ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Sektory » Klienci komercyjni i przemysłowi

Klienci komercyjni i przemysłowi

Klienci komercyjni i przemysłowi

Świadczymy usługi dla klientów publicznych oraz komercyjnych i przemysłowych

Ponieważ posiadamy biura w całej Polsce (obecnie jest ich 30), jesteśmy idealnym partnerem do inwestycji w dowolnym miejscu naszego kraju.

Dopasowanie organizacji SUEZ Consulting Polska do sektorów i regionów, a także nasze bogate doświadczenie w różnych obszarach budownictwa pozwala nam z sukcesem realizować inwestycje mieszkaniowe, biurowe, handlowe, energetyczne oraz  przemysłowe - nawet o bardzo wysokim stopniu skomplikowania technologii.  

Oferujemy nasze usługi w różnych formułach i na wszystkich etapach realizacji inwestycji:

 • VA – weryfikacja założeń inwestycji / Verification of Assumptions
 • E – projektowanie / Engineering
 • P – przetarg na wybór wykonawcy (lub wykonawców w formule pakietowej) / Procurement
 • PM – zarządzanie projektem w formule Generalnego Wykonawstwa / Project Management
 • CM – zarządzanie projektem w formule „pakietów” / Construction Management
 • TS – nadzór inwestorski / Technical Supervision
 • CC – kontrola kosztów / Cost Controlling
 • BM – Bankowy Inspektor Nadzoru / Bank Monitoring

Zrealizowaliśmy dotychczas wiele projektów dla klientów prywatnych i przemysłowych – poniżej przedstawiamy niektóre z nich.

Nasze projekty powiązane z sektorem:
 1. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa osiedla (168 mieszkań) w Sianowie / 2021 - 2023
 2. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Pile / 2021
 3. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa parkingów oraz kontenera socjalnego w Volkswagen Poznań / 2021
 4. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy / 2021 - 2023
 5. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie, dostawa urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej na długości 615,91 km na terenie obszaru lubuskiego / 2021 - 2023
 6. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie, dostawa urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej na długości 519,13 km na terenie obszaru lubuskiego / 2021 - 2023
 7. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie, dostawa urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej na długości 539,70 km na terenie obszaru zachodniopomorskiego / 2021 - 2022
 8. INŻYNIER KONTRAKTU: Zaprojektowanie, dostawa urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej na długości 1004,80 km na terenie obszaru małopolskiego / 2021 - 2023
 9. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa stacji elektroenergetycznej 110 kV na terenie zakładu chemicznego / 2021 - 2022
 10. PROJEKTOWANIE: Opracowanie koncepcji przebudowy sieci kanalizacji ściekowej (sanitarnej) oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie zakładu producenta art. chemicznych / 2021
 11. POMOC TECHNICZNA: Inwentaryzacja drogi gminnej i nowo wybudowanej drogi ekspresowej S19 na odc. ok. 1,8 km w miejscowości Domostawa, gm. Jarocin / 2021
 12. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalno-administracyjną i infrastrukturą towarzyszącą w Wielkopolsce / 2021 - 2022
 13. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Wołkowyskiej oraz rozbudowa skrzyżowania ul. Wołkowyskiej i Arcybiskupa Baraniaka z budową drogi 19kD-D w Poznaniu / 2021 - 2022
 14. INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja ośrodka turystyczno - sportowego Zagroń w Szczyrku / 2021 - 2022
 15. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Rozbudowa osiedla „Park Bażantów” w Katowicach / 2020 - 2021
 16. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wartowni, zadaszenia i przebudowy ul. Smołdzinowskiej w Poznaniu dla VW / 2020
 17. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa grobli zabezpieczającej teren kopalni w kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. / 2020
 18. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru - os. Bitwy Warszawskiej w Siedlcach / 2019 - 2020
 19. POMOC TECHNICZNA: "Degumming of rapeseed oil PROJECT" (odśluzowywanie oleju rzepakowego) w Leopoldovie na Słowacji / 2020
 20. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Centrum Opieki w Poznaniu / 2019
 21. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa magazynu stali na terenie Śląskiego Centrum Logistyki w Gliwicach / 2019 - 2020
 22. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i przebudowa zakładu przemysłu chemicznego w południowej Polsce / 2019 - 2020
 23. INŻYNIER KONTRAKTU: Posadowienie instalacji Pilot Plant w istniejącym budynku na terenie zakładu przemysłu chemicznego w południowej Polsce / 2019 - 2020
 24. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa laboratorium na terenie zakładu przemysłu chemicznego w południowej Polsce / 2019 - 2020
 25. INŻYNIER KONTRAKTU: Centrum Innowacji i Skalowania Procesów - budowa centrum badawczo-rozwojowego na terenie zakładu chemicznego / 2019 - 2020
 26. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz linii kablowych i sterowniczych na terenie zakładu chemicznego w południowej Polsce / 2019 - 2020
 27. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku biurowo-usługowego przy ulicy Oławskiej we Wrocławiu / 2019 - 2022
 28. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowoczesnego budynku biurowo-usługowego / 2019
 29. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa ekranów akustycznych dla Volkswagen Poznań Sp. z o.o. / 2019 - 2020
 30. INŻYNIER KONTRAKTU: Galeria S1 - ul. Łużycka, Gryfino / 2019
 31. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sieci elektroenergetycznej 110kV na terenie zakładu VW przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu / 2018
 32. INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie sieci oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do hali produkcyjno-magazynowej Volkswagen / 2018
 33. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hal 7, 8 w centrum logistycznym firmy RABEN Polska Sp. z o.o. w Robakowie / 2014 - 2015
 34. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa obiektu produkcyjno-magazynowego z antresolą i częścią biurowo-socjalną w Jelonku k. Poznania / 2016 - 2017
 35. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa centrum logistycznego RABEN w Gniewomierzu k. Legnicy / 2015 - 2016
 36. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali magazynu wraz z budową nowej powierzchni biurowej w Swadzimiu / 2015 - 2016
 37. INŻYNIER KONTRAKTU: Wyłonienie Inspektora Nadzoru w związku z rozpoczęciem rozbudowy budynku I na potrzeby CDM ENEA w Poznaniu / 2015 - 2016
 38. INŻYNIER KONTRAKTU: Galeria Dzierżoniów – etap I / 2015
 39. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa budynku wielorodzinnego z usługami towarzyszącymi w Poznaniu przy ul. Rolnej 43 / 2015 - 2016
 40. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa zespołu budynków usługowych i mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi w Krakowie przy ul. Wawrzyńca 21 / 2015 - 2016
 41. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa hali magazynowej, rozbudowa budynku pompowni oraz wykonanie zasilania istniejącego pierścienia przeciwpożarowego - Robakowo k. Poznania / 2014 - 2015
 42. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa zespołu 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Dąbrówce pod Poznaniem / 2014 - 2015
 43. PROJEKTOWANIE: Dokumentacja projektowa i uzyskanie pozwolenia na budowę dla Budowy Budynku Spedycji ABB - Łódź / 2014 - 2015
 44. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Płytek Ceramicznych CERRAD na terenie SSE Starachowice / 2014 - 2015
 45. POMOC TECHNICZNA: Weryfikacja Projektu oraz kosztorysu dla „Przebudowy pomieszczeń szatni i węzła higieniczno-sanitarnego zlokalizowanych na terenie zakładu ABB Oddział Łódź” / 2014
 46. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa intermodalnego terminala kontenerowego CLIP w Jasinie k. Poznania / 2014 - 2015
 47. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego CLIP w miejscowości Jasin k. Poznania - etap II / 2015 - 2016
 48. PROJEKTOWANIE: Estetyzacja hali głównej, galerii zachodniej oraz niewyremontowanej galerii północnej dworca Warszawa Centralna / 2014
 49. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Centrum Logistycznego RABEN w Rzeszowie / 2014
 50. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa fabryki okuć meblowych BLUM - Jasin koło Swarzędza / 2014 - 2015
 51. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa osiedla mieszkaniowego Botaniczna / 2014 - 2016
 52. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków z systemem kogeneracji dla spółdzielni mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem / 2012 - 2013
 53. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa sklepu Leroy Merlin w centrum handlowym Posnania w Poznaniu / 2016
 54. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa budynku mieszkalnego z garażami - "Cichy zaułek" w Łodzi / 2016
 55. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zakładu przetwórstwa i konserwowania mięsa z drobiu na terenie ŁSSE w Koluszkach / 2016 - 2017
 56. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa hali logistycznej, hali wysyłki oraz budowa i rozbudowa magazynu wysokiego składowania w Swarzędzu / 2016 - 2018
 57. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego wraz z halą garażową na nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Gąsiorowskich 4 wraz infrastrukturą zewnętrzną / 2016 - 2024
 58. INZYNIER KONTRAKTU: BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Odbudowa i modernizacja niezamieszkałej kamienicy przy ul. Brzeskiej w Warszawie na cele mieszkaniowe i usługowe / 2016
 59. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa galerii Handlowej w Kcyni / 2016
 60. INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Ocena projektu Budowy hali magazynowej stanowiącej rozbudowę zakładu produkcyjnego Dalian Talent Poland Sp. z o. o/ 2016 - 2017
 61. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa układu drogowego ulic na terenie osiedla Zieliniec dla Volkswagen Polska Sp. z o.o. / 2016 - 2017
 62. PROJEKTOWANIE: Wymiana rozdzielni w kompleksie logistycznym w Tychach / 2016
 63. BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa galerii handlowo - usługowej w Kętach / 2016 - 2017
 64. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Ożarowie Mazowieckim / 2016 - 2019
 65. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą w Ostaszewie k. Łysomic / 2016
 66. PROJEKTOWANIE: Projekt i budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa / 2016
 67. PROJEKTOWANIE: Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki / 2016 - 2017
 68. INŻYNIER KONTRAKTU: Przeniesienie i modernizacja oczyszczalni wód opadowych dla Volkswagen-Poznań – Z1 / 2016 - 2017
 69. PROJEKTOWANIE: Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa): budowa parkingu wielopoziomowego w systemie „P&R” / 2016 - 2017
 70. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bóżniczej w Poznaniu / 2016 - 2018
 71. PROJEKTOWANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 / 2017 - 2018
 72. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: budynek mieszkalny Rajska 3 w Krakowie / 2017 - 2018
 73. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudową produkującej kryształy i szkło ozdobne poznańskiej firmy IMS Glass Decor / 2017 - 2020
 74. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opalenica / 2017 - 2017
 75. POMOC TECHNICZNA: Sprawdzenie instalacji i dokumentacji elektrycznej w magazynach w Pruszkowie / 2017
 76. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: budowa dwóch apartamentowców przy ul. Kochanowskiego w Gdańsku / 2017 - 2018
 77. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku handlowo-usługowego dla Leroy Merlin w Wołominie / 2017
 78. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy FARMINA / 2017 - 2018
 79. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa budynku wielorodzinnego "Inewstycja Wars i Sawa" w Radomiu / 2017
 80. INŻYNIER KONTRAKTU: Wykonanie zewnętrznego układu drogowego związanego z budową centrum handlowego Leroy Merlin w Olsztynie / 2017
 81. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: "Piwnica Rajców" - przebudowa części podziemnej Dworu Artusa / 2017
 82. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Modernizacja, remont, rozbudowa oraz wyposażenie ośrodka szkolno-przedszkolnego w Wołominie / 2017
 83. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Rozbudowa zakładu produkcyjno – logistyczno – magazynowego w Złotkowie / 2017
 84. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji deszczowej i rozbudowa parkingu sklepu Leroy Merlin w Wołominie / 2017
 85. INŻYNIER KONTRAKTU: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierz / 2017 - 2018
 86. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa ekskluzywnego hotelu apartamentowego „APART HOTEL Błonia Park" w Krakowie / 2017 - 2018
 87. PROJEKTOWANIE: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego przesiadkowego Oborniki-Miasto w systemie <Zaprojektuj i wybuduj> / 2017
 88. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa 8-kondygnacyjnego mieszkalnego budynku wielorodzinnego w Krakowie / 2017
 89. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa nowoczesnego 13-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego w Krakowie / 2017
 90. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa osiedla Dzielnica Parkowa - Wilkowyje Płd. / 2017 - 2018
 91. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa hotelu Green Mountain Resort w Karpaczu / 2017 - 2018
 92. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie / 2017 - 2018
 93. PROJEKTOWANIE: Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Szosy Chełmińskiej w Toruniu / 2017 - 2018
 94. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kotłowni szczytowej w Ec Żerań – realizacja w formule EPC kotłowni wodnej o mocy ok. 390 MWt / 2017 - 2020
 95. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbudowa zakładu WITPOL w Gorzowie Wlkp. o nową część magazynowo-produkcyjną wraz z częscią biurowo-socjalno-techniczną / 2017 - 2018
 96. POMOC TECHNICZNA: Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków przy fabryce Opla w Tychach / 2017 - 2018
 97. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa kompleksu apartamentowego ze SPA i basenem w Ustroniu Morskim - Sianożętach / 2017
 98. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa dwóch hal z zagospodarowaniem terenu w centrum BIK w Sosnowcu / 2017
 99. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa Osiedla „Park Bażantów” w Katowicach / 2017 - 2019
 100. PROJEKTOWANIE: Modernizacja ul. Dworcowej i Głównej w Biskupicach w zakresie ścieżek rowerowych i kanalizacji deszczowej / 2017
 101. PROJEKTOWANIE: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym w Biskupicach, w tym budowa ul. Nowej i ul. Popiela” / 2017
 102. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca’80 oraz ul. Krochmalną / 2017 - 2019
 103. PROJEKTOWANIE: „Opinia techniczna dla hipermarketu zlokalizowanego przy Al. Wincentego Witosa w Rzeszowie” / 2017 - 2018
 104. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: Budowa Osiedla „Dzielnica Parkowa” w Rzeszowie / 2018
 105. PROJEKTOWANIE: Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Wiśle przy ul. Bukowej / 2018
 106. INŻYNIER KONTRAKTU: Rozbiórka stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i budowa nowej dla Volkswagen Poznań Sp. z o.o. / 2018
 107. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa "Galerii Kupieckiej" w Otwocku / 2018 - 2019
 108. INŻYNIER KONTRAKTU: Bankowy Inspektor Nadzoru: pięciogwiazdkowego hotelu Platinum Mountain Resort w Szklarskiej Porębie / 2018 - 2019
 109. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa infrastruktury z funkcją Centrum Demonstracyjnego (fab labs / living labs) w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym / 2018 - 2020
 110. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Matuszewskiego w Bydgoszczy / 2018
 111. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową w Bydgoszczy – w trybie zaprojektuj i wybuduj / 2018
 112. INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa ul. Grzybowej w Bydgoszczy / 2018
 113. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most" / 2018 - 2021
 114. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa pawilonów usługowych na Promenadzie w Międzyzdrojach / 2018 - 2020
 115. POMOC TECHNICZNA: Przygotowanie dokumentacji przetargowej modernizacji istniejącego bloku kogeneracyjnego oraz przeprowadzenie procedury przetargu / 2018
 116. INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa pawilonów usługowych w ciągu Promenady w Międzyzdrojach / 2018
 117. INŻYNIER KONTRAKTU: Obsługa przebudowy i rozbudowy hali spawalni Volkswagen Poznań / 2018 - 2019

4EXPO - budowa obiektu produkcyjno-magazynowego / Jelonek k. Poznania

Kontrakt z firmą 4EXPO Paweł Madejski na zarządzanie projektem i nadzór inwestorski nad „Budową obiektu produkcyjno-magazynowego z antresolą i częścią biurowo-socjalną” wraz z uzbrojeniami i zagospodarowaniem terenu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali w miejscowości Jelonek w gminie Suchy Las w powiecie poznańskim – na potrzeby firmy 4EXPO zajmującej się działalnością związaną z organizacją wystaw i pokazów. Obiekt będzie się składał z:

 • części produkcyjnej,
 • części magazynowej,
 • części biurowo-socjalnej,
 • antresoli

Łączna powierzchnia użytkowa budowanego obiektu wyniesie 2190 m2.

