PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

O nas

O nas

O nas

Zakres działalności firmy obejmuje następujące usługi:

 • nadzór inwestorski
 • zarządzanie projektem / project management
 • przygotowanie i organizacja zamówień publicznych
 • inwestorstwo zastępcze
 • rozliczanie inwestycji
 • monitoring środowiskowy
 • studia wykonalności
 • wnioski o dofinansowanie
 • projektowanie
 • kosztorysowanie
 • konsultacje społeczne
 • pozwolenia i decyzje
 • wybór lokalizacji inwestycji
 • pomoc techniczna
 • inwentaryzacja i przeniesienie na środki trwałe