdowały się tu w XIII w. Kościół i Klasztor św. Katarzyny, następnie od XIX w. szpitala miejski, który przy ul. Szkolnej działał  do 2012 r.

Po wykonaniu prac budynek dawnego Szpitala Miejskiego będzie pełnił funkcję Domu Seniora, czyli budynku zamieszkania zbiorowego z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Powstanie  5-kondygnacyjny budynek z poddaszem użytkowym,i podpiwniczony. W budynku dawnego klasztoru Karmelitanek znajdą się Apartamenty Senioralne 1 przeznaczone na wynajem długoterminowy dla osób starszych. W budynku dawnej kardiochirurgii również znajdą się Apartamenty Senioralne 2 dla osób starszych - budynek będzie miał 6 kondygnacji, w tym 1 podziemną.

Obok tego budynku powstanie nowy budynek Szpitala Rehabilitacyjnego. Będzie on połączony na poziomie piwnicy z garażem podziemnym, budynkiem Apartamentów Senioralnych 2 i budynkiem Apartamentów Senioralnych 1. Połączenie wszystkich budynków Centrum Opieki nad Seniorem w części podziemnej umożliwi sprawną obsługę techniczną i gospodarczą wszystkich obiektów.

W części środkowej działki znajdzie się kolejny garaż podziemny na 40 miejsc postojowych oraz ze strefą postoju dla dostawców.

DANE TECHNICZNE:

  • Dom Seniora: powierzchnia ~8000 m kw, kubatura 43 700 m3
  • Apartamenty Senioralne 1: pow. 1 276 m kw., kubatura 7 876 m3
  • Apartamenty Senioralne 2: pow. 1 896 m kw., kubatura 9948 m3
  • Szpital rehabilitacyjny: pow. 8 383 m kw., kubatura 43 792 m3.