ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

O nas

O nas

SUEZ Consulting - SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

Zakres działalności naszej firmy to m.in. następujące usługi:

 • nadzór inwestorski 
 • zarządzanie projektem / project management
 • przygotowanie i organizacja zamówień publicznych
 • inwestorstwo zastępcze
 • rozliczanie inwestycji
 • monitoring środowiskowy
 • studia wykonalności
 • wnioski o dofinansowanie
 • projektowanie
 • kosztorysowanie
 • konsultacje społeczne
 • pozwolenia i decyzje
 • wybór lokalizacji inwestycji
 • pomoc techniczna
 • inwentaryzacja i przeniesienie na środki trwałe