ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Terminal Brwinów, zespół obiektów...

INŻYNIER KONTRAKTU: Terminal Brwinów, zespół obiektów magazynowo-składowych wraz z niezbędną infrastrukturą, bocznicą i drogą dojazdową / 2018 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Terminal Brwinów, zespół obiektów magazynowo-składowych wraz z niezbędną infrastrukturą, bocznicą i drogą dojazdową / 2018 - 2022

18.04.2018 podpisaliśmy kontrakt z firmą Hupac Terminal Brwinów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na usługę inżyniera kontraktu polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją i zarządzaniu kontraktem pn.: „Terminal Brwinów, zespół obiektów magazynowo-składowych wraz z niezbędną infrastrukturą, bocznicą i drogą dojazdową”.

Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Parzniew, gmina Brwinów w powiecie pruszkowskim. Nadzór i zarządzanie kontraktem obejmują wsparcie techniczne w procedurze wyboru wykonawcy robót, nadzór nad ich realizacją, współpracę przy rozliczaniu finansowym inwestycji oraz nadzór nad realizacją  w Okresie Zgłaszania Wad.

Inwestycja została podzielona na cztery osobne zadania, w ramach których nadzorowane będą obiekty magazynowo-składowe wraz z niezbędną infrastrukturą; bocznicą kolejową (tory wzdłuż projektowanego terminalu), czyli torem dojazdowym do terminalu i placu kruszyw, studnią głębinową, przyłączami wodociągowymi oraz wszelką niezbędną infrastrukturą zewnętrzną, w tym m. in. przyłączami telekomunkacyjnymi, gazowymi, energetycznymi oraz kanalizacją deszczową.