ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka / 2018 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka / 2018 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka / 2018 - 2021

12.10.2018 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka”.

Przedmiot zamówienia obejmuje kanalizację w ul. Kobiałka na odcinku od ul. Frachtowej do projektowanej trasy Olszynka Grochowska oraz kanału sanitarnego w ul. Zamożnej oraz przebudowę przewodu wodociągowego na odcinku ul. Białołęcka – Olesin.

Dzięki tej inwestycji 105 mieszkańców Warszawy zyska możliwość podłączeniu do miejskiego systemu odbioru ścieków.