Nowości

 

09 września 2014

Łódź - Studium wykonalności wraz z dokumentacją przetargową dla tunelu średnicowego w ramach linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15

PKP_SW_____d____2014_09_12.png

 

29 sierpnia 2014

Żagań - SAFEGE Inżynierem Kontraktu dla „Modernizacji stacji uzdatniania wody w Żaganiu" oraz „Budowy kolektora odciążającego kanalizację ogólnospławną" w ramach "Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań.

 __aga___29.08.2014.png

 

21 sierpnia 2014

Krosno Odrzańskie - SAFEGE inżynierem dla kontraktu R6 i R7 w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie

 Krosno_Odrza__skie_21.08.2014.png