ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Nasze projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali magazynu wraz z budową nowej powierzchni...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali magazynu wraz z budową nowej powierzchni biurowej w Swadzimiu / 2015 - 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa hali magazynu wraz z budową nowej powierzchni biurowej w Swadzimiu / 2015 - 2016

Kontrakt z firmą Skanem Poznań Sp. z o.o. na nadzór inwestorski i zarządzanie przy realizacji przedsięwzięcia: „Budowa hali magazynu wraz z budową nowej powierzchni biurowej”.

Przedmiotem inwestycji jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego i zarządzanie projektem budowy hali magazynu na terenie zakładu w Swadzimiu. Zadanie obejmuje m.in.:

  • powstanie w miejsce biur na parterze hali produkcyjnej dla 9 maszyn konfekcjonujących,
  • budowę wiaty poza budynkiem dla odpadów niebezpiecznych,
  • wymianę posadzki na żywiczną,
  • wymianę oświetlenia na lampy LED,
  • budowę ścieżek magnetycznych,
  • wstawienie przeszklonych ścian.