ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Modernizacja, remont, rozbudowa...

INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Modernizacja, remont, rozbudowa oraz wyposażenie ośrodka szkolno-przedszkolnego w Wołominie / 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Modernizacja, remont, rozbudowa oraz wyposażenie ośrodka szkolno-przedszkolnego w Wołominie / 2017

16.05.2017 podpisaliśmy kolejny kontrakt z Alior Bankiem S.A. oraz Integracyjnym Centrum Oświatowym Sp. z o.o. Sp. k. na pełnienie usługi bankowego nadzoru - tym razem nad inwestycją pn.: „Modernizacja, remont, rozbudowa oraz wyposażenie ośrodka szkolno-przedszkolnego na ul. Orwida 22 w Wołominie”.

Inwestycja jest związana z rozbudową założonego przez Integracyjne Centrum Oświatowe w 2006 roku integracyjnego przedszkola oraz szkoły podstawowej, powstałej w 2013 roku – placówek przystosowanych do indywidualnej pracy z dziećmi z orzeczeniami o wczesnym wspomaganiu i potrzebie kształcenia specjalnego.