PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Sektory » Projektowanie

Projektowanie

Mapa Pcim

Wykonujemy dokumentacje projektowe, w tym:

 • opracowanie map do celów projektowych
 • pozyskanie aktualnych wpisów z rejestrów gruntów
 • uzyskanie oświadczenia i uzgodnienia z właścicielami gruntów
 • uzyskanie opinii ZUDP
 • wykonanie projektów budowlano-wykonawczych 
 • wykonanie kosztorysów inwestorskich
 • wykonanie przedmiarów robót
 • opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
 • wykonanie dokumentacji geotechnicznej
 • wykonanie projektu odwodnienia wykopów
 • uzyskanie pozwolenia na budowę.

Posiadamy własne Biuro Projektowe oraz firmę z 25-letnimi tradycjami w projektowaniu (krakowską CONSEKO-SAFEGE S.A.).

Nasze referencje z tego zakresu to między innymi:

 • „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Marcinowice”,
 • „Projekt Mostu Krasińskiego w Warszawie – Faza I i II”,
 • „Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Raszyn”,
 • skomplikowany i kompleksowy projekt na trudnym terenie - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Pcim”,
 • „Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Krostoszowice”,
 • „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przewodów wodociągowych DN 100 mm Lca 765 m w ul. Rosy, DN 100 mm Lca 255 mw ul. Wiechy, DN 100 mm Lca 185 m w drodze dojazdowej do ul. Ruczaj, DN 80 mm Lca 70 m w drodze dojazdowej do ul. Wiechy, DN 100 mm Lca 1135 m w drogach dojazdowych do ul. Rosy, DN 80 mm Lca 85 m w ciągu od drogi dojazdowej do ul. Rosy, DN 80 mm Lca 70 m w ciągu od drogi dojazdowej do ul. Ruczaj oraz pełnić nadzór autorski w trakcie trwania budowy i odbiorów w Warszawie Dzielnica Wilanów – 10 części – Zadanie nr 1”,
 • „Opracowanie projektów budowlanych oraz wykonawczych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych wraz z przyłączami we wsiach: Falenty, Falenty Nowe, Janki na terenie Gminy Raszyn”,
 • „Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji dla miejscowości Stary Kiełbów, Nowy Kiełbów i Stare Siekluki (po zachodniej stronie trasy ekspresowej E-7) Stary Kobylnik, Siemirad”,
 • „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla płn. strony ulicy Modlińskiej w Jabłonnie na odcinku od ul. Chotomowskiej do Dębowej wraz z ul. Dębową, Konwaliową i Wrzosową (os. HEPI), wraz z urządzeniami i przyłączami do granic przyległych nieruchomości”,
 • „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława wraz z przykanalikami do granicy pasa drogowego, umożliwiającymi włączenie się mieszańcom”,
 • „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z uzyskaniem pozwolenia dla systemu odwodnienia bazy sprzętowo-magazynowej przy ul. Zawodzie w Warszawie”,
 • „Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla ok. 8 km sieci wodociągowych, które powstaną w celu przyłączenia parku rozrywki „Adventure World Warsaw” zlokalizowanego w miejscowości Tłuste w pobliżu miasta Grodzisk Mazowiecki”,
 • „Wykonanie kompleksowego projektu budowlano – wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy”,
 • „Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Raszyn i sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji tej inwestycji”,
 • „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowej w czterech określonych rejonach miasta Ząbki”,
 • „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Gminie Dębowiec",
 • „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą dla Gmin: Pcim, Lubień i Tokarnia”,
 • „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy Mostu Krasińskiego w Warszawie - faza I i II”,
 • „Zaprojektowanie i budowa instalacji solarnej do podgrzewu wody dla budynku krytej Pływalni przy ul. Grotta w Busku - Zdroju",
 • „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dosin, Skubianka i Jachranka w ramach zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock, budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra – Dosin – Skubianka – Jachranka – Izbica, Jadwisin”,
 • „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik” i in.

