ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Obwodnica Radomia

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

O nas » Firma

Firma

SUEZ Consulting - SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce


SUEZ Consulting to specjaliści w każdej dziedzinie inżynierii.

Odpowiadamy na potrzebę każdego sektora rynku.

Działamy dla instytucji z sektora publicznego, firm komercyjnych oraz przemysłu.

Od 30 lat w Polsce zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem i nadzorem inwestycyjnym w wielu sektorach inżynierii budowlanej i środowiskowej.

Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od konsultingu strategicznego, przez opracowanie dokumentacji projektowej i pomoc techniczną, nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie.

Wspieramy także samorządy lokalne i przedsiębiorstwa przemysłowe w procesie transformacji ekologicznej i energetycznej, jak również w procesie adaptacji do zmian klimatycznych.

SUEZ Consulting (SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce) istnieje w Polsce od 1991 roku (powstała zaś we Francji ponad 70 lat temu - więcej o firmie TUTAJ) i należy do francuskiej Grupy SUEZ.

Od 30 lat w Polsce współpracujemy z władzami lokalnymi, instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz klientami przemysłowymi i komercyjnymi.

SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce zapewnia kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem i nadzorem inwestycyjnym w wielu sektorach inżynierii budowlanej i środowiskowej. Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od konsultingu strategicznego, przez opracowanie dokumentacji projektowej i pomoc techniczną, nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie. Wspieramy także samorządy lokalne i przedsiębiorstwa przemysłowe w procesie transformacji ekologicznej i energetycznej, jak również w procesie adaptacji do zmian klimatycznych.

Nasza działalność związana jest z każdym sektorem: woda i infrastruktura ściekowa, ochrona środowiska, odpady, budownictwo, zrównoważony rozwój miast, przemysł, transport, energia, telekomunikacja. Rozwiązania zawsze indywidualnie dopasowujemy do każdego projektu. 

Współpracujemy z władzami lokalnymi, instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz klientami przemysłowymi i komercyjnymi. Jesteśmy obecni w całej Polsce; mamy 32 biura terenowe (w tym 3 główne Oddziały – w Warszawie, Poznaniu i Krakowie), prowadzimy aktualnie ponad 200 inwestycji. Mamy także własne Biuro Projektów, w którym na stałe zatrudniamy projektantów, architektów, specjalistów ds. przetargów, ds. studiów wykonalności, ds. ochrony środowiska, weryfikatorów dokumentacji projektowej i kosztorysantów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w projektowaniu, a także analizie oraz weryfikacji dokumentacji projektowej, rozliczeniowej i kosztorysowej.

VIDEO

Zespół biura centrali SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce

SUEZ Consulting zrzesza na całym świecie 1200 pracowników, specjalistów, ekspertów i ma biura w 35 krajach. W Polsce to 30 lat historii, ponad 200 pracowników i kilkaset osób zaangażowanych w poprawę jakości życia milionów Polaków.

Jesteśmy w każdym rejonie Polski - mamy 32 biura; prowadzimy obecnie ponad 200 projektów. Każdemu z nich poświęcamy wiele uwagi, wykorzystując nasze bogate doświadczenie by osiągnąć zamierzony cel dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego

Film Safege

SUEZ Consulting / SAFEGE w Polsce

 • niemal 600 specjalistów

 • obrót w 2021: 90 mln PLN

 • 32 biura w całym kraju

 • 30 lat działalności w Polsce

Aktualne lokalizacje SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce na mapie

Nadzorowaliśmy i/lub projektowaliśmy:

 • +170 budynków: łączna kubatura ponad 6 410 000 m3
 • wodociągi i kanalizacja: ponad 43 000 km
 • koleje: ponad 2 360 km
 • drogi: 580 km
 • tramwaje: 33 km
 • oczyszczalnie ścieków: 43
 • stacje uzdatniania wody: 31
 • obiekty hydrotechniczne: 11
 • wały przeciwpowodziowe: 51 km
 • gazociągi: ponad 175 km
 • projekty lotniskowe: 3