ABB - budynek spedycji / Łódź

Kontrakt z firmą ABB Sp. z o. o. Oddział Łódź na „Wykonanie kompletu dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny budowlany, wykonawczy, przetargowy) oraz uzyskanie decyzji administracyjnych pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pod nazwą BUDYNEK SPEDYCJI”.

Zakres prac SAFEGE objął:

1. opracowanie koncepcji wstępnej oraz szczegółowych wytycznych projektowych;
2. prace wstępne przedprojektowe w tym m.in.:

 • mapa do celów projektowych
 • mapa ewidencji gruntów
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • wypis z ewidencji gruntów
 • ekspertyza budowlana/inwentaryzacja części obiektu istniejącego
 • przylegająca do projektowanej rozbudowy/nadbudowy

3. wykonanie projektu budowlanego, w tym;

 • projekt zagospodarowania terenu
 • projekty architektoniczno-budowlane branżowe

4. architektura i konstrukcja obiektu (wraz z posadowieniem obiektu);
5. projekt branży elektrycznej (instalacje wewn. do celów oświetlenia pomieszczeń i niezbędne zasilanie odbiorników, wytyczne do systemu SSP);
6. projekt branży sanitarnej (instalacja wodna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, ogrzewanie pomieszczeń, wentylacja),
7. projekt branży drogowej - plac manewrowy i ewentualne nowe drogi wewn.;
8. niezbędne opinie uzgodnienia na etapie PB w tym: m.in.

 • opinia i uzgodnienie p.poż.
 • uzgodnienie z rzeczoznawca ds. bhp
 • uzgodnienie z rzeczoznawca ds. sanit.-hign

9. przygotowanie wniosku i pozyskanie pozwolenia na budowę/rozbudowę zakładu/magazynu;
10. przygotowanie dokumentacji przetargowej bez części technologicznej (część opisowa i rysunkowa + przedmiary robót, kosztorys ofertowy oraz kosztorys inwestorski z podziałem na branże);
11. opracowanie projektu wykonawczego;
12. świadczenie nadzorów autorskich.

ABB - przebudowa pomieszczeń zakładu / Łódź

ABB - przebudowa pomieszczeń zakładu / Łódź

Kolejny nasz kontrakt z firmą ABB Sp. z o. o. Oddział Łódź dotyczył tym razem weryfikacji Projektu Inwestycyjnego pod kątem rozwiązań technicznych oraz weryfikację kosztorysu dla zadania „Przebudowa pomieszczeń szatni i węzła higieniczno-sanitarnego zlokalizowanych na terenie zakładu ABB Oddział Łódź”.

Przedmiotowa inwestycja dotyczyła:

 • dostosowania zachodniego fragmentu piętra nawy D do potrzeb pracowników produkcji. Istniejące pomieszczenia zostały przeprojektowane pod względem funkcjonalnym na dwa zespoły szatniowo – higieniczno - sanitarne, mogące łącznie pomieścić 342 osoby (praca w systemie 4 zmian - maksymalnie 86 osób na jedną zmianę).
 • dostosowanie fragmentu parteru oraz antresoli budynku biurowego firmy do potrzeb Inwestora. Opracowanie obejmuje: pomieszczenia szatni męskiej pracowników hali oraz niezbędne zaplecze sanitarne (natryski, wc, umywalnie).

ALDESA - Rondo Rataje / Poznań

ALDESA - Rondo Rataje / Poznań

26.02.2019 podpisaliśmy kontrakt ze spółką Aldesa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje w Poznaniu”; więcej o projekcie.

Alior Bank - apartamentowiec z basenem i spa "5 Mórz" / Ustronie Morskie

Alior Bank - apartamentowiec z basenem i spa

30.10.2017podpisaliśmy kontrakt z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie / Przedsiębiorstwem Budowlanym DOMOS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu / Przedsiębiorstwem  Budowlanym DOMOS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na sprawowanie usług Bankowego Inspektora Nadzoru dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków usług turystycznych z lokalami apartamentowymi, budynku krytego basenu z zapleczem SPA, budynku garażu wielostanowiskowego z częścią usługową, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Gminie Ustronie Morskie, obręb Sianożęty.

Kameralny kompleks apartamentowy „5 Mórz” przy ulicy Lotniczej położony będzie 250 metrów od linii brzegowej Bałtyku i 15 minut jazdy od Kołobrzegu.

Alior Bank - apartamenty Kochanowskiego 41 / Gdańsk

Kontrakt z Alior Bankiem S.A. oraz Kropka BIS Sp. z o.o na pełnienie usługi kontroli przedsięwzięcia deweloperskiego zlokalizowanego w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Kochanowskiego 41 polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych A i B z garażem podziemnym i urządzeniami budowlanymi.

Inwestycja obejmuje:

 • budowę dwóch 3,5 kondygnacyjnych mieszkalnych budynków wielorodzinnych z nowoczesnymi 72 mieszkaniami – w większości jedno- i dwupokojowymi apartamentami,
 • budowę garażu podziemnego z 87 miejscami parkingowymi,
 • budowę muru oporowego, kanałów napowietrzających, agregatu prądotwórczego w kontenerze betonowym,
 • budowę zjazdu z drogi publicznej,
 • przebudowę chodnika na działce drogowej.

Budynki zachowają typowy kamieniczny charakter ze skośnymi dachami i pełnowymiarowym poddaszem. Inwestycja znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji – w pobliżu centrum, w odległości 3,7 km do Długiego Targu, Westerplatte i plaży w Brzeźnie. Więcej informacji na stronie: inwestycja Kochanowskiego 41 Gdańsk.

Alior Bank - apartamenty Rajska 3 / Kraków

Kontrakt z Alior Bankiem S.A. oraz Rajska Sp. z o.o na pełnienie usługi kontroli przedsięwzięcia deweloperskiego, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Rajskiej 3, na działce o numerze ewidencyjnym 124/3, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze i parkingiem podziemnym.

Niniejsza Inwestycja obejmuje:

 • budowę pięciokondygnacyjnych nowoczesnych apartamentowców z klimatyzacją,
 • budowę garażu podziemnego z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi.

Ogrzewany z sieci miejskiej MPEC budynek zostanie wyposażony w dwie windy oraz drewnianą stolarkę okienną. Apartamentowiec znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji – w pobliżu Plant, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Rynku Głównego w Krakowie. Więcej informacji na stronie: Rajska 3, Kraków.

Alior Bank - Art Modern / Łódź

Alior Bank - Art Modern / Łódź

Kontrakt z Alior Bank S.A. oraz firmą OPG Orange Park Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie zespołu mieszkalno-usługowego „Art. Modern” w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 6/8 obejmującego budynek mieszkalny z usługami w parterze wraz z garażem podziemnym, układ drogowy z miejscami parkingowymi na terenie działki, sieci wody kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia zewnętrznego oraz przebudowę zjazdu z ul. Wróblewskiego. W ramach niniejszej umowy SAFEGE realizuje raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w celu zatwierdzenia wypłat z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz przed uruchamianiem środków pieniężnych z przyznanego finansowania.

Strona projektu: www.artmodern.pl

Alior Bank - Blue Mountain Resort / Szklarska Poręba

Alior Bank - Blue Mountain Resort / Szklarska Poręba

Kontrakt z Alior Bank S.A. oraz firmą Szrenica Resort & Spa Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie zespołu budynku mieszkalno-usługowych oraz otwartego garażu zewnętrznego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną pod nazwą „Blue Mountain Resort” zlokalizowanego w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja. W ramach niniejszej umowy SAFEGE realizuje raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w celu zatwierdzenia wypłat z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz przed uruchamianiem środków pieniężnych z przyznanego finansowania.

Strona projektu: blue-mountain-resort.pl

Alior Bank - budowa apartamentów Myśliwska 66 / Kraków

Alior Bank - budowa apartamentów Myśliwska 66 / Kraków

Kontrakt z Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Myśliwską 66 Sp. z o.o. Sp. k na pełnienie usługi kontroli przedsięwzięcia deweloperskiego, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Myśliwskiej, polegającego na budowie nowoczesnego, 13-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego wraz z częścią usługową i 2-poziomowym parkingiem.

 • Inwestycja jest zlokalizowana we wschodniej części Krakowa, w znajdującej się w centralnej części miasta dzielnicy Podgórze, przy ul. Myśliwskiej.
 • Budynek będzie się składał ze 150 mieszkań o powierzchni 38 - 89 m2 oraz 156 miejsc postojowych. Każdy apartament będzie posiadał balkon, loggię lub taras.
 • Przestrzeń wokół budynku zostanie zagospodarowana małą architekturą. Projekt zapewni dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym.

więcej o inwestycji Apartamenty Myśliwska 66.

Alior Bank - Cichy Zaułek / Łódź

Alior Bank - Cichy Zaułek / Łódź

Kontrakt z Alior Bank S.A. oraz firmą PPHU Jacek Waleski na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Cichy Zaułek" - z garażami w poziomie przyziemia i infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 2a. W ramach niniejszej umowy SAFEGE realizuje raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w celu zatwierdzenia wypłat z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz przed uruchamianiem środków pieniężnych z przyznanego finansowania.

Alior Bank - domy jednorodzinne ul. Świętojańska / Piaseczno

Alior Bank - domy jednorodzinne ul. Świętojańska / Piaseczno

Kontrakt z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz DRS Development Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie na pełnienie usługi Bankowego Inspektora Nadzoru dla inwestycji zlokalizowanej przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie - więcej informacji.

Alior Bank - Domy Wojszyce / Wrocław

Alior Bank - Domy Wojszyce / Wrocław

Kontrakt z Alior Bank S.A. oraz firmą Domy Wojszyce Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z ośmioma wydzielonymi lokalami mieszkalnymi z wewnętrzną infrastrukturą techniczną, WLZ, kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego we Wrocławiu przy ulicy Oboźnej, na działce o nr 80/2, obręb ewidencyjny: Wojszyce. W ramach niniejszej umowy SAFEGE realizuje raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w celu uruchomienia środków z przyznanego finansowania.

Alior Bank - Galeria handlowa / Kęty

Alior Bank - Galeria handlowa / Kęty

19.08.2016 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bankiem S.A. w Warszawie oraz firmą MAŁA ELEKTROWNIA WODNA GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA w Czańcu na "Przeprowadzenie usługi Bankowego Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji zlokalizowanej w Kętach, przy ul. Żwirki i Wigury, na działkach o nr ewidencyjnych 2135/4, 2135/5, 2135/6, 2135/9, 2135/10, 2135/11, 2136, 2101, 2103 i 2134”.

Inwestycja będzie polegać na budowie dwóch budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie zjazdów publicznych, przebudowie istniejącej infrastruktury i rozbiórce istniejących obiektów. SAFEGE zrealizuje raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia poprzez uruchomienie środków pieniężnych z przyznanego finansowania.

Alior Bank - Galeria handlowa / Kcynia

Alior Bank - Galeria handlowa / Kcynia

18.07.2016 podpisaliśmy z Alior Bankiem oraz B&L Market Sp. z o.o. umowę na usługi Bankowego Inspektora Nadzoru podczas realizacji projektu pn. „Budowa Galerii Handlowej w Kcyni”.

W Kcyni powstaje budynek dwukondygnacyjny z powierzchnią na sklep wielkopowierzchniowy na parterze budynku i pasażem sklepów na piętrze o łącznej powierzchni 1600 m2. Bezpośrednio przy sklepie zlokalizowany będzie parking z wjazdem od ul. Poznańskiej. Planowany termin oddania do użytku sklepu to wrzesień-październik 2016 roku.

Alior Bank - hotel apartamentowy Apart Hotel Błonia Park / Kraków

Alior Bank - hotel apartamentowy Apart Hotel Błonia Park / Kraków

Kontrakt z Alior Bank S.A. + Apart Hotel Błonia Park Sp. z o.o. na przeprowadzenie kontroli przedsięwzięcia deweloperskiego, które polegają na budowie ekskluzywnego budynku zamieszkania zbiorowego – hotelu apartamentowego w systemie CONDO: „APART HOTEL Błonia Park" wraz z lokalami usługowo-handlowymi.

Inwestycja jest zlokalizowana w Krakowie przy Al. 3 Maja, na działce o numerze ewidencyjnym 179/8, tuż obok pięknego Parku Jordana i Błoń Krakowskich, 10 minut  pieszo od Rynku Głównego. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 14 125,95 m2.

Na terenie ekskluzywnego condo-hotelu znajdą się:

 • strefa odnowy biologicznej;
 • całodobowo czynny basen, sauna, siłownia i klub fitness;
 • nowocześnie wyposażone sale konferencyjne;
 • podziemny garaż.

Więcej o projekcie: bloniapark.com

Alior Bank - hotel Green Mountain / Karpacz

Alior Bank - hotel Green Mountain / Karpacz

Kontrakt z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz OSADA ŚNIEŻKA KARPACZ Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie na usługę Bankowego Inspektora Nadzoru dla budowy budynku hotelowego w kompleksie górskim Green Mountain Resort w Karpaczu - więcej informacji.

Alior Bank - Hotel Morawa / Stronie Śląskie

Alior Bank - Hotel Morawa / Stronie Śląskie

Kontrakt z Alior Bank S.A. oraz firmą Haczkiewicz S. Morawa Sp. k. z siedzibą w Starej Morawie na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na rozbudowie Hotelu Morawa zlokalizowanego w Starej Morawie 11a, Stronie Śląskie. W ramach niniejszej umowy SAFEGE realizował raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego przed uruchamianiem środków pieniężnych z przyznanego finansowania.

Alior Bank - Kamienica Brzeska 18 / Warszawa

Alior Bank - Kamienica Brzeska 18 / Warszawa

Kontrakt z Alior Bank S.A. oraz firmą MM SA Sp. z o.o. Sp. kMM SA Sp. z o.o. Sp. k na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na „Odbudowie i modernizacji niezamieszkałej kamienicy na cele mieszkaniowe i usługowe”. Kamienica zlokalizowana jest w dzielnicy Praga m.st. Warszawy, przy ul. Brzeskiej 18.

Przedsięwzięcie zakłada gruntowną renowację budynku wraz z wewnętrznym dziedzińcem według wytycznych konserwatora zabytków - z naciskiem na odtworzenie pierwotnego, późnosecesyjnego stylu kamienicy. Kamienica zostanie częściowo odbudowania i zmodernizowana na cele mieszkaniowe i usługowe. W budynku zaprojektowano pięćdziesiąt cztery lokale mieszkalne o powierzchni od 24 do 134 m2 oraz pięć lokali usługowych o powierzchni od 140 do 207 m2, w tym dwa lokale z witrynami od strony ul. Brzeskiej i Bazaru Różyckiego przeznaczone na funkcje usługowe, biurowe lub handlowe. Rewitalizacja kamienicy ma potrwać niespełna 2 lata.

W ramach niniejszej umowy SAFEGE realizuje raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w celu zatwierdzenia wypłat z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz przed uruchamianiem środków pieniężnych z przyznanego finansowania.

Alior Bank - Śląskie Centrum Logistyczne - BIK - Biuro Inwestycji Kapitałowych / Sosnowiec

Alior Bank - Śląskie Centrum Logistyczne - BIK - Biuro Inwestycji Kapitałowych / Sosnowiec

07.11.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie / BIUREM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SOSNOWIEC 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na sprawowanie usług Bankowego Inspektora Nadzoru dla inwestycji polegającej na budowie Hali nr 5 i 6 wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach Etapu III budynków magazynowo-biurowych centrum BIK w Sosnowcu.

Śląskie Centrum Logistyczne położone w Sosnowcu przy ulicy Orląt Lwowskich 146 to kompleks budynków zlokalizowanych w pobliżu drogi S1 Warszawa - Cieszyn. W odległości 4 km znajduje się skrzyżowanie drogi S1 z autostradą A4. Docelowo na Śląskie Centrum Logistyczne składać się będzie 6 obiektów o łącznej powierzchni ok. 65 000 m2.

