ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Linia Kolejowa nr 7

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa "Galerii Kupieckiej" w Otwocku / 2018 - 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa "Galerii Kupieckiej" w Otwocku / 2018 - 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa

25.07.2018 podpisaliśmy z firmą WOT-INVEST Sp. z o.o. z Otwocka kontrakt na świadczenie usług Inwestora Zastępczego - zarządzanie oraz nadzór inwestorski - nad przedsięwzięciem Inwestycyjnym, przedmiotem którego będzie budowa obiektu „Galeria Kupiecka” położonego w Otwocku przy ul. Kupieckiej/Staszica, o powierzchni użytkowej budynku 21.154,86 m2 oraz powierzchni użytkowej sklepów 9.035,75 m2.