ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Most na rz. Bug w Małkini

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu / 2018

15.05.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego obejmującego wykonanie robót budowlanych, prac i innych czynności niezbędnych do pełnego wykonania zadania polegającego na rozbudowie zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu.

Zajezdnia na Franowie mieści pod dachem ponad 100 tramwajów, a po dalszej rozbudowie - kolejne 50. Jest jedną z najnowocześniejszych zajezdni tramwajowych w Europie. Na terenie zajezdni jest prawie 14 km torów obsługiwanych przez 109 zwrotnic, a dojazd zapewnia tunel tramwajowy. Jest to pierwsza zajezdnia w Polsce, w której do zarządzania pracą i ruchem wykorzystany jest system DMS (Depot Management System).

Budowę Zajezdji Tramwajowej Franowo rownież nadzorowała nasza firma (2014).