ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Obwodnica Radomia

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i przebudowa samolotowej drogi kołowania DELTA...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i przebudowa samolotowej drogi kołowania DELTA oraz Budowa kompletnego systemu AWOS - MPL Kraków-Balice / 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa i przebudowa samolotowej drogi kołowania DELTA oraz Budowa kompletnego systemu AWOS - MPL Kraków-Balice / 2014

Kontrakt z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. na Sprawowanie czynności nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadań pn.: „Budowa i przebudowa samolotowej drogi kołowania DELTA z przeznaczeniem dla samolotów kodu D” oraz „Budowa kompletnego systemu AWOS na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. ”