Alior Bank - Morzyczańska / Poznań

Alior Bank - Morzyczańska / Poznań

Kontrakt z Alior Bank S.A. oraz firmą Wechta Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Słupcy na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych z usługami towarzyszącymi w Poznaniu przy ulicy Morzyczańskiej. W ramach niniejszej umowy SAFEGE realizuje raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w celu zatwierdzenia wypłat z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego.

strona projektu: wechta.pl/mieszkania-poznan-ul-morzyczanska,1483.html

Alior Bank - os. Bitwy Warszawskiej / Siedlce

Alior Bank - os. Bitwy Warszawskiej / Siedlce

12.12.2019 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwem Budowlanym Konstanty Strus z siedzibą w Warszawie na usługi Bankowego Inspektora Nadzoru. Nasi specjaliści będą kontrolować przedsięwzięcie deweloperskie zlokalizowane w Siedlcach przy ul. Bitwy Warszawskiej 3 oraz ul. Bitwy Warszawskiej 5. Projekt będzie polegał na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną i placem zabaw.

Alior Bank - os. Księżnej Dąbrówki - Rycerska II / Dopiewo

Alior Bank - os. Księżnej Dąbrówki - Rycerska II / Dopiewo

Kontrakt z Alior Bank S.A. oraz firmą Nickel Invest Nr 9 Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach k. Poznania na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie zespołu 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym 6 dwulokalowych) w zabudowie szeregowej zlokalizowanego w Dąbrówce pod Poznaniem w gminie Dopiewo przy ul. Książęcej. Inwestycja zrealizowana w ramach rozbudowy Osiedla Księżnej Dąbrówki. W ramach niniejszej umowy firma SAFEGE realizowała raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w celu zatwierdzenia wypłat z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz przed uruchamianiem środków pieniężnych z przyznanego finansowania.

Strona projektu: dabrowki.com/pl/rycerskaii-wizualizacje

Alior Bank - os. Księżnej Dąbrówki / Książęca / Dopiewo

Alior Bank - os. Księżnej Dąbrówki / Książęca / Dopiewo

Kontrakt z Alior Bank S.A. oraz firmą Nickel Invest Nr 12 Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach k. Poznania na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie zespołu pięciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w zabudowie szeregowej (razem 42 lokale) zlokalizowanego w Dąbrówce przy ul. Komornickiej i Księżycowej w gminie Dopiewo. Realizowane przedsięwzięcie wchodzi w skład Osiedla Księżnej Dąbrówki. W ramach niniejszej umowy SAFEGE realizuje raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w celu zatwierdzenia wypłat z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz przed uruchamianiem środków pieniężnych z przyznanego finansowania.

Alior Bank - osiedle „Dzielnica Parkowa” / Rzeszów

Alior Bank - osiedle „Dzielnica Parkowa” / Rzeszów

31.01.2018 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie / NG Dzielnica Parkowa Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rzeszowie / NG Dzielnica Parkowa Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na sprawowanie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru (sporządzanie raportów kontrolnych przebiegu realizacji) dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową, garażami, zespołami miejsc postojowych, estakadą, kanałami technicznymi i zbiornikami retencyjnymi na działkach nr 1568/1,1568/2 oraz na części działek 1568/3, 1568/4 obr. 219 – Wilkowyja Płd.

Przyszli mieszkańcy będą mogli korzystać z bogatego zaplecza w postaci sklepów, placów zabaw, punktu pocztowego, centrum handlowego i wielu innych. Budynek położony będzie w niezbyt dużej odległości od centrum miasta.

Alior Bank - osiedle „Park Bażantów” / Katowicace

Alior Bank - osiedle „Park Bażantów” / Katowicace

01.12.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz firmą MAKSIMUM Sp. z o.o. HOLDING Sp. K-A Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na sprawowanie usług Bankowego Inspektora Nadzoru dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Katowicach przy ulicy Bażantów.

Osiedle „Park Bażantów” będzie usytuowane na południu Katowic w jednej z najbardziej zielonych dzielnic miasta. W sąsiedztwie znajduje się Centrum Sportowe, centrum handlowe oraz placówki oświatowe. Uporządkowane skwery z oryginalną zielenią, alejki spacerowe oraz kolorowy plac zabaw stworzą przyjazne miejsce sprzyjające budowaniu sąsiedzkich więzi.

Alior Bank - osiedle Apartamenty Lema / Kraków

Alior Bank - osiedle Apartamenty Lema / Kraków

Kontrakt z Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie oraz GL DEVELOPMENT Sp. z o.o. na pełnienie usługi kontroli przedsięwzięcia deweloperskiego, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Lema, polegającego na budowie 8-kondygnacyjnego mieszkalnego budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i lokalami handlowo-usługowymi na parterze.

Inwestycja jest zlokalizowana w centralnej części Krakowa, w dzielnicy Dąbie, przy ul. Lema, na działce ewidencyjnej nr 1/110. W pobliżu Inwestycji znajduje się prestiżowa hala widowiskowo-sportowa Tauron Arena, C.H. Plaza oraz największy krakowski park – Park Lotników.

Budynek będzie się składał ze 52 apartamentów o powierzchni 39 - 109 m2 wraz z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi. Każdy apartament będzie posiadał balkon, loggię lub taras; więcej o inwestycji: Apartamenty Lema.

Alior Bank - osiedle Dzielnica Parkowa / Wilkowyja Płd.

Alior Bank - osiedle Dzielnica Parkowa / Wilkowyja Płd.

Kontrakt z Alior Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie / NG Dzielnica Parkowa Sp. z o.o. Sp. K. siedzibą w Rzeszowie / Dzielnica Parkowa Sp. z o. z siedzibą w Rzeszowie na pełnienie usług Bankowego Inspektora Nadzoru dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową, garażami, zespołami miejsc postojowych, estakadą, kanałami technicznymi i zbiornikami retencyjnymi na działkach nr 1569, 1568/9 obr. 219 - Wilkowyja Płd. Więcej informacji: kliknij tu.

Alior Bank - Parkowe Maślice / Wrocław

Alior Bank - Parkowe Maślice / Wrocław

Kontrakt z Alior Bank S.A. oraz firmą Parkowe Maślice Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie kompleksu dwóch budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym, parkingiem, drogą wewnętrzną, przyłączem, wewnętrzną siecią kanalizacji deszczowej, wewnętrzną siecią kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną siecią wodociągową, wewnętrzną siecią elektryczną od złącza kablowego do budynku, siecią odbiorczą i oświetleniem zewnętrznym na terenie nieruchomości zlokalizowanego we Wrocławiu przy al. Śliwowej. W ramach niniejszej umowy SAFEGE realizuje raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w celu zatwierdzenia wypłat z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz przed uruchamianiem środków pieniężnych z przyznanego finansowania.

Strona projektu: parkowemaslice.pl

Alior Bank - pięciogwiazdkowy hotel Platinum Mountain Resort / Szklarska Poręba

19.04.2018 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie / SILVER MOUNTAIN RESORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na pełnienie usług bankowego inspektora nadzoru dla inwestycji zlokalizowanej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kilińskiego, a polegającej na budowie pięciogwiazdkowego hotelu Platinum Mountain Resort.

W kompleksie większość apartamentów będzie dwupokojowa, wszystkie zaś wyposażone w aneksy kuchenne; do każdego przypisane będzie miejsce parkingowe. Całość zostanie wykonana w stylu alpejskim z użyciem drewnianych wykończeń nadających górski klimat. W obiekcie znajdą się m.in. gabinety kosmetyczne pod marką dr Ireny Eris, system basenów wewnętrznych i zewnętrznych, strefa saun i fitness, sala sportowa, część konferencyjna o powierzchni ponad 300 m kw., restauracje, drink bar i narciarnia. Inwestycja składała się będzie z dwóch części: apartamentowca i hotelu. Obiekt otwarty będzie w 2019 r.

Alior Bank - przebudowa części podziemnej Dworu Artusa, zwanej Piwnicą Rajców / Gdańsk

Alior Bank - przebudowa części podziemnej Dworu Artusa, zwanej Piwnicą Rajców / Gdańsk

14.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie oraz J.M.S. Sp. z o.o. na przeprowadzenie usługi Bankowego Inspektora Nadzoru nad realizacją Inwestycji pn. „Piwnica Rajców”. Celem zadania jest przebudowa części podziemnej Dworu Artusa, zwanej Piwnicą Rajców, zlokalizowanej w bezpośrednim centrum Gdańska, przy ul. Długi Targ 44 na działkach 435, 433/2, 432, 434, 438/4, 433/1, 409/8  dr, obręb 089. Inwestycja obejmuje w szczególności:

 • przebudowę lokalu gastronomicznego Piwnicy Rajców
 • przebudowę browarni oraz
 • przebudowę baru bistro (wraz ze zmianą formy użytkowania). 

W ramach przedmiotowej Inwestycji od strony zapleczowej na dziedzińcu przewidziano dodatkowo wykonanie podnośnika towarowego oraz wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego na ul. Długi Targ.

Piwnica Rajców została zaadaptowana na lokal gastronomiczny w standardach technicznych i estetycznych lat '80-'90 XX w. Całkowita powierzchnia użytkowa przedmiotowej Inwestycji 1 513,27 m2, w tym piwnicy 1 409,48 m2, a parteru: 103,79 m2.

Alior Bank - przebudowa remont, rozbudowa i wyposażenie ośrodka szkolno-przedszkolnego / Wołomin

Alior Bank - przebudowa remont, rozbudowa i wyposażenie ośrodka szkolno-przedszkolnego / Wołomin

16.05.2017 podpisaliśmy kolejny kontrakt z Alior Bankiem S.A. oraz Integracyjnym Centrum Oświatowym Sp. z o.o. Sp. k. na pełnienie usługi bankowego nadzoru - tym razem nad inwestycją pn.: „Modernizacja, remont, rozbudowa oraz wyposażenie ośrodka szkolno-przedszkolnego na ul. Orwida 22 w Wołominie”.

Inwestycja jest związana z rozbudową założonego przez Integracyjne Centrum Oświatowe w 2006 roku integracyjnego przedszkola oraz szkoły podstawowej, powstałej w 2013 roku – placówek przystosowanych do indywidualnej pracy z dziećmi z orzeczeniami o wczesnym wspomaganiu i potrzebie kształcenia specjalnego.

Alior Bank - Rolna / Poznań

Alior Bank - Rolna / Poznań

Kontrakt z Alior Bank S.A. oraz firmą Wechta Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Słupcy na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie budynku wielorodzinnego z usługami towarzyszącymi w Poznaniu przy ul. Rolnej 43. W ramach niniejszej umowy SAFEGE realizuje raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w celu uruchomienia środków z przyznanego finansowania.

Strona projektu: wechta.pl/o-inwestycji,1079.html

Alior Bank - rozbudowa zakłądu FARMINA / Kraków

Alior Bank - rozbudowa zakłądu FARMINA / Kraków

Kontrakt z Alior Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie oraz FARMINĄ Sp. z o.o. na pełnienie usługi kontroli przedsięwzięcia deweloperskiego, zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Lipskiej/Bagrowej, polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego firmy FARMINA z częścią administracyjno-biurową oraz produkcyjno-magazynową o nowy budynek produkcyjno-usługowy; więcej informacji.

Alior Bank - Victoria Residence / Sopot

Alior Bank - Victoria Residence / Sopot

Kontrakt z Alior Bank S.A. oraz firmą Victoria Residence Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie budynku mieszkalnego z dopuszczeniem usług przy ul. Tadeusza Kościuszki 66 i 66A w Sopocie. W ramach niniejszej umowy SAFEGE realizuje raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w celu zatwierdzenia wypłat z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz przed uruchamianiem środków pieniężnych z przyznanego finansowania.

Strona projektu: victoriaresidence.pl

Alior Bank - Wawrzyńca 21 / Kraków

Alior Bank - Wawrzyńca 21 / Kraków

Kontrakt z Alior Bank S.A. oraz firmą PI Zarządzanie Sp. z o.o. Wawrzyńca Sp. k. z siedzibą w Krakowie na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie zespołu budynków usługowych i mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi w Krakowie przy ul. Wawrzyńca 21. W ramach niniejszej umowy SAFEGE realizuje raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w celu zatwierdzenia wypłat z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz przed uruchamianiem środków pieniężnych z przyznanego finansowania.

Strona projektu: wawrzynca.com

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. S.K.A. - galeria handlowa / Dzierżoniów

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. S.K.A. - galeria handlowa / Dzierżoniów

Kontrakt z firmą BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. S.K.A. na „Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego – Galeria Dzierżoniów – etap I”.

Przedmiotem Inwestycji jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie pierwszej nowoczesnej galerii handlowej w powiecie dzierżoniowskim. W skład powyższego zadania wchodzą następujące usługi:

 • wykonanie funkcji kierownika budowy w trakcie prowadzenia robót;
 • zorganizowanie i rozpoczęcie budowy, zorganizowanie przetargu i wybór (w porozumieniu ze zlecającym) wykonawcy wykonania studni kanalizacyjnych wraz z przeczyszczeniem i udrożnieniem odcinka końcowego;
 • organizacja placu budowy, rozpoczęcie prac przygotowawczych (ogrodzenie placu budowy, wytyczenie geodezyjne, rozpoczęcie plac niwelacyjnych, przyłącza placu budowy), w tym wybór innych firm niezbędnych do przeprowadzenia etapu I inwestycji (w porozumieniu ze zlecającym) oraz nadzór na nimi,
 • przekazanie wykonawcy placu budowy, nadzór na prowadzonymi pracami, a także zorganizowanie odbioru wykonanych prac.

BLUM - fabryka okuć meblowych / Jasin k. Swarzędza

BLUM - fabryka okuć meblowych / Jasin k. Swarzędza

Kontrakt z firmą Michalik &Tomczak Architekci na "Zarządzanie budową przy realizacji inwestycji: Rozbudowa fabryki okuć meblowych BLUM - Jasin koło Swarzędza".

Inwestycja polegała na zarządzaniu projektem i nadzorowaniu inwestycji rozbudowy istniejącej fabryki okuć meblowych BLUM w Jasinie koło Swarzędza.

Rozbudowa polegała na:

 • Budowie hali montażowo – logistycznej o pow. ok. 10 754m2
 • Budowie budynku biurowego o pow. ok. 1 750m2
 • Budowie portierni – 130m2
 • Budowie i przebudowie parkingów, układu drogowego, drogi ppoż., istniejącej infrastruktury podziemnej oraz terenów zielonych.

Zakres usług obejmował branże: konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną elektryczną i drogową w obrębie działki o parametrach: powierzchni zabudowy 12.634 m2, powierzchnia parkingowa 22.911 m2, powierzchnia dodatkowa (drogi, aleje zieleni) - 44.187 m2, kubatura 99.616 m3.

Formę budynku tworzy zwarta bryła na planie prostokąta, będąca kontynuacją istniejącego już obiektu. Hala montażowa jest przykryta dachem szedowym i ma wysokość 10,5 m. Część logistyczną zaprojektowano jako dwukondygnacyjną, przykrytą dachem płaskim. Wysokość budynku w tej części wynosi 13 m.

BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI - budowa zespołu mieszkalno-usługowego / Poznań

Kontrakt z Budimex Nieruchomości Sp. z o.o na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: „Budowa zespołu mieszkalno-usługowego wraz z halą garażową na nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Gąsiorowskich 4 wraz infrastrukturą zewnętrzną”.

Projekt obejmuje budowę następujących obiektów:

 • wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego z podziemną halą garażową wraz z kompletnymi, przynależnymi instalacjami, w tym wodociągową, hydrantową kanalizacyjną, sanitarną, kanalizacyjną, deszczową, centralnego ogrzewania, węzła cieplnego, wentylacji mechanicznej i oddymiania, elektryczną i niskoprądową detekcji tlenku węgla, Ipg oraz sygnalizacji pożaru;
 • infrastruktury technicznej, w tym m.in.: układem komunikacyjnym drogi, chodników, parkingów, zagospodarowaniem terenu, stacją transformatorową wraz z przebudową etapową linii SN, budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, sieci ciepłowniczej, linii NN zasilającej budynek, ogrodzeniem, urządzeniem zieleni, drobne formy architektoniczne;
 • infrastruktury technicznej zewnętrznej, w tym m.in. sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, dróg, chodników, budową i przebudową linii zasilającej SN i NN do nieruchomości.

