PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Sektory » Pozostałe usługi

Pozostałe Usługi

Oferujemy także wiele usług uzupełniających dla gmin:

  • Partnerstwo publiczno-prywatne
  • Fotomapy
  • Efektywność energetyczna.

Przykłady:

  • „Opracowanie, przygotowanie do druku, druk i oprawę podręcznika przedstawiającego krok po kroku kluczowe etapy przygotowania projektu planowanego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (od pomysłu do wyboru partnera prywatnego), w tym sposobu prawidłowego formułowania kontraktu PPP oraz przygotowanie i przeprowadzenie konferencji promującej w/w gotowy produkt”);
  • „Wykonanie mapy tematycznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla aglomeracji Wołomin i Kobyłka”.
Zobacz zdjęcia
Pozostałe Usługi Pozostałe Usługi Pozostałe Usługi