Wyzwania technologiczne – projektowanie na obszarze wysoko zurbanizowanym

Inwestycje w infrastrukturze miejskiej prowadzone na wielką skalę stanowią dla projektantów SAFEGE wyzwanie, gdyż wiążą się z opracowaniem wielobranżowych dokumentacji projektowych w trudnym, gęsto zurbanizowanym terenie. W Polsce przykładem na znajomość tego rodzaju zagadnień może być przebudowa największych przewodów c.o., kanalizacyjnych i wodociągowych w Warszawie - kolidujących z trasami nowobudowanych mostów w stolicy (magistrale wodociągowe DN600, kolektory ogólnospławne1.8x2.25m, magistrale c.o. 2x Ø 813/1000).

Inwentaryzacje budowlane

Wykonujemy także usługi inwentaryzacji, przykładem może być projekt „Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej dworca kolejowego Warszawa Centralna wraz z ekspertyzami technicznymi i wykonaniem projektów wykonawczych w branży konstrukcyjnej” lub „Inwentaryzacja instalacji elektrycznych, niskoprądowych, wentylacji i sanitarnych w zakresie służącym wykonaniu analizy oraz ekspertyzy odnośnie zagadnień ochrony ppoż dla Dworca kolejowego Warszawa Śródmieście” czy opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla części podziemnej hali peronowej oraz galerii podziemnych (za wyjątkiem części galerii objętych projektem estetyzacji, tj. galerii północnej część zachodnia, galerii zachodniej, dojście do WKD Śródmieście) dworca kolejowego Warszawa Centralna".

Usługi projektowe świadczymy także dla projektów transportowych – kolejowych, jak np. „Dokumentacja projektowa na modernizację linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów”, Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla budowy LCS TERESPOL w ramach projektu Nr POiIŚ 7.1-101 dla zadania pn. "Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, Etap III - Prace przygotowawcze" i in.

Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. PROJEKTOWANIE: Przebudowa wyjścia linii potrzeb nietrakcyjnych Podbory Kalwaria oraz Modernizacja linii średniego napięcia z rozdzielnic siłowych RS 2 Prokocim do stacji transformatorowej ST 10 Płaszów
 2. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu / 2017
 3. PROJEKTOWANIE: Budowa linii 15kV napowietrzno-kablowejN 15kv oraz modernizacja LPN w woj. świętokrzystkim / 2017 - 2020
 4. PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii kablowych SN 15kv / 2017 - 2020
 5. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów – Kołobrzeg / 2017 - 2018
 6. PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) / 2017 - 2018
 7. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa / 2017 - 2018
 8. INŻYNIER KONTRAKTU + PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 / 2017 - 2018
 9. POMOC TECHNICZNA: Likwidacja lagun osadowych na OŚ Maszewo / 2016 - 2017
 10. PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki / 2016 - 2017
 11. INŻYNIER KONTRAKTU: Parking PARK&RIDE w Poznaniu / 2016 - 2017
 12. PROJEKTOWANIE: Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa): budowa parkingu wielopoziomowego w systemie „P&R” / 2016 - 2017
 13. PROJEKTOWANIE: Opracowanie dokumentacji optymalizacji systemu mieszania osadu przefermentowanego - Oczyszczalnia Ścieków Hajdów / 2016
 14. PROJEKTOWANIE: Projekt i budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa / 2016
 15. INŻYNIER KONTRAKTU + PROJEKTOWANIE: Wykonanie projektów oraz pełnienie obowiązków zastępstwa inwestorskiego nad projektowaniem oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji, modernizacja budynków przy ul. Siedleckiej 25 i Siedleckiej 29 w Warszawie / 2016 - 2018
 16. PROJEKTOWANIE: Odwodnienie ul. Koszalińskiej w Poznaniu / 2016 - 2017
 17. PROJEKTOWANIE: Torowiska tramwajowe w Szczecinie / 2016 - 2023
 18. PROJEKTOWANIE: Przebudowa ulicy w Gorzowie Wlkp. / 2016 -2017
 19. PROJEKTOWANIE: Wymiana rozdzielni w kompleksie logistycznym w Tychach / 2016
 20. PROJEKTOWANIE: Stacja trafo DC-1 na Dworcu Centralnym w Warszawie / 2016
 21. PROJEKTOWANIE: Przebudowa Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie / 2016 - 2017
 22. INŻYNIER KONTRAKTU + PROJEKTOWANIE: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Markowskiej w Warszawie / 2016 - 2018
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: Prace projektowe i budowlane dla obiektu sportowego (hala widowiskowa i stadion piłkarski) w Radomiu / 2016 - 2018
 24. INŻYNIER KONTRAKTU: Renowacja bezwykopowa kanału kl. „0” odprowadzającego ścieki z dzielnicy Wawer w Warszawie / 2016 - 2017
 25. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych robót torowych w torze nr 2 na szlaku Tunel – Charsznica / 2016
 26. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mydlarskiej i Mirtowej w warszawskim Wawrze / 2016
 27. PROJEKTOWANIE: System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – zamówienie częściowe nr 1 / 2016 - 2017
 28. PROJEKTOWANIE: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Radość w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy / 2016
 29. PROJEKTOWANIE: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN, budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania / 2016 - 2020
 30. PROJEKTOWANIE: Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie / 2015 - 2016
 31. PROJEKTOWANIE: Przebudowa ulicy Folwarcznej w Poznaniu – prace projektowe / 2015 - 2017
 32. PROJEKTOWANIE + POMOC TECHNICZNA: Utworzenie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego / 2015 - 2017
 33. PROJEKTOWANIE: Ochrona przeciwpożarowa podziemnej części dworca kolejowego Warszawa Centralna oraz nadzór autorski w czasie realizacji tego zdania - Warszawa / 2015 - 2018
 34. PROJEKTOWANIE: Pompownia ścieków i kanalizacja ściekowa - Warszawa, dzielnica Białołęka / 2015
 35. PROJEKTOWANIE: Kanalizacja sanitarna dla Gminy Serock / 2105
 36. PROJEKTOWANIE: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik / 2015
 37. PROJEKTOWANIE: Droga rowerowa w Poznaniu / 2015
 38. INŻYNIER KONTRAKTU: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie / 2015
 39. PROJEKTOWANIE: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława wraz z przykanalikami do granicy pasa drogowego / 2014 - 2015
 40. PROJEKTOWANIE: Kanalizacja sanitarna wraz z urządzeniami i przyłączami do granic przyległych nieruchomości - Jabłonna / 2014 - 2015
 41. PROJEKTOWANIE: Dokumentacja projektowa i uzyskanie pozwolenia na budowę dla Budowy Budynku Spedycji ABB - Łódź / 2014 - 2015
 42. INŻYNIER KONTRAKTU: Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna / 2014 - 2021
 43. PROJEKTOWANIE + POMOC TECHNICZNA: Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol / 2014 - 2015
 44. PROJEKTOWANIE: Budowa sieci wodociągowej w Ząbkach / 2009 - 2010
 45. PROJEKTOWANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn / 2015
 46. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa kanalizacji dla miejscowości Stary Kiełbów, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki, Stary Kobylnik i Siemiradz / 2014 - 2015
 47. PROJEKTOWANIE: Sieci kanalizacyjne i wodociągowe wraz z przyłączami we wsiach: Dawidy, Dawidy Bankowe, Janki, Sękocin Nowy, Słomin, Sękocin Las, Laszczki, Podolszyn Nowy, Rybie, Falenty, Falenty Nowe, Nowe Grocholice, Raszyn, na terenie Gminy Raszyn / 2014 - 2015
 48. POMOC TECHNICZNA: Weryfikacja Projektu oraz kosztorysu dla „Przebudowy pomieszczeń szatni i węzła higieniczno-sanitarnego zlokalizowanych na terenie zakładu ABB Oddział Łódź” / 2014
 49. PROJEKTOWANIE: Budowa przewodów wodociągowych pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów w Warszawie dzielnica Wilanów – 10 części / 2014 - 2015
 50. PROJEKTOWANIE: Budowa Trasy Średnicowej północnej w Toruniu na odcinku od Trasy Mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej / 2014 - 2015
 51. PROJEKTOWANIE: Projekt koncepcyjny przebudowy ulicy Folwarcznej w Poznaniu / 2014
 52. PROJEKTOWANIE: Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej dworca kolejowego Warszawa Centralna / 2014
 53. INŻYNIER KONTRAKTU: Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie / 2012 - 2015
 54. PROJEKTOWANIE: Sieci wodociągowe dla „Adventure World Warsaw” w miejscowości Tłuste k. Grodziska Mazowieckiego / 2012 - 2013