ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia Kolejowa nr 7

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Nasze projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa centrum logistycznego RABEN w Gniewomierzu k....

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa centrum logistycznego RABEN w Gniewomierzu k. Legnicy / 2015 - 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa centrum logistycznego RABEN w Gniewomierzu k. Legnicy / 2015 - 2016

Kontrakt z firmą Cougar Investments Polska Sp. z o.o. na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową dużego, nowoczesnego Centrum Logistycznego RABEN Polska Sp. z o.o. Prace budowlane będą miały miejsce na należącej do RABEN Polska nieruchomości przy ul. Gniewomierskiej w podlegnickim Gniewomierzu.

Utworzenie Centrum Logistycznego obejmie budowę:

  • hali cross-dock do szybkiego przeładunku towarów
  • wiaty paletowej
  • budynku biurowego wraz z infrastrukturą.