Budopol Delta Sp. z o.o. - budowa apartamentowca "Wars i Sawa" / Radom

Budopol Delta Sp. z o.o. - budowa apartamentowca

Kontrakt z firmą Budopol Delta Sp. z o.o. na pełnienie usługi kontroli realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnego, podpiwniczonego budynku „A” z usługami w parterze i garażami podziemnymi, realizowanego w ramach Projektu Deweloperskiego - Inwestycja Wars i Sawa - I etap.

Budynek składa się z pięciu kondygnacji nadziemnych oraz jednej podziemnej. W części nadziemnej budynku znajdują się 3 lokale usługowe (na parterze) oraz 20 mieszkań. W kondygnacji podziemnej został zaprojektowany garaż z 15 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych.

Inwestycja jest zlokalizowana w Radomiu przy ul. Warszawskiej na działce o numerze 162/1. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku to 465,15 m2, a użytkowa – 1 498,09 m2.

Zaletą Inwestycji jest niewielka odległość od centrum miasta, a jednocześnie bliskość terenów zielonych oraz miejsc sportu i rekreacji (park im. Jacka Malczewskiego, Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”, Automobilklub Radomski). Układ komunikacyjny zapewnia dogodne połączenie z centrum Radomia, jak i z arteriami wylotowymi z miasta.

Strona projektu: Wars i Sawa.

BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY: Budowa infrastruktury z funkcją Centrum Demonstracyjnego (fab labs / living labs

BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY: Budowa infrastruktury z funkcją Centrum Demonstracyjnego (fab labs / living labs

Kontrakt z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w części pierwszej pn. Budowa budynku typu biurowego oraz hali w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury z funkcją Centrum Demonstracyjnego (fab labs / living labs) w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym”.

Budowa nowoczesnej infrastruktury biznesowej dla innowatorów - największej w rejonie kujawsko-pomorskim - obejmie dwie części,  budynek biurowy oraz halę. Firmy, które zdecydują się wynająć przestrzeń w obiekcie, będą mogły wybrać funkcje, jakie ma spełniać wynajmowana powierzchnia. Do wyboru będą trzy funkcjonalności:

 • Living Lab, czyli miejsca gdzie powstają innowacje - konsument bezpośrednio uczestniczy w procesie tworzenia i produkcji, określając na bieżąco parametry i funkcjonalności produktu.
 • Fab Lab, czyli pracownia lub małe laboratorium pozwalające na realizację pomysłów lub projektów przez osoby, dla których takie działania to nie tylko praca, ale także proces nauki lub hobby. Główną ideą Fab Labs jest tworzenie prototypowych linii produkcyjnych przeznaczonych do realizacji krótkometrażowych serii produktów, niezbędnych do przeprowadzania testów.
 • Centra Demonstracyjne; przestrzenie przeznaczone do demonstracji technologii będących w trakcie badań oraz gotowych rozwiązań. Przedsiębiorcy będą mogli przedstawić szerszej publiczności efekty pracy wynajmując showroom.

BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY: Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową – w trybie zaprojektuj i wybuduj

BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY: Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową – w trybie zaprojektuj i wybuduj

Kontrakt z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w części drugiej – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową – w trybie zaprojektuj i wybuduj”.

Ulica Nowotoruńska zostanie przebudowana na odcinku około 260 metrów. Powstanie zupełnie nowe skrzyżowanie. Planowane jest poszerzenie jezdni i wydzielenie dla pojazdów jadących od strony drogi krajowej S10 w kierunku ul. Grzybowej. Od strony miasta powstaną dwie jezdnie rozdzielone wyspą kanalizującą ruch z przejściem dla pieszych. Przy skrzyżowaniu powstaną zatoki autobusowe.

Zakres prac obejmie także przebudowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego.

BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY: Przebudowa ul. Grzybowej

BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY: Przebudowa ul. Grzybowej

Kontrakt z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w części trzeciej – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa ul. Grzybowej”.

Ulica Grzybowa zostanie przedłużona w kierunku ulicy Hutniczej. W ten sposób powstanie połączenie ulic Hutniczej i Nowotoruńskiej. Nowa część ulicy przetnie tereny sektora C Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, w którym znajdują się działki inwestycyjne.

BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY: Przebudowa ul. Matuszewskiego

BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY: Przebudowa ul. Matuszewskiego

Kontrakt z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w części czwartej – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa ul. Matuszewskiego”.

W ramach inwestycji przebudowany zostanie układ drogowy i infrastruktura techniczna w rejonie ulicy. Zakres prac obejmie także budowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego.

CERRAD - fabryka płytek ceramicznych / Starachowice

CERRAD - fabryka płytek ceramicznych / Starachowice

Kontrakt z firmą CERRAD Sp. z o.o. na Zarządzanie Projektem i Nadzór Inwestorski dla inwestycji związanej z „Rozbudową Zakładu Produkcyjnego Płytek Ceramicznych na terenie SSE Starachowice” - fabryka CERRAD na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice to najszybciej wybudowana i oddana do użytku fabryka płytek na świecie.

Realizacja przedsięwzięcia podzielona była na następujące fazy:

 • Faza I - objęła m.in. czynności przygotowawcze związane z realizacją umowy oraz weryfikację dokumentacji projektowej sporządzonej na zlecenie Inwestora przez RO.SA. - Hale Sp. z o.o.;
 • Faza II - objęła m.in. przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania ofertowego na wyłonienie Generalnego Wykonawcy oraz dostawców / podwykonawców. Faza ta objęła w szczególności analizę ofert oraz weryfikację i negocjowanie zapisów kontraktowych z Generalnym Wykonawcą oraz Podwykonawcami;
 • Faza III - objęła m.in. nadzór nad realizacją robót budowlanych, kompleksowe zarządzanie fazą realizacji wraz z egzekwowaniem od uczestników procesu budowlanego nałożonych na nich kontraktowo obowiązków, wprowadzenie procedur stanowiących o metodach zapewniania jakości i zgodności wbudowywanych urządzeń/ materiałów z wymaganiami zawartymi w umowach o realizację robót budowlanych dla Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, zarządzanie kosztami realizacji, udział przedstawicieli Inwestora Zastępczego w testach próbnych oraz odbiorach końcowych.

CLIP - Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań - terminal kontenerowy

CLIP - Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań - terminal kontenerowy

Kontrakt z Centrum Logistyczno Inwestycyjnym Poznań II Sp. z o.o na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Budowa intermodalnego terminala kontenerowego w Jasinie k. Poznania".

Kontrakt obejmował pełnienie nadzoru nad realizacją wszystkich robót budowlanych, m. in. w branży konstrukcyjno - budowlanej, kolejowej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, srk i telekomunikacyjnych oraz w zakresie sieci gazowej.

Harmonogram prac budowlanych podzielony był na pięć części:

 • Część I - Terminal/Budowa torowiska 602 i 603 - plac przeładunkowy
 • Część II - Terminal - miejsca postojowe do oczekiwania na załadunek i obsługi terminala
 • Część III - Terminal - parking dla samochodów ciężarowych
 • Część IV - Terminal - inne budowle inżynierskie i kubaturowe
 • Część V - Roboty torowe - budowa i rozbudowa torowisk.

CLIP II - Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań - terminal kontenerowy

CLIP II - Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań - terminal kontenerowy

Nasz kolejny kontrakt z firmą CLIP dotyczył „Pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania - etap II”.

Przedmiotem zamówienia była realizacja dwóch zadań:
a) wykonanie układu drogowego, obiektów budowlanych i elementów zagospodarowania terenu, układu torowego oraz instalacji sanitarnych w Jasinie k. Poznania;
b) wykonanie instalacji elektroenergetycznych, usunięcie kolizji elektroenergetycznych, zelektryfikowanie wskazanych odcinków torów oraz wykonanie trakcji w Jasinie k. Poznania.

Projekt dotyczył pełnienia nadzoru nad realizacją wszystkich robót budowlanych, m. in. w branży konstrukcyjno-budowlanej, kolejowej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, srk oraz telekomunikacyjnych.

COLAS Polska Sp. z o.o. - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego przesiadkowego / Oborniki-Miasto

COLAS Polska Sp. z o.o. - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego przesiadkowego / Oborniki-Miasto

21.08.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą PORTICO Project Management Sp. z o.o i Wspólnicy Sp. k. na projektowanie dla Projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego przesiadkowego Oborniki-Miasto w obrębie ulic: Lipowa, Młyńska, Kopernika i Łukowska w Obornikach w systemie ” dla firmy COLAS Polska Sp. z o.o. - więcej informacji.

COLAS Polska Sp. z o.o. - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym / Biskupice

COLAS Polska Sp. z o.o. - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym / Biskupice

07.12.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. w Pobiedziskach k/Poznania na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Kolejowym w Biskupicach, w tym budowa ul. Nowej i ul. Popiela”.

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Nowej i Popiela, wybudowanie dwóch parkingów o łącznej powierzchni 2000 m2 zawierających 68 miejsc parkingowych oraz 30 miejsc postojowych dla rowerów, a także wybudowanie ścieżek rowerowych i chodników.

Realizowane zadanie zostało ujęte w Projekcie „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

COLAS Polska Sp. z o.o. - drogi dojazdowe

Nadzór nad wykonaniem dróg dojazdowych do inwestycji „Park siłowni wiatrowych Banie 96".

COLAS Polska Sp. z o.o. - Modernizacja ul. Dworcowej i Głównej / Biskupice

COLAS Polska Sp. z o.o. - Modernizacja ul. Dworcowej i Głównej / Biskupice

07.12.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. w Palędziach k/Poznania na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Modernizacja ul. Dworcowej i Głównej w Biskupicach w zakresie ścieżek rowerowych i kanalizacji deszczowej”.

W ramach zlecenia przygotowane będą dokumentacje projektowa i budowlana wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu „Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Biskupicach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

COLAS Polska Sp. z o.o. - projekt i budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa / Zdunowo

COLAS Polska Sp. z o.o. - projekt i budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa / Zdunowo

Kontrakt z COLAS Polska Sp. z o.o. na realizację Inwestycji pn.: „Projekt i Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą ode. Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu SIO”.

W ramach niniejszego zadania wykonamy następujące opracowania:

 • przygotowanie zoptymalizowanych przedmiarów robót budowlanych niezbędnych do realizacji kontraktu zgodnie z PFU we wszystkich branżach na podstawie wykonanej koncepcji;
 • aktualizację przedmiarów uwzględniającą odpowiedzi Zamawiającego przed terminem składania ofert.

Cougar Investments Polska Sp. z o.o. - budowa centrum logistycznego / Gniewomierz k. Legnicy

Kontrakt z firmą Cougar Investments Polska Sp. z o.o. na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową dużego, nowoczesnego Centrum Logistycznego RABEN Polska Sp. z o.o. Prace budowlane będą miały miejsce na należącej do RABEN Polska nieruchomości przy ul. Gniewomierskiej w podlegnickim Gniewomierzu.

Utworzenie Centrum Logistycznego obejmie budowę:

 • hali cross-dock do szybkiego przeładunku towarów
 • wiaty paletowej
 • budynku biurowego wraz z infrastrukturą.

DALIAN TALENT Sp. z o.o. - budowa hali magazynowej zakładu produkcyjnego / Żabno

DALIAN TALENT Sp. z o.o. - budowa hali magazynowej zakładu produkcyjnego / Żabno

11.08.2016 podpisaliśmy umowę z Dalian Talent Poland Sp. z o. o. na „Świadczenie usług związanych z prowadzeniem czynności związanych z oceną projektu (doradztwo w zakresie doboru materiałów i zastosowanych technologii w projekcie wykonawczym), wyłonieniem Wykonawcy robót budowlanych oraz nadzorem inwestorskim procesu budowlanego dla inwestycji pn. Budowa hali magazynowej stanowiącej rozbudowę zakładu produkcyjnego Dalian Talent Poland Sp. z o. o.” w Żabnie.

Na projekt składają się następujące etapy:

 • ETAP I PROJEKTOWY: Weryfikacja dokumentów projektowych Inwestycji przygotowanych przez Pracownię Usług Projektowych i Inwestycyjnych,  w szczególności potwierdzenie ich poprawności, zasadności przyjętych rozwiązań oraz kompletności.
 • ETAP II PRZETARGOWY: Postępowanie przetargowe; udział w procesie przetargowym na wyłonienie Generalnego Wykonawców Robót – GW oraz ewentualnie na nominowanych dostawców / podwykonawców (PW); w szczególności analiza ofert, weryfikacja negocjowanych zapisów kontraktowych z GW oraz PW związanych z procesem budowlanym.
 • ETAP III NADZORCZY: realizacja robót budowlanych, kompleksowe zarządzanie fazą realizacji wraz z egzekwowaniem od uczestników procesu budowlanego nałożonych na nich kontraktowo obowiązków; wprowadzenie procedur stanowiących o metodach zapewniania jakości i zgodności wbudowywanych urządzeń / materiałów z wymaganiami specyfikacji; zarządzanie kosztami realizacji; udział w odbiorach końcowych.

DROGBET WIECZOREK Sp. j. - tymczasowa organizacja ruchu / Poznań

Obsługa komunikacyjna terenów położonych w obrębie ul. Św. Wawrzyńca - Nałkowskiej w Poznaniu w zakresie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla robót drogowych.

ENEA - rozbudowa głównego budynku kierowania przesyłem energii / Poznań

Kontrakt z kontrakt z ENEA Operator Sp. z o.o. na „Wyłonienie Inspektora Nadzoru w związku z rozpoczęciem rozbudowy budynku I na potrzeby CDM”.

Przedmiotem inwestycji jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku I, znajdującego się na ul. Strzeszyńskiej 58 w Poznaniu. Obiekt ten będzie docelowo głównym miejscem kierowania przesyłem energii elektrycznej spółki. Planowane prace są następstwem reorganizacji służb ruchu i ustalenia modelu trójpoziomowej struktury hierarchicznej przesyłu, w której główną rolę pełnić będzie Centralna Dyspozycja Mocy. Nowy system pozwoli na usprawnienie zarządzaniem siecią, w tym także lepsze planowanie prac konserwacyjnych sieci wysokich napięć, poszerzy przekazywane dyspozytorom informacje, a także skróci czas reakcji w razie ewentualnej awarii.

ENGIE - Termomodernizacja 23 budynków oświatowych / Zgierz

ENGIE - Termomodernizacja 23 budynków oświatowych / Zgierz

Kontrakt z firmą Engie Technika Instalacyjna Sp. z o.o. na pełnienie wielobranżowego nadzoru technicznego oraz koordynację prac budowlanych nad termomodernizacją 23 budynków oświatowych w Zgierzu.

Inwestycja ta jest jedną z największych w Polsce pod względem zakresu i wartości wśród projektów termomodernizacyjnych. Termomodernizacja placówek przyczyni się do znacznych oszczędności środków, które miasto ponosi obecnie w związku z ich eksploatacją, a także do podniesienia estetyki budynków, które zostaną zmodernizowane - więcej informacji.

ENGIE - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej / gm. Opalenica

ENGIE - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej / gm. Opalenica

kontrakt z Engie Technika Instalacyjna Sp z o. o na realizację nadzoru Projektu pn.: ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opalenica”.

Zakres niniejszej Inwestycji obejmuje następujące zadania:

 • termomodernizacja starej i nowej części budynku Urzędu Miejskiego, znajdującego się w Opalenicy na ul. 3 Maja 1 (dz. nr 1776/2);
 • termomodernizacja budynku szkoły podstawowej im. Niegolewskich wraz z salą gimnastyczną, znajdujących się w Opalenicy na ul. Poznańskiej 37 (dz. nr 887);
 • termomodernizacja budynku gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego, znajdującego się w Opalenicy na ul. Farnej 5 (dz. nr 673);
 • termomodernizacja budynku przedszkola nr 1, znajdującego się w Opalenicy na os. Centrum 5a (dz. nr 1847/9);
 • termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną, znajdujących się w Dakowach Mokrych na ul. Szkolnej 8 (dz. nr 586/5);
 • termomodernizacja budynku szkoły podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną i blokiem żywieniowym, znajdujących się w Wojnowicach na ul. Poznańskiej 5 (dz. nr 209/14);
 • termomodernizacja wraz z rozbudową Centrum Kultury, znajdującego się w Opalenicy na os. Centrum 11 (dz. nr 1847/22).

