ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia Kolejowa nr 7

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Nasze Projekty | Projekt | BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa budynku wielorodzinnego z usługami...

BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa budynku wielorodzinnego z usługami towarzyszącymi w Poznaniu przy ul. Rolnej 43 / 2015 - 2016

BANKOWY INSPEKTOR NADZORU: Budowa budynku wielorodzinnego z usługami towarzyszącymi w Poznaniu przy ul. Rolnej 43 / 2015 - 2016

Kontrakt z Alior Bank S.A. oraz firmą Wechta Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Słupcy na pełnienie funkcji Bankowego Inspektora Nadzoru i kontrolę przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie budynku wielorodzinnego z usługami towarzyszącymi w Poznaniu przy ul. Rolnej 43. W ramach niniejszej umowy SAFEGE realizuje raporty kontrolne przebiegu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w celu uruchomienia środków z przyznanego finansowania.

Strona projektu: wechta.pl/o-inwestycji,1079.html

Zobacz zdjęcia
Budynek mieszkalny ul. Rolna w Poznaniu Budynek mieszkalny ul. Rolna w Poznaniu Budynek mieszkalny ul. Rolna w Poznaniu Budynek mieszkalny ul. Rolna w Poznaniu