PL EN FR
ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Usługi » Przygotowanie inwestycji

Przygotowanie inwestycji

Nasze usługi związane z realizacją inwestycji zaczynamy już od fazy przedrealizacyjnej. Inwestor może powierzyć nam przygotowanie projektu – począwszy od wyboru lokalizacji i zadbania o wszelkie pozwolenia oraz decyzje środowiskowe, po projektowanie, przygotowanie przetargu i przeprowadzenie go do rozstrzygnięcia, wybór wykonawcy, przekazanie placu budowy, dokumentacji projektowej, zaopiniowanie harmonogramu prac przygotowanego przez Generalnego Wykonawcę, opiniowanie przygotowanych przez Generalnego Wykonawcę projektów wykonawczych, uzgodnienie z GW planowanych robót - aż po rozpoczęcie procesu realizacyjnego inwestycji.