ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Sektory » Energia

Energia

SAFEGE Polska pełni funkcję Inżyniera Kontraktu w licznych przedsięwzięciach związanych z energią. Kompleksowo wspieramy przemysł, przedsiębiorców i instytucje publiczne w realizacji inwestycji zaplanowanych w myśl gospodarki obiegu zamkniętego oraz unijnej strategii Zielony Ład. Mamy w swoim portfolio nadzory nad budowami, jak i projekty modernizacji obiektów związanych z wytwarzaniem i przesyłem energii, np.:

 • elektrowniewiatrowe,
 • fotowoltaika,
 • kolektorysłoneczne,
 • elektrociepłownie,
 • sieci gazowe i cieplne.

Pomagamy też naszym klientom budować budynki pasywne oraz dostosowywać istniejące obiekty do rosnących wymagań energooszczędności, m. in. poprzez termomodernizacje. Wykonujemy również opracowania dotyczące materiałów aplikacyjnych, w tym wnioski o dofinansowanie oraz świadczymy usługi doradcze i opiniodawcze do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie.

Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie stawia przed nami Ziemia. Angażujemy się w poszukiwanie nowych źródeł energii i pozyskiwanie jej z odpadów oraz o lepsze wykorzystanie zasobów w myśl gospodarki cyrkularnej.

Nasze przedsięwzięcia z tego zakresu znajdą Państwo TUTAJ.

Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozwój wyskokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w elektrociepłowi Łąkowa w Grudziądzu / 2021 - 2028
 2. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni przy ul. Mieszka I 21 / 2021 - 2024
 3. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwapniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym / 2021 - 2027
 4. POMOC TECHNICZNA: Opracowanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie dla projektu „Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" w Ełku / 2021
 5. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy / 2021 - 2023
 6. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa stacji elektroenergetycznej 110 kV na terenie zakładu chemicznego / 2021 - 2022
 7. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach / 2021 - 2023
 8. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie / 2020 - 2022
 9. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa szkoły podstawowej i sali gimnastycznej jako demonstracyjnego budynku pasywnego w Siechnicach / 2020 - 2021
 10. INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie robót budowlano-montażowych na sieciach gazowych na terenie działania Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku w Łomży / 2020 - 2023
 11. INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie instalacji odpylającej, odsiarczania i odazotowania spalin dla ciepłowni miejskiej w Pabianicach / 2020 -2022
 12. INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej KG2 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie / 2019 - 2022
 13. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa 17 km gazociągu w Gałęzicach / 2019 - 2021
 14. PROJEKTOWANIE: Przebudowa 2 km sieci gazowej oraz 50 przyłączy w Złotokłosie / 2019
 15. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz linii kablowych i sterowniczych na terenie zakładu chemicznego w południowej Polsce / 2019 - 2020
 16. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja punktu dyspozytorskiego ODM w Bydgoszczy i Poznaniu / 2019 - 2020
 17. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim / 2019
 18. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja placówek oświatowych w Poznaniu / 2019
 19. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy 300 KW w Chrzanowie Dużym / 2019
 20. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej / 2009 - 2012
 21. INŻYNIER KONTRAKTU: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (3 zadania) / 2015 - 2017
 22. POMOC TECHNICZNA: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego / 2013
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: Nadzór w branży drogowej, budowlanej i elektroenergetycznej budowy farmy wiatrowej „Glińsk 6 MW” w m. Glińsk gm. Świebodzin / 2012
 24. PROJEKTOWANIE: Wymiana rozdzielni w kompleksie logistycznym w Tychach / 2016
 25. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opalenica / 2017 - 2017
 26. PROJEKTOWANIE: Modernizacja stacji transformatorowej Jasło Hańkówka / 2017 - 2019
 27. PROJEKTOWANIE: Budowa Linii Potrzeb Nietrakcyjnych Żurawica – Munina oraz budowa stacji trafo ze zmianą zasilania dla Żurawicy Osobowej / 2017 - 2019
 28. INŻYNIER KONTRAKTU: Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii - PPP / 2017 - 2024
 29. PROJEKTOWANIE: Podstacja trakcyjna Miasteczko / 2017
 30. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy od KS Białośliwie do odłącznika kabla zasilacza 510, 520, 530, 540 / 2017
 31. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy i powrotnych - PT Piła / 2017
 32. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierz / 2017 - 2018
 33. PROJEKTOWANIE: Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej w Puszczykowie i Nowych Skalmierzycach / 2017 - 2018
 34. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Batowice – Podłęże / 2017 - 2021
 35. PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii SN z P1 do P8 w Przemyślu / 2017
 36. PROJEKTOWANIE: Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej w Gołaczewie i Lesznie / 2017 - 2018
 37. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kotłowni szczytowej w Ec Żerań – realizacja w formule EPC kotłowni wodnej o mocy ok. 390 MWt / 2017 - 2020
 38. PROJEKTOWANIE: Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji linii zasilaczy trakcyjnych 3kV DC przy PT Piotrków Trybunalski / 2017 - 2018
 39. INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I / 2017
 40. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i budowa nowej dla Volkswagen Poznań Sp. z o.o. / 2018
 41. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ciepłowni miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa / 2018
 42. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja sieci gazowych oraz roboty budowlano-montażowe na sieci gazowej na terenie działania gazowni w Łomży i Wysokiem Mazowieckiem / 2018 - 2020
 43. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja sieci gazowych oraz roboty budowlano-montażowe na sieci gazowej na terenie działania gazowni w Łomży i Wysokiem Mazowieckiem / 2018 - 2020
 44. PROJEKTOWANIE: Przebudowa instalacji i urządzeń rozdzielnic R1 i R3 bocznicy kolejowej Warszawa Grochów / 2019
 45. PROJEKTOWANIE: Przyłączenia nowych odbiorców PKP Energetyka Obszar serwisowy Wrocław / 2019
 46. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych na terenie 7 zakładów i obiektów MPWiK Warszawa / 2019 - 2024
 47. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy od podstacji trakcyjnej Miasteczko do odłącznika kabla zasilacza oraz kabli powrotnych od podstacji trakcyjnej Miasteczko do skrzyń przytorowych / 2017
 48. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy od KS Białośliwie do odłącznika kabla zasilacza 510, 520, 530, 540 / 2017
 49. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy od podstacji trakcyjnej Piła do odłącznika kabla zasilacza oraz od podstacji trakcyjnej Piła do skrzyń przytorowych / 2017
 50. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci elektroenergetycznej 110kV na terenie zakładu VW przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu / 2018
Zobacz zdjęcia
Farma wiatrowa Glińsk Solary Busko Zdrój Solary Busko Zdrój Solary Pinczów Żyrardów sieć cieplna Elektrociepłownia Żerań Farma fotowoltaiczna - Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów Farma fotowoltaiczna - Oczyszczalnia Ścieków Chrzanów MPEC Łomża Elektrociepłownia Mińsk Maz.