ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Sektory » Energia

Energia

Zajmujemy się projektami związanymi z:

 • produkcją energii odnawialnej
 • wiatrakami
 • biogazowniami
 • solarami
 • biomasą.
Wiatraki Glińsk

Od kilku lat obsługujemy także inwestycje w sektorze energetycznym. Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie stawia przed nami Ziemia. Angażujemy się w poszukiwanie nowych źródeł energii i pozyskiwanie jej z odpadów („zielona energia”) oraz o lepsze wykorzystanie - ograniczonych przecież - zasobów w myśl gospodarki cyrkularnej.  Dotychczas zrealizowaliśmy projekty „energetyczne” zorientowane głównie na energię odnawialną. 

Wiatraki Glińsk

Kilka przykładowych przedsięwzięć z tego zakresu to m.in.:

 • „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego",
 • „Inżynier Nadzoru Inwestorskiego w ramach Projektu Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardów”,
 • „Budowa oczyszczalni ścieków i urządzeń do produkcji biogazu oraz gospodarki osadowej w Brzegu",
 • „Zaprojektowanie i budowa instalacji solarnej do podgrzewu wody dla budynku krytej Pływalni przy ul. Grotta w Busku - Zdroju",
 • „Pełnienie nadzoru w branży drogowej, budowlanej i elektroenergetycznej Budowy farmy wiatrowej „Glińsk 6 MW" - „Budowa zespołu trzech siłowni wiatrowych „ENERCON" typ E-82 o mocy 2,0 MW każda w obrębie m. Glińsk gm. Świebodzin”,
 • „Przeprowadzenie badania dotyczącego oceny możliwości rozwoju energetyki wiatrowej oraz określenia obszarów pod przyszłe inwestycje z zakresu energetyki wiatrowej w województwie świętokrzyskim realizowanego w ramach Projektu "Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny" (CONSEKO-SAFEGE),
 • „Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków z systemem kogeneracji dla spółdzielni MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem” (ciepło wytworzone w tym procesie jest wykorzystane do suszenia osadów, a wygenerowana elektryczność jest użytkowana jako odnawialne źródło energii [zielony certyfikat]),
 • „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Sędziszów” w ramach zamówienia pn. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec – Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije”,
 • „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie oraz Fundacji Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera w Klimontowie”,
 • „Wymiana oświetlenia ulicznego (opraw rtęciowych i sodowych ) na LED-owe na terenie Gminy Sędziszów”.
Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni przy ul. Mieszka I 21 / 2021 - 2024
 2. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwapniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym / 2021 - 2027
 3. POMOC TECHNICZNA: Opracowanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie dla projektu „Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" w Ełku / 2021
 4. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy / 2021 - 2023
 5. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa stacji elektroenergetycznej 110 kV na terenie zakładu chemicznego / 2021 - 2022
 6. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach / 2021 - 2023
 7. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie / 2020 - 2022
 8. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa szkoły podstawowej i sali gimnastycznej jako demonstracyjnego budynku pasywnego w Siechnicach / 2020 - 2021
 9. INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonaniem robót budowlano-montażowych na sieciach gazowych na terenie działania Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku w Łomży / 2020 - 2023
 10. INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie instalacji odpylającej, odsiarczania i odazotowania spalin dla ciepłowni miejskiej w Pabianicach / 2020 -2022
 11. INŻYNIER KONTRAKTU: Projekt i budowa gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej KG2 w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie / 2019 - 2022
 12. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa 17 km gazociągu w Gałęzicach / 2019 - 2021
 13. PROJEKTOWANIE: Przebudowa 2 km sieci gazowej oraz 50 przyłączy w Złotokłosie / 2019
 14. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz linii kablowych i sterowniczych na terenie zakładu chemicznego w południowej Polsce / 2019 - 2020
 15. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja punktu dyspozytorskiego ODM w Bydgoszczy i Poznaniu / 2019 - 2020
