ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Obwodnica Radomia

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka w Warszawie / 2018 - 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka w Warszawie / 2018 - 2019

17.01.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie na pełnienie funkcji Inżyniera dla zadania pn. „Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka”.

Prace będą obejmowały budowę kanalizacji wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic posesji, a także przebudowę kanału deszczowego w ul. Czarodzieja.

Inwestycja będzie współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.