ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

O nas » Firma Nasza misja, wartości i wizja

Nasza misja, wartości i wizja

Misja, wartości i wizja SAFEGE oddział w Polsce

Od lat nasza MISJA pozostaje niezmienna - jesteśmy po to, by pomagać naszym Klientom w przygotowaniu i realizacji każdego typu inwestycji - poprzez organizacyjną i techniczną doskonałość naszych usług, "uszytych" na miarę ich potrzeb.

Nasze WARTOŚCI to zaś zaangażowanie, odpowiedzialność i etyka.

WIZJA naszej firmy to utrzymanie pozycji lidera wśród firm konsultingowych w Polsce poprzez rozwój nowych rynków.