ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Nasze Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków przy fabryce...

POMOC TECHNICZNA: Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków przy fabryce Opla w Tychach / 2017 - 2018

POMOC TECHNICZNA: Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków przy fabryce Opla w Tychach

23.11.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. na opracowanie czterowariantowej „Koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków przy fabryce firmy Opel w Tychach”.

Modernizacja będzie polegała na zwiększeniu przepustowości istniejącej oczyszczalni w związku z planowanym podwyższeniem liczby produkowanych w fabryce silników.