ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Wydanie Świadectw Wykonania oraz Wydanie Końcowych...

INŻYNIER KONTRAKTU: Wydanie Świadectw Wykonania oraz Wydanie Końcowych Świadectw Płatności dla „Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Kujawy" i „Budowy kanalizacji w ulicach: Obozowej, Glogera i Wyciąskiej" / 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Wydanie Świadectw Wykonania oraz Wydanie Końcowych Świadectw Płatności dla „Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Kujawy

10.12.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na Wydanie Świadectw Wykonania oraz Wydanie Końcowych Świadectw Płatności dla dwóch kontraktów: „Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków Kujawy" oraz „Budowy kanalizacji w ulicach: Obozowej, Glogera i Wyciąskiej".

Oba kontrakty wykonane zostały w ramach projektu «Gospodarka wodno—ściekowa w Krakowie - Etap II».