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. - Modernizacja ośrodka turystyczno - sportowego Zagroń w Szczyrku

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. - Modernizacja ośrodka turystyczno - sportowego Zagroń w Szczyrku

02.02.2021 podpisaliśmy kontrakt z Gliwicką Agencją Turystyczną S.A. w Szczyrku na pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja ośrodka turystyczno - sportowego Zagroń w Szczyrku”.

Nasza firma będzie wykonywała obowiązki związane z koordynacją działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym oraz wykonywaniem na rzecz Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w Szczyrku działań wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady w okresie jej trwania.

Obowiązki specjalistów z SAFEGE obejmą m.in.:

 • przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji
 • wizję lokalną wraz z oceną obecnego stanu obiektu
 • nadzorowanie prac projektanta
 • weryfikację dokumentacji projektowej
 • weryfikację przedmiarów i kosztorysów robót
 • weryfikację i akceptację poprawek w dokumentacji przygotowanych przez Projektanta
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego
 • sprawowanie zastępstwa inwestorskiego i nadzoru inwestycyjnego we wszystkich branżach
 • przygotowanie i przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych
 • obsługę finansową inwestycji
 • obsługę prawną inwestycji.

Ośrodek turystyczno-sportowy Zagroń po remoncie zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a dzięki adaptacji tarasu na poziomie +4 zwiększy się ilość dostępnych pokoi; część jednostek hotelowych zyska możliwość łączenia w pokoje rodzinne. Powstaną również dwupoziomowe apartamenty z widokiem na Skrzyczne, a na parterze - pomieszczenie na sprzęt narciarski.

IMMO SI Polska Sp. z o.o. - opinia techniczna dla hipermarketu przy AL. Witosa / Rzeszów

01.12.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą IMMO SI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na wykonanie opinii technicznej dotyczącej obiektu "bi1" - hipermarketu zlokalizowanego przy Al. Wincentego Witosa w Rzeszowie.

Zlecenie wykonywane będzie w dwóch etapach, w ramach których sporządzone zostaną trzy raporty, w tym jeden wstępny i dwa końcowe (po każdym z etapów). Prace obejmować będą różnego rodzaju pomiary, inwentaryzację, badania laboratoryjne, wiercenia pilotażowe i geotechniczne, a także analizę materiałów archiwalnych.

IMS Glass Decor - rozbudowa fabryki szkła / Poznań

Kontrakt z IMS Glass Decor Sp. z o.o. na zarządzanie Projektem i Nadzór Inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia: „Wdrożenie innowacyjnej technologii druku na szkle termoutwardzalnymi farbami organicznymi”.

 • Niniejsza Inwestycja związana jest z rozbudową produkującej kryształy i szkło ozdobne poznańskiej firmy IMS Glass Decor i obejmuje budowę:
 • jednokondygnacyjnego magazynu wysokiego składowania, o powierzchni ok. 2200 m2 i wysokości składowania H=6,3 m, z lekkim dachem dwuspadowym, punktowymi naświetlami dachowymi i dwiema rampami załadunkowymi – zapewniającego niezbędną przestrzeń do przechowywania i buforowania dużych rozmiarów zamówień od zagranicznych kontrahentów;
 • dwukondygnacyjnego budynku badawczego i socjalnego o łącznej powierzchni ok. 1000 m2 i wysokości każdej kondygnacji netto H=3 m, murowanego, z żelbetonowymi stropami i schodami, z płaskim dachem; wyposażonego w windę osobową – do prowadzenia dalszych prac rozwojowych nad nową technologią drukowania produktów szklanych i dalszego udoskonalania produktów.

KGHM Polska Miedź S.A. - Budowa Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most" / Rudna

KGHM Polska Miedź S.A. - Budowa Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych

Kontrakt z KGHM Polska Miedź S.A. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most – Etap 1 (Faza 1, 2, 3)”.

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” jest miejscem deponowania odpadów z flotacji rud miedzi pochodzących ze wszystkich zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie jest to największy tego typu obiekt w Europie. Usytuowany jest na wschód od Polkowic przy miejscowości Rudna, w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, a na potrzeby jego budowy zalano trzy miejscowości: Barszów, Kalinówke i Pielgrzymów.

Wstępne plany KGHM zakładały, że Żelazny Most (wybudowany w latach 1974 - 77) w starym kształcie będzie funkcjonował do 2015-2016 roku. Szacowano, że w tych latach koncern zakończy wydobycie miedzi, jednak nowe technologie pozwalają na dojście do złóż miedzi położonych nawet na głębokości poniżej 1200 metrów, co daje możliwość prowadzenia eksploatacji przez kolejne 20-30 lat. Obecny zbiornik jest już więc zbyt mały i musi zostać rozbudowany. Docelowa objętość Kwatery Południowej wynosi około 170 mln m³, długość zapór zewnętrznych około 6400 m, a wysokość maksymalnie 60 m.

KGHM wybrał najbezpieczniejszy wariant konstrukcji oraz uszczelniania zapór, zarówno pod względem hydrotechnicznym, jak i środowiskowym. Wykonawca rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych będzie Budimex, a inwestycja ma wartość niemal 600 mln złotych netto. Jest ona kluczowa dla dalszego funkcjonowania miedziowej spółki.

Informacje o zbiorniku:

- powierzchnia całkowita 1394 ha
- objętość całkowita 700 mln m³ (do roku 2038 ma to być 950 mln m³)
- długość zapór składowiska 14,3 km
 - wysokość zapór 20~45 m
- objętość wody zgromadzonej w akwenie 8 mln m³
- powierzchnia plaż 770 ha
- powierzchnia akwenu 624 ha
- głębokość maksymalna 2,5 m (wody w stawie nadosadowym)
- składowisko dysponuje możliwościami rozwoju pojemności do ponad 1,1 mld m³.
Termin zakończenia robót to koniec grudnia 2021 roku.

KOLORAMA - Budowa hali magazynowej w Pile / 2021

KOLORAMA - Budowa hali magazynowej w Pile / 2021

25.05.2021 podpisaliśmy kontrakt z firmą KOLORAMA z Piły na nadzór i zarządzanie projektem pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Zachodniej w Pile”.

Do obowiązków specjalistów z SAFEGE będzie należało:

1. Opracowanie kosztorysu Inwestycji w dwóch wersjach:

 • wykonania Inwestycji w systemie Generalnego Wykonawcy (GW)
 • wykonania Inwestycji w systemie Construction Management (pakietowanie prac)
 • wykazanie kwoty zaoszczędzonej na realizacji Inwestycji
 • analiza ofert GW i weryfikacja z kosztorysem Inwestycji

2. Zarządzanie projektem – faza I (wstępna)

 • kompleksowe przygotowanie placu budowy
 • pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Projektu
 • udział w przetargu i wyborze Wykonawców Konstrukcji prefabrykowanej i stalowej

KOLORAMA to wyspecjalizowany producent żaluzji wewnętrznych działający od 2005 roku. Zakład produkuje żaluzje z wielu rodzajów materiałów. Duże doświadczenie w branży, profesjonalizm i wysoka jakość produktów powodują, że firma ma wiodącą pozycję zarówno w kraju, jak i na rynku europejskim, dlatego cieszymy się, że doświadczenie i know-how naszych ekspertów pomoże firmie w jej rozwoju.

LEROY MERLIN - Budowa kanalizacji deszczowej i rozbudowa parkingu dla marketu / Wołomin

LEROY MERLIN - Budowa kanalizacji deszczowej i rozbudowa parkingu dla marketu / Wołomin

30.06.2017 podpisaliśmy kontrakt z Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej o średnicy 110 mm i długości około 115 m z odprowadzeniem do rowu Ul do komory K-2 i rozbudowa parkingu wraz z siecią wewnętrzną kanalizacji deszczowej oraz instalacji elektrycznych nn, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych”.

Zadanie obejmuje branżę drogową i instalacyjną w zakresie sieci sanitarnych, instalacji i urządzeń.

Inwestycja, związana z trwającą rozbudową kolejnego budynku handlowo-usługowego na potrzeby Leroy-Merlin w Wołominie, jest zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr  3/3, 64/5 i 65.

Projekt jest już czwartym naszym kontraktem na rzecz Leroy-Merlin.

LEROY MERLIN - Budowa sklepu Leroy Merlin w centrum handlowym Posnania

LEROY MERLIN - Budowa sklepu Leroy Merlin w centrum handlowym Posnania

Kontrakt z firmą Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o. na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: „Budowa sklepu Leroy Merlin w centrum handlowym Posnania”.

Przedmiotem inwestycji jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach:

 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych, instalacji i urządzeń oraz sieci elektrycznych.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje rejon ulic Łacina i Pleszewskiej przy Rondzie Rataje w Poznaniu.

Obiekt ten to piąty w Poznaniu sklep francuskiej sieci hipermarketów budowlanych LEROY MERLIN. Jednopoziomowy sklep zajmie powierzchnię prawie 9 000 m2 i znajdować się będzie wewnątrz centrum handlowego, które oferuje 3300 miejsc parkingowych. Klienci znajdą w nowym Leroy Merlin Posnania około 40 000 produktów i będą mogli skorzystać m.in. ze specjalnych stref inspiracji i stref projektowych.

LEROY MERLIN - Budowa sklepu Leroy Merlin w Wołominie

LEROY MERLIN - Budowa sklepu Leroy Merlin w Wołominie

Kontrakt z Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla projektu: „BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO Z WIATA, PLACEM DOSTAWCZYM, PARKINGIEM NAZIEMNYM Z DROGAMI WEWNĘTRZNYMI, NAZIEMNYM ZBIORNIKIEM P.POŻ., PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ FRAGMENTEM DROGI 2KDD W WOŁOMINIE NA DZIAŁKACH EW. NR 10/8, 10/5 I 18/7 Z OBRĘBU 11, POŁOŻONYCH W REJONIE UL. GEODETÓW”.

Budowa kolejnego budynku handlowo-usługowego na potrzeby firmy Leroy Merlin będzie miała miejsce w Wołominie na działkach ewidencyjnych nr 10/8, 10/5 i 18/7 z obrębu 11, położonych w rejonie ul. Geodetów - na terenie Galerii Wołomin.

Inwestycja obejmie dodatkowo budowę:

 • wiaty,
 • placu dostawczego,
 • parkingu naziemnego z drogami wewnętrznymi,
 • naziemnego zbiornika przeciwpożarowego,
 • podziemnego zbiornika retencyjnego,
 • infrastruktury technicznej,
 • fragmentu drogi 2KDD w Wołominie.

LEROY MERLIN - Wykonanie zewnętrznego układu drogowego dla marketu / Olsztyn

LEROY MERLIN - Wykonanie zewnętrznego układu drogowego dla marketu / Olsztyn

Kontrakt z Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o. na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu pn.: „Wykonanie zewnętrznego układu drogowego, związanego z budową centrum handlowego przy skrzyżowaniu ulic Tuwima i Sikorskiego w Olsztynie do obiektu Leroy Merlin”.

Market budowlany Leroy Merlin w Olsztynie będzie pierwszym salonem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Nowe centrum handlowe powstanie na miejscu sadów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w pobliżu istniejącej Galerii Warmińskiej, u zbiegu dwóch głównych dróg miasta – Sikorskiego i Tuwima, łączących centrum z osiedlem mieszkaniowym. Powierzchnia terenu przeznaczonego na Inwestycję to ponad 2000 m2. Oprócz Leroy Merlin w lokalizacji tej będzie się mieścił również sklep sportowy Decathlon i meblowy Agata Meble.

Śląskie Centrum Logistyki - Rozbudowa magazynu stali / Gliwice

Śląskie Centrum Logistyki - Rozbudowa magazynu stali / Gliwice

03.06.2019 podpisaliśmy kontrakt ze Śląskim Centrum Logistyki S.A. na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji „Rozbudowy magazynu stali E na terenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach przy ul. Portowej 28”.

Śląskie Centrum Logistyki istnieje 30 lat, należy w większości do samorządu Gliwic, a obsługuje m.in. gliwicki port rzeczny, kolejowy i drogowy terminal przeładunkowy, magazyny i biura.

Projekt ten, nadzorowany przez naszych ekspertów, obejmuje rozbudowę magazynu wyrobów stalowych, zwiększającą jego powierzchnię z 4,8 tys. m2 do 7,8 tys. m2, wykonanie nasadzenia zieleni, wykonanie parkingów, wykonanie zatok manewrowych, korektę przyłączy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z nowym układem zagospodarowania budynku. W magazynie znajdują się m.in. suwnice do szybkiego przeładunku wyrobów stalowych, wewnętrzny kolejowy tor przeładunkowy, urządzenia do kontroli warunków składowania, zaplecze do cięcia stali i pomieszczenia biurowe. Przedmiot działalności magazynu to magazynowanie blach stalowych oraz konfekcjonowanie blach – przycinanie i wypalanie.

 • Całkowita powierzchnia zabudowy 3292,54 m2
 • Całkowita powierzchnia użytkowa 3240,6 m2
 • Kubatura 4135,73 m3
 • Powierzchnia zajęta przez tor kolejowy 465,20 m2
 • Powierzchnia postojowa dla samochodów w świetle bram 111,8 m2
 • Powierzchnia ciągów komunikacyjnych pieszych 282,94 m2
 • Powierzchnia magazynowa (z wyłączeniem torowiska, komunikacji pieszej oraz miejsc postojowych) 2371,5 m2

Specjaliści z SAFEGE zarządzają inwestycją w sposób całościowy, a mianowicie:

 • weryfikacją ofert złożonych w postępowaniu przetargowym
 • weryfikacją i uzgodnieniem projektu rozbiórkowego i budowlanego (prace od projektowania dokumentacji technicznej po roboty budowlane)
 • uzgodnieniem niezbędnych pozwoleń
 • przygotowaniem i organizacją procesu budowlanego
 • rozliczaniem etapów prac pod względem finansowym, zgodności z kosztorysem i ofertą
 • i w końcu - pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru nad wszystkimi branżami.

To nasz kolejny projekt w Gliwicach - w których rozpoczęliśmy działalność 15 lat temu.

Śląskiego Centrum Logistyki - rozbudowa magazynu w Gliwicach

Śląskiego Centrum Logistyki - rozbudowa magazynu w Gliwicach

03.06.2019 podpisaliśmy kontrakt ze Śląskim Centrum Logistyki S.A. na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji „Rozbudowy magazynu stali E na terenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach przy ul. Portowej 28”.

Śląskie Centrum Logistyki należy w większości do samorządu Gliwic, a obsługuje m.in. gliwicki port rzeczny, kolejowy i drogowy terminal przeładunkowy, magazyny i biura. Istnieje już 30 lat.

Rozbudowa magazynu wyrobów stalowych, którą będziemy obsługiwać pozwoli na powiększenie jego powierzchni z 4,8 tys. m2 do 7,8 tys. m2. W magazynie znajdują się m.in. suwnice do szybkiego przeładunku wyrobów stalowych, wewnętrzny kolejowy tor przeładunkowy, urządzenia do kontroli warunków składowania, zaplecze do cięcia stali i pomieszczenia biurowe.

Specjaliści z SAFEGE będą zarządzać inwestycją w sposób całościowy, a mianowicie:

 • weryfikacją ofert złożonych w postępowaniu przetargowym
 • weryfikacją i uzgodnieniem projektu rozbiórkowego i budowlanego (prace od projektowania dokumentacji technicznej po roboty budowlane)
 • uzgodnieniem niezbędnych pozwoleń
 • przygotowaniem i organizacją procesu budowlanego
 • rozliczaniem etapów prac pod względem finansowym, zgodności z kosztorysem i ofertą
 • i w końcu - pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru nad wszystkimi branżami.