 16. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim / 2019
 17. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja placówek oświatowych w Poznaniu / 2019
 18. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy 300 KW w Chrzanowie Dużym / 2019
 19. PROJEKTOWANIE: Przebudowa instalacji i urządzeń rozdzielnic R1 i R3 bocznicy kolejowej Warszawa Grochów / 2019
 20. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych na terenie 7 zakładów i obiektów MPWiK Warszawa / 2019 - 2024
 21. PROJEKTOWANIE: Przyłączenia nowych odbiorców PKP Energetyka Obszar serwisowy Wrocław / 2019
 22. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci elektroenergetycznej 110kV na terenie zakładu VW przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu / 2018
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja sieci gazowych oraz roboty budowlano-montażowe na sieci gazowej na terenie działania gazowni w Łomży i Wysokiem Mazowieckiem / 2018 - 2020
 24. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja sieci gazowych oraz roboty budowlano-montażowe na sieci gazowej na terenie działania gazowni w Łomży i Wysokiem Mazowieckiem / 2018 - 2020
 25. INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej / 2009 - 2012
 26. INŻYNIER KONTRAKTU: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (3 zadania) / 2015 - 2017
 27. POMOC TECHNICZNA: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego / 2013
 28. INŻYNIER KONTRAKTU: Nadzór w branży drogowej, budowlanej i elektroenergetycznej budowy farmy wiatrowej „Glińsk 6 MW” w m. Glińsk gm. Świebodzin / 2012
 29. PROJEKTOWANIE: Wymiana rozdzielni w kompleksie logistycznym w Tychach / 2016
 30. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opalenica / 2017 - 2017
 31. PROJEKTOWANIE: Modernizacja stacji transformatorowej Jasło Hańkówka / 2017 - 2019
 32. PROJEKTOWANIE: Budowa Linii Potrzeb Nietrakcyjnych Żurawica – Munina oraz budowa stacji trafo ze zmianą zasilania dla Żurawicy Osobowej / 2017 - 2019
 33. INŻYNIER KONTRAKTU: Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii - PPP / 2017 - 2024
 34. PROJEKTOWANIE: Podstacja trakcyjna Miasteczko / 2017
 35. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy od KS Białośliwie do odłącznika kabla zasilacza 510, 520, 530, 540 / 2017
 36. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy i powrotnych - PT Piła / 2017
 37. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierz / 2017 - 2018
 38. PROJEKTOWANIE: Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej w Puszczykowie i Nowych Skalmierzycach / 2017 - 2018
 39. INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowa przebudowa sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Batowice – Podłęże / 2017 - 2021
 40. PROJEKTOWANIE: Modernizacja linii SN z P1 do P8 w Przemyślu / 2017
 41. PROJEKTOWANIE: Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej w Gołaczewie i Lesznie / 2017 - 2018
 42. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kotłowni szczytowej w Ec Żerań – realizacja w formule EPC kotłowni wodnej o mocy ok. 390 MWt / 2017 - 2020
 43. PROJEKTOWANIE: Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji linii zasilaczy trakcyjnych 3kV DC przy PT Piotrków Trybunalski / 2017 - 2018
 44. INŻYNIER KONTRAKTU: Zintegrowany system gospodarki opadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – etap I / 2017
 45. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i budowa nowej dla Volkswagen Poznań Sp. z o.o. / 2018
 46. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most" / 2018 - 2021
 47. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa ciepłowni miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa / 2018
 48. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy od podstacji trakcyjnej Miasteczko do odłącznika kabla zasilacza oraz kabli powrotnych od podstacji trakcyjnej Miasteczko do skrzyń przytorowych / 2017
 49. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy od KS Białośliwie do odłącznika kabla zasilacza 510, 520, 530, 540 / 2017
 50. PROJEKTOWANIE: Modernizacja kabli zasilaczy od podstacji trakcyjnej Piła do odłącznika kabla zasilacza oraz od podstacji trakcyjnej Piła do skrzyń przytorowych / 2017
Zobacz zdjęcia
Farma wiatrowa Glińsk Solary Busko Zdrój Solary Busko Zdrój Solary Pinczów Żyrardów sieć cieplna