ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Linia Kolejowa nr 7

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie – etap I i II...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie – etap I i II / 2015 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie – etap I i II / 2015 - 2018

Kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Gostyninie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie – etap I i II”.   

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej, drogowej i telekomunikacyjnej.