To nasz kolejny projekt w Gliwicach - w których rozpoczęliśmy działalność 15 lat temu.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

25.05.2020 podpisaliśmy kontrakt ze spółką Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie grobli zabezpieczającej teren kopalni od strony zbiornika wód dołowych wraz z robotami towarzyszącymi.

Nasi specjaliści obejmą nadzorem następujące prace:

 • likwidację grobli na odcinku 492 mb,
 • zasypanie rowu opaskowego na odcinku 210 mb,
 • wykonanie nowej grobli osłonowej na długości 437 mb,
 • wykonanie nowego rowu opaskowego o długości 398 mb ,
 • wykonania zbiornika ścieków deszczowych o powierzchni 1200 m2 wraz pompownią,
 • odtworzenie i konserwację rowu odpływowego i konserwację rowu A,
 • wykonanie ogrodzenia na nowej grobli.

MLEKOVITA - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków / Wysokie Mazowieckie

MLEKOVITA - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków / Wysokie Mazowieckie

Kontrakt ze spółdzielnią mleczarską Mlekovita na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru  podczas realizacji inwestycji: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków z systemem kogeneracji dla spółdzielni mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem”.

Modernizacja oczyszczalni polegała na zastosowaniu flotacji ciśnieniowej do wstępnego podczyszczania ścieków mleczarskich, co przyczyniło się do bezpośredniego zmniejszenia ładunku organicznego docierającego do komór napowietrzania. Również proces osadu czynnego uległ zmianie umożliwiając zwiększenie intensyfikacji oczyszczania biologicznego (usuwanie azotu i fosforu). Zwiększona została także pojemność sedymentacyjna układu z racji budowy nowego osadnika wtórnego.
Powstające wyflotowane osady, łącznie z osadem nadmiernym i serwatką odpadową, zostały skierowane do zaprojektowanej instalacji fermentacji osadów. W wyniku procesu fermentacji osadów produkowany jest biogaz, wykorzystany jako biopaliwo w agregacie kogeneracyjnym (instalacja biogazowa do produkcji biogazu z możliwością odzyskiwania energii cieplnej i elektrycznej w układzie kogeneracyjnym przy zastosowaniu dwóch generatorów o mocy 800kWe każdy).
Ciepło pochodzące z procesu kogeneracji jest wykorzystane do podgrzania osadu, a powstająca energia elektryczna stanowi odnawialne źródło energii (zielone certyfikaty).

Zakres prac rozbudowy obejmował następujące obiekty:

 1. Sito piaskownik,
 2. Pompownia ścieków mleczarskich,
 3. Zbiornik buforowy,
 4. Flotator DAF,
 5. Zbiornik buforowy osadu,
 6. Reaktor Biobulk,
 7. System podgrzewania osadu,
 8. System usuwania osadu z reaktora,
 9. System dozowania chemii,
 10. Zbiornik biogazu (szacunkowa dobowa ilość produkowanego biogazu: 10 000 Nm3/dobę)
 11. Pochodnia biogazu,
 12. Odsiarczalnia biogazu,
 13. Rurociągi technologiczne,
 14. Urządzenia pomiarowe i automatyka,
 15. Instalacja kogeneracji,
 16. Osadnik wtórny.

MLP TEMP Sp. z o.o. - projektowanie rozdzielni w kompleksie logistycznym / Tychy

MLP TEMP Sp. z o.o. - projektowanie rozdzielni w kompleksie logistycznym / Tychy

12.08.2016 podpisaliśmy kontrakt z MLP TEMP Sp. z o.o. na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla pomieszczeń rozdzielni średniego i niskiego napięcia w budynku B2 w kompleksie logistycznym przy ul. Turyńskiej w Tychach”.

Dokumentacja ma objąć:

 • analizę możliwości zagospodarowania pomieszczeń sąsiednich do pomieszczenia rozdzielni średniego i niskiego napięcia na potrzeby przeniesienia rozdzielnicy średniego lub niskiego napięcia;
 • wykonanie projektu modernizacji rozdzielnicy średniego napięcia;
 • wykonanie projektu modernizacji rozdzielnic głównych niskiego napięcia;
 • wykonanie projektu modernizacji układów pomiarowych.

Wykonanie dokumentacji ma na celu umożliwienie bezpiecznego eksploatowania pomieszczeń rozdzielni średniego i niskiego napięcia budynku B2 w kompleksie logistycznym przy
ul. Turyńskiej w Tychach poprzez zapewnienie przestrzeni roboczej z istniejących 85 cm do 155 cm.

NICKEL PROJECTS Sp. z o.o. - budowa osiedla mieszkaniowego Botaniczna / Poznań

NICKEL PROJECTS Sp. z o.o. - budowa osiedla mieszkaniowego Botaniczna / Poznań

Kontrakt z NICKEL PROJECTS Sp. z o.o. na zarządzanie projektem „Budowa osiedla mieszkaniowego Botaniczna”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu dwóch budynków mieszkalno - biurowo - usługowo - handlowych D i E z dwiema podziemnymi halami garażowymi wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej, takiej jak zbiorniki retencyjne, miejsca postojowe, etc., stanowiąca I Etap inwestycji prowadzonej na terenie Jeżyc - przy ul. Z. Nałkowskiej w Poznaniu. Przedmiotowy I Etap inwestycji obejmuje również przebudowę infrastruktury drogowej ul. Botanicznej, św. Wawrzyńca i Z. Nałkowskiej w Poznaniu.

OPEL - koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków przy fabryce Opel / Tychy

OPEL - koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków przy fabryce Opel / Tychy

23.11.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. na opracowanie czterowariantowej „Koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków przy fabryce firmy Opel w Tychach”.

Modernizacja będzie polegała na zwiększeniu przepustowości istniejącej oczyszczalni w związku z planowanym podwyższeniem liczby produkowanych w fabryce silników.

Orpea Polska - Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa kompleksu Centrum Opieki nad Seniorem w Poznaniu

Orpea Polska - Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa kompleksu Centrum Opieki nad Seniorem w Poznaniu

24.06.2019 rozpoczęliśmy realizację nadzoru dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków - trzy budynki zamieszkania zbiorowego z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi: Dom Opieki, Apartamenty Senioralne 1, Apartamenty Senioralne 2 wraz z centrum opieki dziennej nad seniorem i lokalem usługowym, a także Szpitalem Rehabilitacyjnym i Garażem Podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości przy ul. Podgórnej – Koziej – Szkolnej w Poznaniu.

Kontrakt ten realizujemy - w konsorcjum z Portico Project Management - dla firmy Orpea Polska Sp. z o.o., zajmującej się zapewnianiem opieki dla osób starszych i posiadającej największą w Polsce sieć domów opieki i klinik rehabilitacyjnych oraz 20-letnie doświadczenie w stacjonarnej opiece długoterminowej.

Nasi specjaliści zajmą się ogromnym kompleksem Centrum Opieki, a więcej informacji TUTAJ.

PGNiG TERMIKA S.A. - Budowa kotłowni szczytowej w Ec Żerań / Warszawa

PGNiG TERMIKA S.A. - Budowa kotłowni szczytowej w Ec Żerań / Warszawa

28.11.2017 podpisaliśmy kontrakt z PGNiG TERMIKA S.A. w Warszawie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn. „Budowa kotłowni szczytowej w Ec Żerań – realizacja w formule EPC (Engineering, Procurement and Construction) kotłowni wodnej o mocy ok. 390 MWt wraz z jej powiązaniem do istniejącej lub przebudowywanej infrastruktury Ec Żerań”.

Realizacja projektu przyczyni się do modernizacji warszawskiej Elektrociepłowni Żerań. Budowa nowego bloku energetycznego ma pomóc w wycofaniu z użytku wyeksploatowanych kotłów węglowych.

Zgodnie z planami uruchomienie bloku gazowo-parowego nastąpi w 2019 roku. Parametry techniczne bloku mają spełniać wymogi Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technologii). Projekt przyczyni się do odczuwalnej poprawy jakości powietrza w Warszawie.

PORTICO - Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bóżniczej / Poznań

Kontrakt z firmą  PORTICO Project Management Sp. z o.o i Wspólnicy Sp. k. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Jakościowego podczas BUDOWY WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BÓŻNICZEJ  W POZNANIU.

Zadanie to pełnione jest na potrzeby BGK Nieruchomości S.A. w związku z transakcją nabycia nieruchomości kilkuset lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się w samym centrum Poznania – przy ul. Bóżniczej.

Będzie to nadzór niezależny od prowadzonego przez Inwestora nadzoru inwestorskiego, zapewniający dodatkowo BGKN kontrolę oraz przekazywaną na bieżąco informację na temat jakości
i prawidłowości wykonywanych robót.

Do zadań Inspektora Nadzoru Jakościowego należy monitorowanie zaawansowania realizacji inwestycji oraz nadzór nad jakością realizacji, a w szczególności:

 • kompleksowy, regularny nadzór jakościowy nad realizacją prac w branży elektrycznej i teletechnicznej, także w zakresie prac wykończeniowych i wyposażenia lokali mieszkalnych (w tym miesięczne raportowanie);
 • odbiór końcowy Inwestycji wraz ze sporządzeniem raportu końcowego z wykonanych prac.

PORTICO - budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego przesiadkowego / Oborniki

PORTICO - budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego przesiadkowego / Oborniki

Kontrakt z firmą PORTICO Project Management Sp. z o.o i Wspólnicy Sp. k. na projektowanie dla „Budowy zintegrowanego węzła komunikacyjnego przesiadkowego Oborniki-Miasto w obrębie ulic: Lipowa, Młyńska, Kopernika i Łukowska w Obornikach w systemie ” dla firmy COLAS Polska Sp. z o.o. - więcej informacji.

PORTICO - rozbudowa zakładu produkcyjno - logistyczno - magazynowego / Suchy Las

PORTICO - rozbudowa zakładu produkcyjno - logistyczno - magazynowego / Suchy Las

Kontrakt z firmą PORTICO PROJECT MANAGEMENT Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. na świadczenie usług nadzoru nad inwestycją zlokalizowaną w Złotkowie (gmina Suchy Las) przy ulicy Złotej 3, a polegającej na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjno – logistyczno – magazynowego wraz z zapleczem socjalno – biurowym; więcej informacji.

Poz Inwest Sp. z o.o. - galeria handlowa A2 / Komorniki

Poz Inwest Sp. z o.o. - galeria handlowa A2 / Komorniki

Kontrakt z firmą POZ INWEST na „Wykonanie raportu dotyczącego Przedsięwzięcia Budowlanego – Galeria Handlowa A2”. Przedmiotem kontraktu było przeprowadzenie kontroli Inwestycji zlokalizowanej w Poznaniu / Komornikach przy ul. Głogowskiej 440-442, polegającej na budowie Galerii Handlowej A2. W ramach powyższego zadania opracowany został raport, który miał na celu przedstawienie na potrzeby Banku Gospodarstwa Krajowego opinii dotyczącej możliwości realizacji projektu w zakładanym harmonogramie i planowanym budżecie.

Galeria A2 została zbudowana w Komornikach przy ul. Głogowskiej 440-442. Konstrukcja centrum handlowego rozpoczęła się w czwartym kwartale 2012, a dobiegła końca w 2015 roku. Całkowita powierzchnia tego piętrowego sklepu sięga 10 000 m2.

PROMENADA Sp. z o.o. - Budowa pawilonów usługowych w ciągu Promenady / Międzyzdroje

PROMENADA Sp. z o.o. - Budowa pawilonów usługowych w ciągu Promenady / Międzyzdroje

19.11.2018 podpisaliśmy kontrakt ze spółką PROMENADA Sp. z o.o. w Szczecinie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na kompleksowej obsłudze inwestycji pn.: „Budowa pawilonów usługowych w przestrzeni parkowej w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu Promenady zachodniej na części działki Nr ewid. 255/2 w obrębie 20 Międzyzdroje”.

Wykonawstwo robót budowlanych podzielone będzie na dwa etapy realizacyjne:

 1. Etap I – obejmujący wykonanie części pawilonów handlowych, części pawilonów gastronomicznych, pomieszczenia administracyjnego, sanitariatów, część pomieszczeń na odpady oznaczonych na planie zestawienia powierzchni numerami: od 01 do 062,
 2. Etap II – obejmujący wykonanie części pawilonów handlowych, części pawilonów gastronomicznych, część pomieszczeń na odpady oznaczonych na planie zestawienia powierzchni numerami: od 063 do 072 i  073 do 075.


DANE LICZBOWE NOWEGO OBIEKTU:

 • powierzchnia działki nr 255/2: 6043,00 m²
 • powierzchnia zabudowy: 2097 m² = 34,70% (<40%)
 • powierzchnia użytkowa: 1857,20m²
 • kubatura całego obiektu: 9900 m³
 • wysokość budynku: 4,95 m
 • powierzchnia biologicznie czynna: 1843,50 m² = 30,50% (>25%) :
 • na terenie: 786 m²
 • dach zielony: 2115 m² (zalicza się 1/2 = 1057,5 m²)
 • szerokość elewacji frontowej: 108,90 m (<110,0m)
 • tereny utwardzone: 3160 m²
   

PROMENADA Sp. z o.o. Szczecin - Budowa pawilonów usługowych na Promenadzie / Międzyzdroje

PROMENADA Sp. z o.o. Szczecin - Budowa pawilonów usługowych na Promenadzie / Międzyzdroje

W 10.2018 podpisaliśmy kontrakt ze spółką PROMENADA Sp. z o.o. w Szczecinie na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polegającej na kompleksowej obsłudze inwestycji pn.: „Budowa pawilonów usługowych w przestrzeni parkowej w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu Promenady zachodniej na części działki Nr ewid. 255/2 w obrębie 20 Międzyzdroje”; więcej informacji.

RABEN Polska Sp. z o.o. - Budowa dużego, nowoczesnego Centrum Logistycznego / Gniewomierz k. Legnicy

RABEN Polska Sp. z o.o. - Budowa dużego, nowoczesnego Centrum Logistycznego / Gniewomierz k. Legnicy

Kontrakt z firmą Cougar Investments Polska Sp. z o.o. na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową dużego, nowoczesnego Centrum Logistycznego RABEN Polska Sp. z o.o. Prace budowlane będą miały miejsce na należącej do RABEN Polska nieruchomości przy ul. Gniewomierskiej w podlegnickim Gniewomierzu.

Utworzenie Centrum Logistycznego objęło budowę:

 • hali cross-dock do szybkiego przeładunku towarów
 • wiaty paletowej
 • budynku biurowego wraz z infrastrukturą.

RABEN Polska Sp. z o.o. - centrum logistyczne / Rzeszów

RABEN Polska Sp. z o.o. - centrum logistyczne / Rzeszów

Kontrakt z Raben Polska Sp. z o.o. na prowadzenie Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji: Budowa Centrum Logistycznego w Rzeszowie w następujących branżach: budowlanej, instalacji sanitarnych i HVAC, instalacji elektrycznych oraz drogowej.

Zadanie objęło budowę następujących obiektów:

1. Centrum Logistyczne w Rzeszowie (Polska południowo – wschodnia), w skład którego wchodzą:

 • Hala tranzytowa - do przeładunku i tymczasowego magazynowania materiałów paczkowanych przeznaczonych do dystrybucji i sprzedaży - budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 5028,35 m2
 • Budynek socjalno-biurowy - trzy kondygnacje, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 736,64 m2
 • Zbiornik przeciwpożarowy z pompownią przeciwpożarową - kubatura czynna zbiornika 950 m3,
 • Pompownia w technologii tradycyjnej murowanej, powierzchnia użytkowa 60,08 m2
 • Zbiornik retencyjny odparowujący wymiary 34x8m, kubatura czynna 450 m3
 • Wartownia, portiernia - powierzchnia użytkowa 25,21m2 wymiary 7,34 x 4,3 m wysokość 2,8 m

2. Wiata na palety - konstrukcja stalowa przykryta dachem, ściany wydzielone siatką
3. Kontener techniczny na cele elektroenergeteczne
4. Sieci gazowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej "czystej" i "brudnej", sieci wodociągowej, wodociąg na cele przeciwpożarowe, sieci elektroenergetyczne NN, sieci elektroenergetyczne SN,
5. Infrastruktura drogowa (drogi, parkingi, place manewrowe, chodniki, ogrodzenie).

