PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów...

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o punkt wstępnej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki oraz nowe linie do przetwarzania odpadów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia / 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o punkt wstępnej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki oraz nowe linie do przetwarzania odpadów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia / 2014

Kontrakt z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu na Świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o punkt wstępnej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki oraz nowe linie do przetwarzania odpadów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”.

Przedmiot zadania inwestycyjnego na terenie Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu przy ul. Bazaltowej 1 obejmował wykonanie:

  • Wiaty technologiczno – magazynowej
  • Punktu wstępnej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki odpadów
  • Uzupełnienia nawierzchni przy punkcie wstępnej segregacji odpadów wraz z wykonania ciągu transportowego dla pojazdów.