PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Sektory » Pozostałe usługi

Pozostałe Usługi

Oferujemy także wiele usług uzupełniających dla gmin:

 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Fotomapy
 • Efektywność energetyczna.

Przykłady:

 • „Opracowanie, przygotowanie do druku, druk i oprawę podręcznika przedstawiającego krok po kroku kluczowe etapy przygotowania projektu planowanego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (od pomysłu do wyboru partnera prywatnego), w tym sposobu prawidłowego formułowania kontraktu PPP oraz przygotowanie i przeprowadzenie konferencji promującej w/w gotowy produkt”);
 • „Wykonanie mapy tematycznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla aglomeracji Wołomin i Kobyłka”.
Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno / 2018
 2. POMOC TECHNICZNA: Przygotowanie dokumentacji przetargowej modernizacji istniejącego bloku kogeneracyjnego oraz przeprowadzenie procedury przetargu / 2018
 3. POMOC TECHNICZNA: Analiza techniczna trasy tramwajowej do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 w Poznaniu / 2018
 4. INŻYNIER KONTRAKTU: Rewaloryzacja Rynku Łazarskiego w Poznaniu / 2018 - 2023
 5. INŻYNIER KONTRAKTU: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice / 2018 - 2021
 6. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Batowice – Podłęże / 2017 - 2021
 7. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Jawor / 2017 - 2023
 8. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierz / 2017 - 2018
 9. INŻYNIER KONTRAKTU: Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu / 2017 - 2020
 10. INŻYNIER KONTRAKTU: Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie / 2012 - 2015
 11. POMOC TECHNICZNA: Dokumentacja dla realizacji programu integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru / 2016
 12. INZYNIER KONTRAKTU: BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Odbudowa i modernizacja niezamieszkałej kamienicy przy ul. Brzeskiej w Warszawie na cele mieszkaniowe i usługowe / 2016
 13. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód - Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście / 2016 - 2017
 14. POMOC TECHNICZNA: Ocena projektu Budowy hali magazynowej stanowiącej rozbudowę zakładu produkcyjnego Dalian Talent Poland Sp. z o. o/ 2016 - 2017
 15. INŻYNIER KONTRAKTU: Roboty w zakresie IT dla projektu „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew – Łódż Fabryczna” / 2016 - 2018
 16. PRZYGOTOWANIE PODRĘCZNIKA: „Katalog Dobrych Praktyk Projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego W Obszarze Turystyki” DLA MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI / 2016
 17. POMOC TECHNICZNA: Sprawdzenie instalacji i dokumentacji elektrycznej w magazynach w Pruszkowie / 2017
Zobacz zdjęcia
Pozostałe Usługi Pozostałe Usługi Pozostałe Usługi