RABEN Polska Sp. z o.o. - hale wysokiego składowania / Robakowo

RABEN Polska Sp. z o.o. - hale wysokiego składowania / Robakowo

Kontrakt z firmą RABEN Polska Sp. z o. o. na nadzór nad robotami dotyczącymi budowy hal w centrum Logistycznym Raben w Robakowie koło Poznania. W ramach tego projektu wyburzono hale nr 7 i 8 oraz wybudowano na ich miejscu nowe hale wysokiego składowania wraz z infrastrukturą w Robakowie przy ul. Zbożowej.

Zakres nadzorowanych robót budowlanych obejmował branże: konstrukcyjno-budowlaną, sanitarna, elektryczną i drogową; powierzchnia zabudowy nadzorowanego obiektu: 23 968,33 m2. Realizowaliśmy I etap inwestycji, a kubaturę określono w dokumentacji jako całkowitą - 513 878,61 m3 (etap I i etap II).

RABEN Polska Sp. zo.o. - hala magazynowa / Łoziska

RABEN Polska Sp. zo.o. - hala magazynowa / Łoziska

Kontrakt z Raben Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Robakowie k. Poznania. Przedmiotem umowy było świadczenie funkcji wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją: „Przebudowa hali magazynowej, rozbudowa budynku pompowni oraz wykonanie zasilania istniejącego pierścienia przeciwpożarowego” w Łoziskach k. Piaseczna.

Przebudowa zawierała:

 • Dostosowanie pod względem wymagań przeciwpożarowych do zwiększonego obciążenia ogniowego,
 • Rozbudowę budynku pompowni,
 • Wykonanie drugiego zasilania istniejącego pierścienia przeciwpożarowego.

To już kolejny nasz projekt dla firmy RABEN Polska Sp. z o.o.

Saller Group - budowa Galerii Handlowej S1 / Gryfino

Saller Group - budowa Galerii Handlowej S1 / Gryfino

24.01.2019 podpisaliśmy kontrakt z firmą Saller Polbau Sp. z o.o. Poland Projekt Kappa Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu na „Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich branżach przy budowie obiektu handlowo – usługowego „S1” Gryfino, ul. Łużycka” wraz z całą zewnętrzną infrastrukturą techniczną zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym. Zakres: Budynek + tereny zewnętrzne; powierzchnia zabudowy: ok.1.670m2. Jest to drugi etap inwestycji.  

Centrum handlowe S1 będzie miało takich najemców, jak m.in. KiK, Neonet i Martes Sport i będzie wykonane w technologii „pod klucz”. Jego budowa obejmuje:

 • obiekt handlowo – usługowy
 • wewnętrzny układ komunikacyjny, parking naziemny zgodnie z projektem budowlanym i strefę dostaw
 • elementy małej architektury, utrzymanie istniejących i obsadzenie nowych terenów zielonych
 • elementy infrastruktury technicznej (instalacje wod.-kan. z przyłączem, sieć c.o. z przyłączem, kanalizacja deszczowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami, oświetlenie terenu oraz inne, niezbędne dla budowanego obiektu)
 • połączenie komunikacji pieszej i samochodowej z istniejącym układem drogowym
 • wybudowanie i przebudowanie istniejącego układu drogowego.

SKANEM Poznań Sp. z o.o. - budowa hali magazynu i powierzchni biurowej / Swadzim

SKANEM Poznań Sp. z o.o. - budowa hali magazynu i powierzchni biurowej / Swadzim

Kontrakt z firmą Skanem Poznań Sp. z o.o. na nadzór inwestorski i zarządzanie przy realizacji przedsięwzięcia: „Budowa hali magazynu wraz z budową nowej powierzchni biurowej”.

Przedmiotem inwestycji jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego i zarządzanie projektem budowy hali magazynu na terenie zakładu w Swadzimiu. Zadanie obejmuje m.in.:

 • powstanie w miejsce biur na parterze hali produkcyjnej dla 9 maszyn konfekcjonujących,
 • budowę wiaty poza budynkiem dla odpadów niebezpiecznych,
 • wymianę posadzki na żywiczną,
 • wymianę oświetlenia na lampy LED,
 • budowę ścieżek magnetycznych,
 • wstawienie przeszklonych ścian.

SKANSKA - Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w systemie zaprojektuj i wybuduj"

SKANSKA - Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w systemie zaprojektuj i wybuduj

16.01.2017 podpisaliśmy w konsorcjum z firmą BBF Sp. z o.o. kontrakt z firmą Skanska S.A. na pełnienie usługi Nadzoru Autorskiego i opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w ramach Przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycja obejmuje w szczególności:

 • projekt zagospodarowania terenu;
 • projekt branży drogowej;
 • projekt branży sanitarnej w zakresie projektu odwodnienia ulicy (odcinki na terenie zabudowanym) oraz usunięcia kolizji z istniejąca infrastrukturą sanitarną (sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, sieć gazowa);
 • projekt branży elektrycznej w zakresie oświetlenia ulicznego oraz usunięcia kolizji z sieciami eN;
 • projekt branży teletechnicznej w zakresie usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz budowy odcinków nowej kanalizacji teletechnicznej;
 • projekty przebudowy 11 przepustów drogowych;
 • projekt inwentaryzacji zieleni wraz z projektem wycinki oraz projektem nowych nasadzeń opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego;
 • projekt lokalizacji stacji pogodowej i zasilania eN;
 • nadzory autorskie w trakcie realizacji robót.

Projekt jest współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

SKANSKA - Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu"

SKANSKA - Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu

31.10.2017 podpisaliśmy kontrakt ze Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową najbardziej uczęszczanej i jednocześnie najbardziej zniszczonej w Toruniu ulicy, tj. Szosy Chełmińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodociągową do skrzyżowanie z ul. Długą, łącznie z tymi skrzyżowaniami.

Niniejsze przedsięwzięcie stanowi jeden z elementów większego Projektu pn. „Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu”, który zakłada przebudowę jednego z najważniejszych elementów układu drogowego Torunia w relacji Północ – Południe, czyli tzw. Trasy Staromostowej.

W wyniku tej inwestycji przebudowany zostanie cały układ drogowy w celu dostosowania pasa dzielącego pod przyszły tramwaj. Usunięte zostaną kolizje sieci wskazane w projekcie graficznym. Docelowo droga ma mieć dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, z dodatkowymi poszerzeniami na skrzyżowaniach, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo wszystkich korzystających. W celu poprawy czytelności i bezpieczeństwa zaprojektowane zostanie również rondo w formie wyspy centralnej z sygnalizacją świetlną akomodacyjną, a na każdym przejściu dla pieszych wykonana zostanie sygnalizacja świetlna.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.

SKANSKA - Wykonanie prac projektowych dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki

02.12.2016 podpisaliśmy (jako konsorcjum z firmą BBF) kontrakt z firmą SKANSKA S.A. na Wykonanie prac projektowych dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w systemie Zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycja rozpocznie się od ronda wybudowanego przy skrzyżowaniu ul. Czarnkowskiej z ul. Kubiaka w Obornikach, następnie będzie biegła na wschód po trasie nieczynnej linii kolejowej, a po wybudowaniu nowego mostu na rzece Wełnie – przez przebudowany wiadukt drogowy na skrzyżowaniu z ul. Staszica aż do ronda turbinowego z drogą krajową nr 11 (ul. 11 Listopada).

Główna trasa obwodnicy będzie miała 1,2 km długości i 7 metrów szerokości. Na całej długości obwodnicy powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumicznej. Przedsięwzięcie obejmie także wykonanie oświetlenia drogowego i odwodnienia drogi.

SuperDrob - budowa zakładu przetwórstwa i konserwowania mięsa z drobiu / Koluszki

SuperDrob - budowa zakładu przetwórstwa i konserwowania mięsa z drobiu / Koluszki

Kontrakt z firmą SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i Inwestora Zastępczego nad realizacją budowy Zakładu Przetwórstwa i Konserwowania Mięsa z Drobiu na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Koluszkach.

W ramach inwestycji planowana jest budowa m.in.:

 • budynku produkcyjnego
 • portierni
 • magazynu maszyn
 • zbiornika wody deszczowej
 • zbiorników azotu, dwutlenku węgla i tlenu
 • budynku instalacji uzdatniania wody i zbiornika wody spożywczej
 • dwóch studni do ujęcia wody
 • biogazowni
 • kotłowni
 • stanowisk postojowych samochodów odbierających produkty zakładu i samochodów do transportu żywca drobiowego oraz parkingu dla pracowników zakładu
 • biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków.

TEKKTURA - rozbudowa hali logistycznej, hali wysyłki oraz budowa i rozbudowa magazynu wysokiego składowania / Swarzędz

Kontrakt z Tekktura Sp. z o.o. Sp. k. na pełnienie funkcji Construction Managera dla zadania: „Rozbudowa hali logistycznej, hali wysyłki oraz budowa i rozbudowa magazynu wysokiego składowania w Swarzędzu”.

Inwestycja polega na pełnieniu funkcji Zarządzającego Budową Obiektu w trakcie rozbudowy centrum montażowo-logistycznego firmy Blum Polska i obejmuje:

 • rozbudowę istniejącej jednokondygnacyjnej hali logistycznej;
 • rozbudowę hali wysyłki;
 • rozbudowę dwukondygnacyjnej hali logistycznej;
 • rozbudowę tackowego magazynu wysokiego składowania;
 • budowę nowego, paletowego magazynu wysokiego składowania;
 • rozbudowę i przebudowę układu drogowego, w tym istniejącej infrastruktury podziemnej, drogi pożarowej, placu manewrowego.

TORPOL S.A. - wykonanie dokumentacji budowlanej dla robót na Stacji Świnoujście w ramach „Poprawy dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu"

TORPOL S.A. - wykonanie dokumentacji budowlanej dla robót na Stacji Świnoujście w ramach „Poprawy dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu

20.09.2019 podpisaliśmy kontrakt z firmą TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu na wykonanie dokumentacji budowlanej dla robót budowlanych na Stacji Świnoujście w ramach zadania nr 2 pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”.

W skład projektów budowlanych, które opracuje nasze Biuro Projektowe wejdą w szczególności:

 • projekty budowlane zamienne
 • projekty wykonawcze z wyłączeniem branży sterowania ruchem kolejowymi telekomunikacji z koordynacją międzybranżową na etapie projektowania
 • projekty powykonawcze.

Na stacji Świnoujście zostanie wybudowanych 34 km torów, z czego 2 km na terenie Portu Morskiego w Świnoujściu. Zmodernizowanych zostanie 10 przejazdów oraz wymienione 108 rozjazdów. Zamontowane zostaną urządzenia SRK, które zwiększą poziom bezpieczeństwa przewozów.

Po przebudowie porty w Szczecinie i Świnoujściu będą mogły obsługiwać dłuższe pociągi, a co za tym idzie - przewoźnicy zwiększą możliwości poprzez skrócenie czasu załadunku i rozładunku towarów do kilkudziesięciu minut. 

Projekt jest dofinansowany z unijnego instrumentu finansowego CEF "Łącząc Europę".

TOTAL - wykonanie studium stanu bocznicy kolejowej dla firmy TOTAL – terminal asfaltów drogowych Ścinawa

TOTAL - wykonanie studium stanu bocznicy kolejowej dla firmy TOTAL – terminal asfaltów drogowych Ścinawa

10.08.2015 podpisaliśmy kontrakt z firmą TOTAL Polska Sp. z o.o. Warszawa na wykonanie studium stanu bocznicy kolejowej dla firmy TOTAL – terminal asfaltów drogowych Ścinawa (analiza techniczno – prawna).

UMC POLAND Sp. z o.o. - budowa hali magazynowej / Ostaszewo k. Łysomic

UMC POLAND Sp. z o.o. - budowa hali magazynowej / Ostaszewo k. Łysomic

Kontrakt z firmą UMC POLAND Sp. z o.o. na pełnienie usługi Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Inwestycji pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą w Ostaszewie k. Łysomic o powierzchni do 16000 m2”.

Przedsięwzięcie ma związek z ekspansją produkcji sprzętu RTV, audio, elektronicznego sprzętu biurowego oraz AGD przez powstałą w 2003 roku firmę UMC POLAND, która przejęła wybudowaną w 2006 roku w Ostaszewie pod Toruniem fabrykę Sharpa.

VIGO System S.A. - budowa nowego zakładu produkcyjno-laboratoryjnego detektorów podczerwieni / Ożarów Mazowiecki

VIGO System S.A. - budowa nowego zakładu produkcyjno-laboratoryjnego detektorów podczerwieni / Ożarów Mazowiecki

Kontrakt z firmą VIGO System S.A. w  Ożarowie Mazowieckim na pełnienie usług Inwestora Zastępczego nad realizacją Inwestycji polegającej na budowie nowego zakładu produkcyjno-laboratoryjnego detektorów podczerwieni o wysokich parametrach jakościowych, mających na celu zwiększenie czystości technologicznej i efektywności produkcji oraz osiągnięcie masowej skali produkcji, o docelowej wydajności ok. 100 000 sztuk detektorów rocznie.

Budynek będzie się składał z dwóch zasadniczych części:

1. produkcyjnej, jednokondygnacyjnej, o powierzchni ok. 3582 m2:

 • z pomieszczeniami produkcyjnymi w standardzie Cleanroom o powierzchni ok. 200 m2, magazynami i pomieszczeniami pomocniczymi na poziomie podstawowym,
 • z wydzieloną antresolą – przeznaczoną na instalacje i urządzenia wspomagające produkcję i obsługę techniczną;

2. produkcyjno-laboratoryjnej i montażowej, trzykondygnacyjnej:

 • z otwartą halą produkcyjną przeznaczoną do montażu i kontroli produktów z możliwością wglądu z sąsiadujących po­mieszczeń,
 • z pomieszczeniami laboratoryjnymi przeznaczonymi do pomiaru i kontroli produktów,
 • z pomieszczeniami technicznymi i pomocniczymi, socjalnymi, szatniami, sanitariatami.

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

VOLKSWAGEN - Budowa ekranów akustycznych / Jasin

VOLKSWAGEN - Budowa ekranów akustycznych / Jasin

18.02.2019 podpisaliśmy kolejny kontrakt ze spółką Volkswagen Poznań Sp. z o.o. - tym razem na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla budowy ekranów akustycznych.

Celem projektu była budowa ekranów akustycznych, które miały na celu zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w obrębie istniejącego zakładu produkcyjnego po rozbudowie przy Rabowickiej w miejscowości Jasin.

Zakres niniejszej inwestycji objął budowę ekranów akustycznych w celu ochrony akustycznej zabudowań mieszkalnych (budynki jedno- i wielorodzinne) mieszczących się przy ul. Rabowickiej, Bliskiej i Rzepakowej w sąsiedztwie zakładu. Projektowane ekrany zapewniają komfort akustyczny w porze dziennej i nocnej.

Zestawienie długości ekranów:

ETAP I:

 • NE1 159,00 m
 • NE2 11,60 m
 • NE4 98,10 m
 • NE5 121,70 m

ETAP II

 • SW2 374,00 m
 • SW3 99,50 m

Łączna długość ekranów akustycznych: 863,9 mb.

VOLKSWAGEN - Budowa nowych parkingów i uporządkowanie istniejących, budowa kontenera socjalnego / Poznań

VOLKSWAGEN - Budowa nowych parkingów i uporządkowanie istniejących, budowa kontenera socjalnego / Poznań

10.05.2021 podpisaliśmy kontrakt z Volkswagen Poznań Sp. z o.o. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji budowy parkingów oraz kontenera socjalnego w Volkswagen Poznań.

 • Planowane przedsięwzięcie obejmie budowę nowych i przebudowę (uporządkowanie) istniejących utwardzeń od strony zachodniej i północnej budynku hali na potrzeby odbywających się w tych rejonach zakładu przeładunków towarów. Związane to będzie z dostosowaniem układu istniejącej instalacji odwodnienia.
 • Przeprojektowaniu ulegnie oświetlenie, instalacje NN, planowane jest także przesunięcie dwóch hydrantów. W ramach utwardzeń projektowana jest także elektroniczna waga posadowiona na fundamentach żelbetowych. Projekt przewiduje również wykonanie instalacji dla potrzeb podłączenia kontenera socjalnego.

