ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Linia Kolejowa nr 7

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Nasze Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa osiedla mieszkaniowego Botaniczna / 2014 - 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa osiedla mieszkaniowego Botaniczna / 2014 - 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa osiedla mieszkaniowego Botaniczna / 2014 - 2016

Kontrakt z NICKEL PROJECTS Sp. z o.o. na zarządzanie projektem „Budowa osiedla mieszkaniowego Botaniczna”.

Przedmiot nadzorowanej inwestycji to budowa zespołu dwóch budynków mieszkalno - biurowo - usługowo - handlowych D i E z dwiema podziemnymi halami garażowymi wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej, takiej jak zbiorniki retencyjne, miejsca postojowe, etc., stanowiąca I Etap inwestycji prowadzonej na terenie Jeżyc - przy ul. Z. Nałkowskiej w Poznaniu. Przedmiotowy I Etap inwestycji obejmuje również przebudowę infrastruktury drogowej ul. Botanicznej, św. Wawrzyńca i Z. Nałkowskiej w Poznaniu.

Zobacz zdjęcia
Os. Botaniczna Poznań Os. Botaniczna Poznań Os. Botaniczna Poznań Os. Botaniczna Poznań