ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Obwodnica Radomia

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

O nas

O nas

SUEZ Consulting - SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

Zakres działalności naszej firmy to m.in. następujące usługi:

 • nadzór inwestorski 
 • inspektor nadzoru
 • zarządzanie projektem / project management
 • przygotowanie i organizacja zamówień na wybór generalnego wykonawcy
 • inwestor zastępczy
 • projektowanie
 • Bankowy Inspektor Nadzoru
 • rozliczanie inwestycji
 • monitoring środowiskowy
 • studia wykonalności
 • wnioski o dofinansowanie
 • kosztorysowanie
 • inwentaryzacja
 • konsultacje społeczne
 • wybór lokalizacji inwestycji
 • pomoc techniczna
 • przeniesienie na środki trwałe 
 • promocja projektu