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. to spółka powstała w 1993 r. Należy do koncernu Volkswagen AG, a zajmuje się produkcją samochodów dostawczych, ciężarowych i osobowych oraz odlewów. Od ponad 15 lat Volkswagen Poznań Sp. z o.o. produkuje model VW Caddy 5 i VW Transporter - stąd samochody te trafiają na rynki światowe. Volkswagen Poznań Sp. z o.o. to aktualnie największy pracodawca w Wielkopolsce i jeden z największych w kraju (zatrudnia 10 000 pracowników).

Jest to już dziewiąty projekt realizowany przez SAFEGE Polska dla firmy Volkswagen Poznań – pierwszy miał miejsce już ponad 5 lat temu.

VOLKSWAGEN - Budowa wartowni, zadaszenia i przebudowa ul. Smołdzinowskiej / Poznań

VOLKSWAGEN - Budowa wartowni, zadaszenia i przebudowa ul. Smołdzinowskiej / Poznań

03.06.2020 podpisaliśmy kolejny kontrakt ze spółką Volkswagen Poznań Sp. z o.o.; tym razem na „Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru zgodnie z prawem budowlanym wszystkich branż przy zadaniu budowy wartowni, zadaszenia i przebudowy ul. Smołdzinowskiej”.

Zakres usługi obejmuje:

 1. Obowiązki wynikające z Prawa Budowlanego
 2. Kontrola jakościowa i ilościowa prowadzonych prac budowlanych we wszystkich branżach (budowlana, drogowa, elektryczna, sanitarna, teletechniczna)
 3. Kontrola rozliczeń budowy – rozliczenie miesięczne, przygotowywanie zestawień rzeczowych i finansowych
 4. Wykonywanie sprawozdań z postępu prac i wykonywanie dokumentacji fotograficznej
 5. Analiza propozycji zamiennych rozwiązań technicznych zaproponowanych przez Wykonawcę i Inwestora (Volkswagen Poznań Sp. z o.o.)
 6. Udział w odbiorach: Inwestor, Wykonawca. Udział w odbiorach robót częściowych, odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających, odbiorach ostatecznych, końcowych.

Usługi naszych Specjalistów obejmą:

 • kontrolę kosztów po stronie inspektorów nadzoru, rozliczenie ryczałtowe prac budowlanych, kontrolę wyceny prac dodatkowych i ocenę rozwiązań technicznych po stronie inspektorów nadzoru
 • inspektora nadzoru branże telekomunikacyjnej
 • nadzór nad usuwaniem usterek po zakończeniu kontraktu
 • zaplecze kontenerowe we własnym zakresie, jeżeli zajdzie taka potrzeba
 • inspekcję nadzoru inwestorskiego wszystkich branż i zakresów objętych dokumentacją projektową

Budynek będzie przeprojektowany/powiększony o ok. 2 m.

VOLKSWAGEN - Przebudowa i rozbudowa hali spawalni / Poznań

VOLKSWAGEN - Przebudowa i rozbudowa hali spawalni / Poznań

11.10.2018 podpisała kontrakt z firmą Volkswagen Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego - obsługa przebudowy i rozbudowy hali 1, Zakład 4 - spawalnia Volkswagen Poznań:

 • Powierzchnia użytkowa hali – 41 909 m2
 • Powierzchnia użytkowa części biurowej – 1207+776 m2
 • Powierzchnia całkowita objęta opracowaniem – 44 006,6 m2.

VOLKSWAGEN - Przeniesienie i modernizacja oczyszczalni wód opadowych dla Volkswagen-Poznań

VOLKSWAGEN - Przeniesienie i modernizacja oczyszczalni wód opadowych dla Volkswagen-Poznań

Kontrakt z firmą  Volkswagen Polska Sp. z o.o na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji Projektu pod nazwą „PRZENIESIENIE I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI WÓD OPADOWYCH DLA VW-POZNAŃ – Z1”.

 • Przedmiotem tej inwestycji jest przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie zakładu nr 1 Volkswagen Polska oraz wykonanie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe odprowadzane z terenu zakładu przy ul. Warszawskiej do odbiornika – rzeki Cybiny.
 • Przeniesienie oczyszczalni ma związek z planami budowy nowej hali produkcyjnej i co za tym idzie - ze zwiększonym zrzutem wód deszczowych z terenów fabryki.
 • Nowa oczyszczalnia będzie się składać z dwóch niezależnie działających ciągów technologicznych o długości ok. 900 m, zlokalizowanych na kolektorach kanalizacji deszczowej przebiegających wzdłuż zakładu, co zagwarantuje  bezpieczne czyszczenie oraz odprowadzenie wód opadowych w ilości max. q=3552 l/s.
 • Każdy z projektowanych układów oczyszczani będzie złożony z odcinka nowego kolektora KD, układu piaskowników i separatorów. W przypadku wystąpienia awarii centralny system monitoringu i zarządzania pozwoli na szybkie zamknięcie odpływu z terenu zakładu. Sieć KD wraz z urządzeniami wyposażona będzie w zasuwy z napędami ręcznymi i elektrycznymi oraz sondy umożliwiające monitoring czasu pracy i zdalne sterowanie.
 • Całość projektowanych urządzeń zostanie zlokalizowana pod ziemią.

VOLKSWAGEN - Przesunięcie linii 110 / Poznań

VOLKSWAGEN - Przesunięcie linii 110 / Poznań

22.02.2018 podpisaliśmy kontrakt z Volkswagen Poznań Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przesunięcie linii 110”.

Nasi specjaliści objęli nadzorem budowę sieci elektroenergetycznej 110kV na terenie zakładu VW przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu.

Roboty polegały na usunięciu kolizji z planowaną inwestycją:

 • dwóch torów zasilających na napięciu 110kV
 • dwóch kabli światłowodowych - poprzez ułożenie dwóch nowych odcinków kabli 110kV i dwóch światłowodów
 • a także na wykonaniu czterech muf kablowych na kablu 110kV oraz kablach światłowodowych w projektowanych studniach telekomunikacyjnych.

Zakres odbiorów polegał na zatwierdzeniu kabli 110kV, odbiorach zanikowowych układanych kabli 110kV i światłowodów, uczestnictwo w procedurze wyłączenia 1 toru zasilającego 110kV, następnie 2 toru 110kV. Nadzór nad wykonaniem 4 muf kablowych 110kV; Nadzór na wykonywanymi pomiarami kabli 110V, nadzór nad ustawieniem zabezpieczeń w polach 110kV, nadzór nad testami pomiędzy Enea Operator – GPZ – VW Zakład nr 1.

VOLKSWAGEN - Rozbiórka stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i budowa nowej / Poznań

VOLKSWAGEN - Rozbiórka stacji redukcyjno-pomiarowej gazu i budowa nowej / Poznań

19.02.2018 podpisaliśmy kolejny kontrakt z firmą Volkswagen Poznań Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczącego zadania polegającego na:

 • wykonaniu rozbiórki stacji redukcyjno-pomiarowej gazu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu,
 • przebudowie istniejącego przyłącza gazu
 • budowie stacji pomiarowej IIº Q=8000 m3/h na terenie zakładu nr 1 Volkswagen Poznań przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu;
 • przebudowie instalacji gazowej wewnątrzzakładowej wraz z budową stacji redukcyjnej gazu II Q=8000 m3/h na terenie Zakładu nr 1 Volkswagen Poznań przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu.

VOLKSWAGEN - Rozbudowa układu drogowego ulic na terenie osiedla Zieliniec

VOLKSWAGEN - Rozbudowa układu drogowego ulic na terenie osiedla Zieliniec

Kontrakt z Volkswagen Polska Sp. z o.o na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji: „c” - więcej informacji.

VOLKSWAGEN - Wykonanie sieci oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do hali produkcyjno-magazynowej / Poznań

VOLKSWAGEN - Wykonanie sieci oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do hali produkcyjno-magazynowej / Poznań

07.06.2018 podpisała kontrakt z firmą Volkswagen Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu na pełnienie usług Inspektora nadzoru przy wykonaniu sieci oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu (obręb Głównieniec).

Sieć kanalizacji sanitarnej ma średnicę 250 z rur PE i łączną długość 125,15 m, zaś o tej samej średnicy, lecz z PCV ma długość 41,85 m.

Charakterystyka techniczna przyłącza kanalizacji sanitarnej:

 • Średnica i materiał: 160 mm PVC
 • Długość odcinka: 17,2 m
 • Średnia głębokość: 1,5 m
 • Rodzaj połączenia: przejście szczelne.

Wisła Mountain Resort - Budowa budynku zamieszkania zbiorowego / Wisła

Wisła Mountain Resort - Budowa budynku zamieszkania zbiorowego / Wisła

15.02.2018 podpisaliśmy kontrakt z firmą Wisła Mountain Resort Sp. z o.o. Sp. k na opracowanie rozszerzonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania pn. „Budowa budynku zamieszkania zbiorowego w Wiśle przy ul. Bukowej”.

Zakres zlecenia obejmuje przygotowanie wyników wstępnego rozpoznania przyrodniczego oraz przeprowadzenie analiz wszelkich form oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko we wszystkich jego aspektach potrzebnych do uzyskania Decyzji Środowiskowej lub decyzji o konieczności sporządzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko.

WITPOL - Rozbudowa zakładu o nową część magazynowo-produkcyjną wraz z częscią biurowo-socjalno-techniczną / Gorzów Wielkopolski

WITPOL - Rozbudowa zakładu o nową część magazynowo-produkcyjną wraz z częscią biurowo-socjalno-techniczną / Gorzów Wielkopolski

17.11.2017 podpisaliśmy kontrakt z firmą WITPOL Sp. z o.o. w Radomiu na sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Rozbudowa zakładu w Gorzowie Wlkp. o nową część magazynowo-produkcyjną wraz z częscią biurowo-socjalno-techniczną”.

W ramach niniejszej inwestycji zrealizowane zostaną dwa projekty:

 • Budowa hali produkcyjnej i zakup linii technologicznej w Gorzowie Wlkp. celem wdrożenia wyników prac B+R w postaci kanapek z ekspandowanego ziarna
 • Budowa hali produkcyjnej i zakup linii technologicznej w Gorzowie Wlkp. celem wdrożenia wyników prac B+R w postaci innowacyjnych chipsów.

Firma WITPOL koncentruje się na produkcji zdrowej żywności. Rozbudowywany zakład znajduje się w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

WOT-INVEST - Budowa obiektu „Galeria Kupiecka” / Otwock

25.07.2018 podpisaliśmy z firmą WOT-INVEST Sp. z o.o. z Otwocka kontrakt na świadczenie usług Inwestora Zastępczego - zarządzanie oraz nadzór inwestorski - nad przedsięwzięciem Inwestycyjnym, przedmiotem którego będzie budowa obiektu „Galeria Kupiecka” położonego w Otwocku przy ul. Kupieckiej/Staszica, o powierzchni użytkowej budynku 21.154,86 m2 oraz powierzchni użytkowej sklepów 9.035,75 m2.

WYBOROWA S.A. - rozbudowa magazynu / Zielona Góra

WYBOROWA S.A. - rozbudowa magazynu / Zielona Góra

Kontrakt z firmą WYBOROWA S.A na Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej dla zadania: Rozbudowa magazynu wyrobów gotowych w zakładzie produkcyjnym w Zielonej Górze.

Zakres prac SAFEGE to m.in. uczestnictwo w przekazaniu placu budowy Generalnemu Wykonawcy Robót oraz uczestnictwo w przygotowaniu zawiadomienia i zgłoszenia do PINB i PIP zamiaru rozpoczęcia robót oraz objęcia obowiązków Inspektorów Nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej.

Czynności zasadnicze na etapie realizacji robót to między innymi:

 • prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym nadzoru i kontroli
 • kontrola nad zgodnością realizacji z dokumentacją i przepisami prawa
 • nadzór na realizacją prac i usuwaniem usterek w zakresie branż architektura i konstrukcja
 • odbiory częściowe prac, odbiory robót zanikających w zakresie branż architektura i konstrukcja
 • współpraca z projektantem
 • opiniowanie Klientowi oraz przedstawienie do zatwierdzenia protokołów do celów płatności    sporządzonych przez Generalnego Wykonawcę Robót w zakresie branż architektura i konstrukcja
 • opiniowanie zasadności i możliwości technicznych wprowadzenia do realizacji rozwiązań zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych wnioskowanych przez strony procesu budowlanego w zakresie branż architektury i konstrukcji
 • oraz czynności końcowe w tym: udział w komisji odbiorowej, sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej, zorganizowanie i nadzorowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie branży architektura i konstrukcja.

Xcity - Dworzec Autobusowy / Kraków

Xcity - Dworzec Autobusowy / Kraków

15.02.2019 podpisaliśmy kontrakt z firmą XCity Investment Sp. z o.o. na świadczenie doradztwa technicznego dla „Weryfikacji konstrukcyjno-budowlanej płyty górnej Dworca Autobusowego MDA S.A. w Krakowie" - więcej o projekcie.

Zakłady Tłuszczowew Bodaczowie - przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie przetargu na modernizację bloku kogeneracyjnego

Zakłady Tłuszczowew Bodaczowie - przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie przetargu na modernizację bloku kogeneracyjnego

15.11.2018 podpisaliśmy kontrakt z Zakładami Tłuszczowymi w Bodaczowie Sp. z o.o. na usługi dotyczące inwestycji pn. „Przygotowanie dokumentacji przetargowej na podstawie opracowanej przez Fabrykę Kotłów „SAFEKO” S.A. dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego bloku kogeneracyjnego oraz przeprowadzenie procedury przetargu ze szczegółową analizą ofert zakończoną rekomendacją wykonawcy”.

Modernizacji zostaną poddane m.in. istniejący kocioł na olej ciężki, instalacja nawęglania, instalacja odżużlania, instalacja oczyszczania spalin, instalacja wody świeżej i upustowej, instalacja uzdatniania kondensatu. Prace obejmą również kompleksowy remont budynku kotłowni oraz istniejącego komina. Zbudowane zostaną również nowa estakada pod rurociągi oraz przewody elektryczne pomiędzy budynkiem kotłowni a halami produkcyjnymi oraz dwa nowe kotły na miał węglowy o wydajności 22t/h i 12t/h.

ZDI Sp. z o.o. - Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca’80 oraz ul. Krochmalną / Lublin

ZDI Sp. z o.o. - Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca’80 oraz ul. Krochmalną / Lublin

18.12.2017 podpisaliśmy kontrakt z ZDI Sp. z o.o. w Zamościu na wykonanie usługi specjalisty ds. rozliczeń robót i sprawozdawczości, obsługi administracyjno-sekretarskiej biura, Inspektora Nadzoru branży sanitarnej dla inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca’80 oraz ul. Krochmalną”.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie estakada nad skrzyżowaniem ulic Krochmalnej i Diamentowej. Ulica Krochmalna zostanie przebudowana od wspomnianego wcześniej skrzyżowania w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej. Ulica Diamentowa zostanie przebudowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego. W ramach przebudowy zmodernizowane zostaną system odwodnienia oraz oświetlenie.

ZUE S.A. - projektowanie linii tramwajowej w Krakowie

ZUE S.A. - projektowanie linii tramwajowej w Krakowie

Kontrakt z firmą ZUE S.A. z Krakowa (która z kolei podpisała kontrakt z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie) na opracowanie przedmiarów robót w branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej koniecznych do złożenia oferty w postępowaniu: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM NIEZBĘDNYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ORAZ WYKONANIE BUDOWY LINII TRAMWAJOWEJ KST ETAP III (OS. KROWODRZA GÓRKA – GÓRKA NARODOWA) WRAZ Z BUDOWĄ DWUPOZ. SKRZYŻOWANIA W CIĄGU UL. OPOLSKIEJ W KRAKOWIE ORAZ TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ” - więcej informacji.