ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Galeria » Konferencja "Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym"

Konferencja "Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym"

SAFEGE prelegentem podczas konferencji

15.01.2020 w siedzibie Francusko - Polskiej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyła się konferencja pod tytułem "Mediacje gospodarcze w sporach z sektorem publicznym", nad którą honorowy patronat objął Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, p. Mariusz Haładyj.

Od dwóch lat istnieją nowe rozwiązania prawne, które ułatwiają prowadzenie mediacji między sektorem prywatnym a publicznym; dotychczasowe doświadczenia związane z tymi przepisami zostały podsumowane podczas tej właśnie konferencji, która podzielona była na dwa panele.

W pierwszym, zatytułowanym "Czy sektor publiczny mediuje z sektorem prywatnym?" prelegentką była między innymi Kamila Strzelczak, Dyrektor Projektów Kluczowych i Wsparcia Operacyjnego w SUEZ Consulting - SAFEGE Polska.
Wraz z pozostałymi panelistami - p. Mariusz Haładyjem, Prezesem Prokuratorii Generalnej RP, p. Michałem Olszewskim, Wiceprezydentem Miasta st. Warszawy, p. Kamilem Furmanem, Dyrektorem Działu Prawnego Eurovia Polska oraz p. Tomaszem Żuchowskim,, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - dyskutowała ona o narzędziach, które mają do dyspozycji urzędnicy podczas mediowania z sektorem prywatnym, o zawieraniu z tymże sektorem ugody, o rodzajach sporów, które najczęściej kończą się ugodami oraz o barierach, jakie napotykają przedsiębiorcy będący w sporze z sektorem publicznym.

W drugim panelu dyskusyjnym ("Bariery i problemy związane z zawieraniem ugód z sektorem publicznym") udział wzięli zaś p. Lilianna Bogusz, Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, p.Tomasz Latawiec, Prezes SIDIR, p. Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, p. Robert Proczko, Dyrektor Biura Eksperckiego Warbud oraz p. Zbigniew Wrona, Radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Cieszymy się, że możemy brać udział w tak ważnym dialogu z sektorem publicznym i że jako przedsiębiorcy mamy do tego odpowiednie narzędzia.

Zobacz zdjęcia
SAFEGE prelegentem podczas konferencji SAFEGE prelegentem podczas konferencji SAFEGE prelegentem podczas konferencji SAFEGE prelegentem podczas konferencji