ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | POMOC TECHNICZNA: Weryfikacja konstrukcyjno-budowlana płyty górnej Dworca...

POMOC TECHNICZNA: Weryfikacja konstrukcyjno-budowlana płyty górnej Dworca Autobusowego w Krakowie / 2019

POMOC TECHNICZNA: Weryfikacja konstrukcyjno-budowlana płyty górnej Dworca Autobusowego w Krakowie / 2019

15.02.2019 podpisaliśmy kontrakt z firmą XCity Investment Sp. z o.o. w Warszawie na świadczenie doradztwa technicznego dla „Weryfikacji konstrukcyjno-budowlanej płyty górnej Dworca Autobusowego MDA S.A. w Krakowie”.

Nasi specjaliści z SAFEGE będą doradzać w zakresie między innymi:

  • weryfikacji kompletności dokumentacji powykonawczej
  • weryfikacji technicznej dokumentacji wraz ze sprawdzeniem dzienników budowy i notatek z koordynacji technicznych
  • weryfikacji dokumentacji referencyjnej opisującej budynek
  • analizy wytycznych projektowych PKP S.A.
  • ekspertyzy technicznej dotyczącej zgodności wykonanej inwestycji z wytycznymi PKP S.A.
  • ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości rozbudowy / nadbudowy

Będziemy na bieżąco doradzać również w zakresie kosztów dla tej inwestycji.

Projekt koordynuje nasz krakowski oddział Biura Projektów i Konsultingu SAFEGE.